woensdag 22 januari 2020

Leugens door biologie docenten te lande.

The Jesuits form the greatest Intelligence service in the world and always have
CIA agent E Howard Hunt wist dat de Jezuïeten de leiding hebben over alle geheime diensten, maar gaf weinig informatie over de matrix die door hen is gebouwd. De overname van wetenschap werd opgezet in de 18de eeuw door 40 universiteiten en 80 seminaries. In de 19de eeuw werden de gevolgen goed zichtbaar, in de 20ste eeuw was de overname compleet. In Nederland vooral middels de KNAW, vanwaaruit wetenschapspolitiek centraal aangestuurd wordt. Hier onder een voorbeeld van hun pagina vandaag, waar de klimaathoax wordt gepromoot. De klimaathoax promotie is mede georganiseerd door de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep. De VPRO werd ook beschreven door Thomas Ross, als een partij die zijn vader, die voor de AIVD werkte, te bespioneren. Jezuieten conditionering door de VPRO en het KNAW: broeikaswereld.


selecteer voor oorspronkelijk formaat

Het is erg lastig vast te stellen, welk deel van het wetenschappelijk onderwijs propaganda is, welk deel waarachtige kennis. Maar zoals met alle propaganda, een leugen kan alleen werken als er informatie weg gehouden wordt. In praktijk, begint dat met censuur op de fundamenten van een tak van wetenschap, deze wordt vervangen door een onzin verhaal. In de biologie is dat het verhaal, dat mensen van apen afstammen, of zoals de sofisten dat zelf verwoorden: Apen en mensen zouden dezelfde voorouder hebben. Dat is onmogelijk, want diersoorten kunnen nooit uit een andere diersoort geboren worden. Een kip wordt niet geboren uit een kat, een worm wordt niet geboren uit een slak, en zo voorts. Het is onmogelijk dat mensen en apen een voorouder hebben, zoals een Toyota en een Ford ook niet afstammen van een Mercedes. Vooralsnog hebben een Toyota, een Ford en een Mercedes alle drie 4 wielen, een voorruit, bumpers, en zo meer, maar dat is zo omdat de verschillende ontwerpers van die modellen een werkende technologie gebruiken om hun product succesvol te laten zijn. Zo ook de natuur, want als we wielen zouden hebben in plaats van benen of poten, zouden we niet kunnen springen, klimmen, op en bepaald moment vast blijven zitten in modder of zand. Ogen zitten vooraan en/of bovenaan, anders zien we niet waar we lopen. Lichamen van mensen en dieren hebben een ontwerp. DNA kan even moeilijk toevallig ontstaan, als een boek toevallig kan ontstaan door het genereren van toevallige opvolging van letters, spaties en leestekens. Om maar niet te spreken over paginering. Zelfs een simpele mok voor koffie, kan niet toevallig door eroderende rotsen ontstaan. Evolutie is onmogelijk om veel verschillende redenen, maar toch wordt het gedoceerd in al het Nederlands onderwijs alsof het feitelijk is.


Dat mensen en mensapen geen familie relatie hebben, is goed zichtbaar aan de voeten. De voeten van beren lijken meer op de voeten van mensen, dan de voeten van apen op die van mensen gelijken. En dat is logisch, apen zijn ontworpen om in bomen te leven, mensen niet. Daarom hebben apen handen. Mensen hebben handen om gereedschap te kunnen gebruiken, niet om in bomen te klimmen. Olifantenhersenen zijn aanmerkelijk groter dan die van mensen, het ontwerp van het volledige lichaam vanuit DNA is gericht op gedrag. Stammen mensen van beren af, omdat ze bijna dezelfde voeten hebben? Natuurlijk niet. Aanpassingen van het lichaam zijn enorm beperkt, selectie door voortplanting ook. Mutaties veroorzaken altijd een minder functioneel lichaam, niet een functioneler lichaam. Bovendien is er geen verklaring over hoe een mutatie zich zou moeten voortplanten. Het hele evolutie verhaal is evidente onzin. Maar daar houd het niet mee op, er zijn wetenschapsvervalsingen opgezet, om het evolutieverhaal doorgang te doen gaan vinden, waarvan nu enige voorbeelden volgen:

  • Vervalsingen van de foetus zoals getekend door Ernst Haeckel.
    Deze tekeningen, die de embryo moet voorstellen die stadia van evolutie doorloopt, waren een complete fraude. Dat dit een vervalsing was, werd aangetoond door professor Wilhelm His van de universiteit van Leipzig in 1904. Vooralsnog werd deze leugen mij gedoceerd aan het middelbaar onderwijs in Nederland.

  • Piltdown man.
    De Piltdown man was een wetenschapsvervalsing waar de Jezuïet Teilhard de Jardin bij was betrokken. Teilhard de Jardin staat vooral bekend als oprichter van de New Age beweging.

  • Bomen die rechtop staan in geologische lagen
    Koolstofdatering werkt slechts voor periodes waarin er ook munten gevonden zijn met een jaartal er op. Ook andere niet geijkte dateringen zijn onbetrouwbaar. De wijze waarop lagen gevormd zijn in de geologie, is niet zo zeker als wordt vermeend.

Hoe zouden veren voor vogels ontstaan door natuurlijke selectie? Onmogelijk! Vogelveren zijn geavanceerde vormen, die onmogelijk door toeval kunnen ontstaan. Wat zouden dieren moeten doen met veren, voordat ze er mee kunnen vliegen? Het is ook niet waarschijnlijk, dat eencellige wezens ineens besluiten meercellig te worden. Ofwel, voordat een bek was ontstaan door toeval, hoe moesten dieren toen eten? Vele zaken zijn niet te verklaren door evolutie, er is geen enkele bewijs voor evolutie, evolutie als verklaring voor de oorsprong van soorten is volstrekt onwaarschijnlijk. Maar dagelijks worden de mensen er mee doodgegooid in natuur documentaires. Mooi dat biologen die video's schieten, zekers, maar het geluid kan men doorgaans beter uitzetten.

zondag 15 december 2019

NPC meme in de politiek

De NPC meme was geen succes in Nederland anno 2018. We mogen @Jack daar natuurlijk vooral voor bedanken, die alle NPC meme onthullende accounts op Twitter gesloten had. Ook Facebook sloot NPC onthullende accounts. Het werd hier in Nederland geen rage... waar gaat dit over? Wat betekent dat grijze poppetje? Is die meme niet dood dan?


De afkorting NPC betekend "Non Player Character" in videospelletjes. Bots, die door een programma code over het speelveld bewegen. De meeste spellen hebben NPC's die je moet verslaan. NPC werd een beschrijving voor burgers die helemaal geïndoctrineerd zijn door propaganda. Gevolg van social engineering. Zoals de SJW's, de Social Justice Warriors. Helaas werd de NPC meme alleen gebruikt voor links georiënteerde reductie slaven, rechts bleef buiten schot. De meme stuitert als een goed opgeblazen bal, want ook de Protocollen van de Geleerde Ouderen van Zion en Pallywood veroorzaken geprogrammeerde burgers. De NPC meme bij rechts duikt ook op bij christendom, want rechts georiënteerd meent dat katholieken de christenen zijn. Een naadloos programma. Bij alle Hollywood producties worden protestante predikanten afgeschilderd als monsters, slechts katholieke priesters krijgen daar een positief licht.

De voorganger van TV en bioscoop was de toverlantaarn, die allereerst effectief werd gebruikt door de jezuïet Athanasius Kircher, in de periode dat ook het jezuïeten drama opgang vond. Ofwel, rechts klaagt momenteel over een partijdig linkse NPO op de toverlantaarn, maar de rechtse VVD is het, die de klimaatwetten implementeert. CO2 toename veroorzaakt meer groen op de planeet, maar GroenLinks wil deze meststoffen voor planten verminderen om Nederland minder groen te maken. Bovendien worden in Nederland overal extra bomen gekapt, terwijl de politiek zeurt over kooldioxide uitstoot. Het is overduidelijk dat er hier heel wat anders aan de hand is, want bomen verminderen CO2. De agenda die heden uitgevoerd wordt, werd op dit blog in de vorige post beschreven aan de hand van een artikel uit 1979.


Een citaat uit de jezuïeten eed van de vierde gelofte: (Deze eed wordt niet door alle Jezuieten afgelegd)
https://duckduckgo.com/?q=jesuit+oath (noot: elke lek over jezuïeten trachten deze in een kwaad daglicht te zetten, als die niet gecensureerd kan worden)
My son, heretofore you have been taught to act the dissembler: among Roman Catholics to be a Roman Catholic, and to be a spy even among your own brethren; to believe no man, to trust no man. Among the Reformers, to be a reformer; among the Huguenots, to be a Huguenot; among the Calvinists, to be a Calvinist; among other Protestants, generally to be a Protestant, and obtaining their confidence, to seek even to preach from their pulpits, and to denounce with all the vehemence in your nature our Holy Religion and the Pope; and even to descend so low as to become a Jew among Jews, that you might be enabled to gather together all information for the benefit of your Order as a faithful soldier of the Pope.
Mijn zoon, tot nu aan toe is je geleerd te handelen als een veinzaard: onder rooms katholieken een katholiek, en om zelfs spion te zijn onder je eigen broeders; om niemand te geloven, niemand te vertrouwen. Onder de gereformeerden, een gereformeerde te zijn; onder de hugenoten, een hugenoot; onder de calvinisten, een calvinist; onder de protestanten, gewoonlijk een protestant, en hun vertrouwen te winnen, er op uit te zijn te preken van hun kansels, en om met alle gif onze heilige religie en de paus te verwerpen; en zelfs zo laag te zinken, om jood onder de joden te zijn, opdat je alle informatie zal vergaren ten voordeel van jouw orde, als een getrouw soldaat van de paus.
In dit citaat zien we, dat joden door de jezuïeten nog meer gehaat worden dan protestanten; wat ook ten dele de holocaust verklaard. Het is interessant om er over te speculeren waarom. Vanwege hun intellect? Omdat ze het oude testament van de Bijbel bewaren? Misschien dat de lezer nog betere ideeën heeft. Veruit de meeste joden maken een onschuldige indruk, het is duidelijk waar de propaganda ter antisemitisme vandaan komt. Jezus was een jood vermoord door romeinen, niet andersom.

De Nederlandse politiek werkt net als in Franklrijk en Duitsland: Er zijn linkse partijen, rechtse partijen, en er is de katholieke partij. Het CDA. Voor iemand die links is, lijkt de CDA rechts, voor iemand die rechts is lijkt de CDA links, maar zelf blijft het CDA áltijd buiten de oorlog tussen links en rechts. Waardoor CDA altijd in coalitie kan gaan, waardoor CDA altijd kan meeregeren, waardoor CDA haar handen kan wassen in onschuld over mislukkingen door links en rechts. In Duitsland hadden we de Katholische Centrum Partei in 1933, die door de NSDAP te steunen, de papist Hitler aan de macht bracht als kanselier. Altijd in coalitie, het midden tussen links en rechts, twee manieren om veel beslissingen te kunnen bepalen. Als twee honden vechten om een been, dan loopt de derde er snel mee heen. CDA is daar altijd de derde hond.

Nu kan men zich af vragen: Zijn die andere partijen werkelijk zo dom, of nemen ze het volk in het ootje? Dat zal per politicus anders zijn, er zitten ook veinzaards tussen. Huichelaars. Beroepshuichelaars, die hun broeders bespioneren. Inderdaad, als een getrouw soldaat van de paus. De EU grondwet wordt getekend onder een beeld van paus Innocentius X, de vlag van de EU is geïnspireerd door een bidprentje voor Maria, Frans Timmermans is een Rooms Katholieke politicus die in Rome studeerde en hier soms meer macht lijkt te hebben dan de minister president. Wat toevallig allemaal!


Kijk aan, Baudet laat zich adviseren door een papist.
O, hij schrijft ook.
Eens kijken wat hij schrijft...

2011: De jezuïeten, hun opkomst en hun ondergang
2017: Paus Franciscus, man van de dialoog

Hmmm. En wij maar denken dat deze paus zo links is. Wil meer immigranten in Europa, steunt CO2 maatregelen. Neen, deze Jezuiet die paus is, is niet zoals antifa, maar is van dialoog.

Ratzinger niet zo geliefd onder jezuïeten, aan de titel te zien.
Ook een boek over Maria, dat kon niet missen.

Maar wat schrijft meneer Lemm over zijn jezuieten:
Aan de vooravond van de Franse Revolutie zaagde Rome de poten onder haar tafel vandaan. Onder druk van handelsbelangen, de vrijmetselarij en de ideeën van de Verlichting dwongen de katholieke kroondragers paus Clemens XIV de Sociëteit van Jezus te liquideren. Die klap zou de Kerk niet meer te boven komen, en voortaan zou zij dansen naar de pijpen van de Staat. Van de ene op de andere dag waren de soldaten van de heilige ridder Ignatius van Loyola personae non grata. Ze werden gearresteerd, in de gevangenis geworpen, terechtgesteld, zo ze niet vluchtten naar Skandinavië of Rusland. Volgens een legende zouden ze de stichters zijn geweest van het onbereikbare hemelse Himalaya-rijkje Shangri La. Ooit bloeide er in het hart van Zuid Amerika een voortuin van Christus’ koninkrijk op aarde. Honderdvijftig jaar lang, bijna de hele zeventiende en achttiende eeuw, heeft er een communistische utopie bestaan...
Okee, "de communistische utopie van het onbereikbare hemelse Himalaya-rijkje Shangri La."
Grappig. Een adviseur van Theirry Baudet, die het communisme (de reducties van Paraguay) bewonderd in zijn boeken. De auteur beschrijft wel een beetje de geschiedenis daar, het was inderdaad zo dat de Jezuïeten woedend waren dat ze verbannen werden door de paus in 1773. Dat was nadat de katholieke landen van Europa de jezuïeten verbannen hadden. Potugal in 1759, Frankrijk 1764, Spanje in 1767. Als Clemens XIV niet ook de jezuieten in 1773 zou verbannen, dan zouden die landen katholicisme nooit meer vertrouwen. Die paus werd overigens op afschuwelijk manier verfitigd, hij overleed langzaam na dagenlange ondragelijke pijnen. De jezuieten werden toen anti-papist, vandaar dat meneer Lemm zegt dat de paus de poten onder zijn stoel vandaan zaagde. Napoleon Bonaparte bracht de jezuïeten terug naar de rk kerk in 1814; vandaag is het de grootste, rijkste en machtigste orde binnen de katholieke kerk. Ook met de periode van verbanning is medelijden niet nodig, want de jezuieten vluchtten ook naar Corsica, voordat Napoleon Bonaparte daar opgroeide. In 1795 was het hen eindelijk gelukt de Nederlandse republiek te verslaan met de hulp van Jan Roothaan.

Laten we hopen, dat Thierry Baudet daar geen thee gaat drinken. Beter neemt hij dan een biertje. Eten zeker niet doen daar!

woensdag 11 december 2019

Links en rechts aldus de Nieuwe Wereld Orde elite.

Een vertaling uit een artikel deel uit 1979 van Executive Intelligence Review, door Vin Berg.

Executive Intelligence Review
De strategische doelen voor de lange termijn waar de Jezuïeten nu wereldwijd op inzetten, werden weergegeven in de uitingen van zulke jezuïeten als theoloog Karl Rahner SJ, Teilhard de Jardin SJ, en wijlen Carroll Quigley, decaan voor geschiedenis aan de Georgetown universiteit in Washington. Samengevat, de Jezuïeten streven naar een "synarchistische (gezamenlijk bestuurde)" wereld orde rond 2000, om een periode van "De Grote Duurzaamheid" te beginnen gebaseerd op: 1) een drastische vermindering van het gebruik van kennis en technologie in de wereldeconomie; 2) een nederlaag van een "middenstand" industrieel kapitalisme, door een combinatie van "links" gilde-socialisme aan de bodem en een "rechtse" oligarchische politiestaat aan de top; 3) een algemene verzwakking en ontmannelijking van soevereine krachten in de landstaten, welke worden verplaatst door verschillende "Een Wereld, "Wereld deelstaten" supranationale agentschappen zoals de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, varianten van Unesco, enzovoorts ... Het organiseren van jakobijns gespuis door Jezuïeten "aan de bodem", gaat altijd gepaard aan heerschappij "aan de top" van de lokale sociale piramides, welke de uitvoerende macht van de Jezuïeten een ongeëvenaarde mogelijkheid geeft voor grootschalige sociale manipulaties. Het is deze aard van opstelling door jezuïeten, die voor de buitenstaander de optische illusie wekt, dat de sociëteit van jezus verdeeld is in "links" en "rechts" en andersom, in staat zijn samenhang te bewaren, en hun is een knappe uitwerking, want voor henzelf is het hun principieel strategisch vooruitzicht, waarvoor ze levenslang training ondergaan. Het is ter vernietiging van technologie georiënteerde "industrieel kapitalistische" formaties over de hele wereld.

Zoals vertaald van:

The Societas Jesu: 40,000 agents
By Vin Berg.
Executive Intelligence Review Volume 6, number 46, November 27, 1979


Eigenlijk is het hele artikel interessant, maar vertaalde hier het deel dat inzicht geeft in de rol van de jezuïeten in een roomse verdeel en heers propaganda, waar de meerderheid van politieke figuren medeplichtigheid aan pleegt. Zaak is het, de zelfstandigen te beschermen tegen deze aanvallen door de jezuïeten, maar tegelijkertijd lieden uit het jakobijnse kamp te houden, jezuïeten in hun globale politiek en multinationale ondernemen te herkennen als zodanig. Jezuïeten vermommen zich op allerlei manieren, en hoewel katholieken jezuïeten nog eerder zullen gehoorzamen dan anderen, deze agitators met dekmantel herkend men toch zelden als zijnde rooms katholiek. Het kan zelfs voorkomen, dat iemand nooit met Jezuïeten in contact is, maar toch hun orders volgt, omdat dit wordt ingegeven door slecht onderwijs en propaganda vanuit de pers. Jezuïeten zijn vandaag echter ook nog steeds biechtvaders en onderwijzers voor rijken en adel, maar riskante ondernemingen laten ze bij voorkeur uitvoeren door derden. Censuur van boeken en andere informatie uit gemeenschappen is een van hun speerpunten, dus veel mensen die op twitter of elders verwijderd worden, danken dit aan Jezuïeten en hun personeel, waaronder ook goedgelovige vrijwilligers.

Van Vin Berg, slechts artikelen van 1979 tot 1990 op larouchepub, de auteur is elders niet zichtbaar op internet. Ik las op de artikelen over de aanvallen op The Intelligence Review, dat medewerkers van dat tijdschrift nog steeds in de gevangenis zitten, nadat die uitgever werd overvallen door de FBI. Om verder te speculeren, publicaties van Lyndon LaRouche en auteurs daar als Webster Tarpley, speken alleen over macht achter de schermen door Brittannië, VS en Saoedi Arabië, terwijl vele elders auteurs over spionage regelmatig de opmerking maken, dat de geheime dienst van het Vaticaan de machtigste is op de planeet. Een redelijk bekend gegeven. De geheime dienst van het Vaticaan, dat zijn vooral de Jezuïeten, terwijl Mekka in Saoedi Arabië ligt, de UK geen invasie van de papist Adolf Hitler kreeg te verduren. Er mogen officieel zelfs nog steeds geen katholieken in het Brits parlement, ook de bevolking van de VS is grotendeels protestant. Met andere woorden, de vijanden van de machtigste geheime dienst op de planeet, wordt door Lyndon Larouche als een samenzwering rond oorlogvoering en drugs geponeerd, dat is erg naïef. Zeker, de UK en hun heroïne is ook een bekend gegeven, ziet de Opiumoorlogen, maar men zal dan toch ook moeten overwegen wie er werkelijk aan de macht is in de UK. Gezien de immigratie daar, zijn dat niet altijd de Britten zelf.

zondag 1 december 2019

Wie schreef Mein Kampf?

Bron: Gerard de Boer
Sociaal Democraat Otto Strasser, was een NSDAP lid uit katholiek Beieren. In 1940 week hij uit naar Oostenrijk, omdat hij het niet helemaal eens was met de politieke richting, die Hitler en andere partij bonzen, aan zijn NSDAP gaven. Hij bleef echter een nazi tot aan zijn dood, werd na de oorlog een inspirator voor Neo-nazi's. In dit boek uit 1940, Hitler en Ik, beschreef hij ook de achtergronden van het schrijven van Mein Kampf door pastoor Bernhard Staempfle.Vertaling:
      In juli begon hij Rudolf Hess te dicteren, die ook gevangene was in Landsberg. Hess was helemaal verknocht aan hem. Er was geen kritiek van hem te vrezen, Adolf kon er zeker van zijn dat Rudolf de historische onzorgvuldigheden en buitensporige tirades die loskwamen in de meester zou accepteren.
      Oorspronkelijk was Mein Kampf een waarachtig allegaartje van stereotypes, jeugdherinneringen, eigen meningen, uitdrukkingen van persoonlijke vijandigheid. Overblijfselen van Hitler's slecht verteerde politieke leeswerk waren vermengd met fragmenten van Karl Lueger en Georg von Schönerer.
      Pagina's die doen denken aan Houston Chamberlain en Lagarde, twee auteurs wiens ideeën doorgegeven werden aan Hitler door de ongelukkige Dietrich Eckhart, waren afgewisseld met antisemitische tirades van Streicher, inclusief het geloof van laatste in joodse seksuele excessen, en Rosenbergs vernuftige ideeën voor buitenlandpolitiek. Het geheel was geschreven in de stijl van een kind van groep vijf, nog geen al te intelligente ook. Slechts een enkel hoofdstuk, als ik vader Stempfle moet geloven, die het geschrift twee maal herzien heeft, was origineel. Dat was het hoofdstuk over propaganda.
      De goede vader Stempfle, een priester van grote geleerdheid, redacteur van een krant in Miessbach, bracht maanden door met herschrijven en persklaar maken van Mein Kampf. Hij haalde de meer schaamteloze onnauwkeurigheden en overdreven kinderachtige clichés weg. Hitler heeft vader Stempfle nooit vergeven voor het leren kennen van diens zwakheden. Hij had hem laten vermoorden door een speciaal doodseskader in de nacht van 30 juni 1934.

Opvallend, dat er geen Nederlandstalige Wikipedia pagina is voor de katholieke priester Bernhard Steampfle, auteur van Mein Kampf. Het zal op school ook wel nergens gedoceerd worden, want Hitler geholpen door een priester moet te lande blijkbaar onder de tafel blijven! Dit verhaal speelt zich goeddeels af, in het katholieke Beieren. Waar Kardinaal Pacelli nuntio was, voordat hij paus Pius XII werd. De relatie tussen Kardinaal Pacelli en Adolf Hitler kwam tot een climax bij het rijksconcordat in 1933. Maar goed, het is aan de lezer om met bovenstaande bron te beslissen wie Mein Kampf nu eigenlijk schreef, Hitler of Stempfle. Boeken schrijven is niet gemakkelijk.

zaterdag 30 november 2019

Weer een leugen van me geschiedenis docent

De Tweede Wereld Oorlog was géén reactie op op het verdrag van Versailles, maar een reactie op te verdrag van Westfalen!


We lezen dit in het pamflet van Leo Herbert Lehmann, Beleid van het Vaticaan in de Tweede Wereld Oorlog, waar hij het Hamburger Fremdenblatt citeert. Natuurlijk was mijn geschiedenis docent op de middelbare school hier niet van op de hoogte, diezelfde docent beweerde ook dat Hitler protestant was. Men zegt wel, dat geschreven geschiedenis bepaald wordt door de winnaars, wat evident Hitler en zijn roomse kerk was. De meeste Nederlandse minister presidenten van na de Tweede Wereld Oorlog, hingen dezelfde ideologie aan als Adolf Hitler: Het Rooms Katholicisme. Maar zolang dit blog nog bestaat, waar de waarheid over wat er gebeurd is nog verteld kan worden, hebben de papisten nog niet helemaal gewonnen.

De mening dat geschiedenis geschreven wordt door de winnaars deel ik niet. Want ik schrijf ook. Maar zal gaarne een alternatieve uitspraak doen: ALLE HISTORICI ZIJN PROPAGANDISTEN. Zelf ben ik namelijk geen historicus, wens aldus ook niet aangesproken te worden. De geheimhouding over Hitler betreft het verdrag van Westfalen, is wat er heden in het onderwijs plaats vindt. Misschien als die manipulatie ooit stopt in het onderwijs, dat we het geschiedenis kunnen gaan noemen, maar morgen wordt er naar verwachting nog steeds dezelfde leugen verteld. Als men mij wenst te etiketteren, kan men mij in dit verband vernoemen als, een informant over hedendaagse propaganda.vertaling
In dit verband, is het veelzeggend dat Hitler en zijn Nationaal Socialistische Partij geregistreerd staan te verklaren, dat vernietigen van het Verdrag van Versailles niet hun werkelijke doel was; hun doel was het vernietigen van het verdrag van Westfalen van 1648. Hitler werkelijk verkaarde, dat hij zijn zegevierende verdesconferentie zou houden, die de nieuwe orde zou teweegbrengen in Osnabrück.Het volgende werd gepubliceerd in het nazi tijdschrift Hamburger Fremdenblatt van 15 mei 1940:
Niet de revisie van het Verdrag van Versailles is het grote gedachtegoed geschreven op de banier van de Duitse troepen, maar de vernietiging van de laatste overblijfselen van het verdrag van Westfalen van 1648. De roomse paus kan en moet zich verzoenen, en het eens zijn, met de vooruitgang, vrijheid en beschaving zoals recent uitgevoerd.

Het Verdrag van Westfalen erkende Nederland als een aparte staat. Het is om deze reden heel begrijpelijk, dat Hitler Nederland binnenviel in 1940. Nederland had namelijk helemaal niets te maken met de Eerste Wereld Oorlog, welke eindigde met het verdrag van Versailles, want Nederland was toen neutraal. Nu dan weet u waarom Duitsland Nederland binnen viel, dat was om het "calvinisme" te bestrijden, om Nederland terug katholiek te maken. Wat bizonder goed gelukt is, kan men wel zeggen, want het laatste verzet tegen de roomse antichrist te lande was in 1925.

woensdag 27 november 2019

Admiraal Piet Hein en de communisten

Ofwel, waar de zilvervloot vandaan kwam: De reducties in Paraguay (1609-1767).

De Jezuïeten kwam Paraguay binnen in de 16de eeuw, daar heen gezonden door de hoge adel van Portugal en Spanje. Door de tijd heen, gelukte het hen de leiding te nemen over de plaatselijke Guarani indianen, en verbood het hen zich te mengen onder de Spanjaarden en Portugezen. Het was onder deze lieden, dat de jezuïeten hun communes maakten genaamd reducties. Richard W. Thompson, een voormalige secretaris van de Amerikaanse Marine, onthult:

De argeloze indianen waren gemakkelijk verleid door daden van vriendelijkheid. Het resultaat was, over een zekere periode, dat het hen gelukte reducties op te zetten -Anders gezegd, dorpjes- met veel indianen samengebracht daar in. Deze reducties groeiden tot elke enige honderdduizenden inwoners. De 57 reducties stelden de Jezuïetenstaat samen, en waren allemaal door het ritueel van doop, waarbij rooms burgerschap en haar immuniteiten verkregen werden, onder bestuur van de jezuïeten gebracht.
De commune, of reductie, werd in het gareel gehouden door een systeem van spionage.
Elke reductie werd geleid door een Jezuïet, ondersteund door een pastoor en een kapelaan als assistenten, maar wiens primaire taak spionage was.En dit is het systeem van communisme vandaag. Deze communes, republieken genoemd door de Jezuïeten, legden uiteindelijk verantwoording af aan de generaal van de Jezuïeten in Rome.

In elke reductie was het de inheemsen toegestaan een seculiere magistratuur te kiezen, met beperkte en onbelangrijke macht over wereldlijke zaken, welke hen toevertrouwd konden worden zonder de vermeend theocratische structuur van de overheid te belemmeren. Alles was naar behoren voor het beheer van openbare gelegenheden van een absolute monarchie, met al haar macht gecentreerd in de generaal te Rome, wiens autoriteit was geaccepteerd als gelijk aan die van god, die gehoorzaamheid eiste van iedereen.

De status van commune leden was er een van gelijkheid, en elke reductie had een centrale bank. We lezen:
...algemene gelijkheid had de overhand. De principes van socialisme en communisme, zoals we die nu verstaan, regeerden all reducties. Alles nodig voor materieel comfort en welvaart van de indianen was gemeenschappelijk. Voor elke familie werd een deel van het land gereserveerd voor bebouwing. Ze hadden handel ook onder de knie gekregen, veel van hen, zowel mannen al vrouwen, werden deskundig. Maar de verdiensten van het geheel werden samengebracht in gemeenschappelijke pakhuizen in elke reductie, en verdeeld door de jezuïeten in porties van slechts het nodige voor ieder individu... Kiesrecht was algemeen, maar bekrachtiging van de jezuïeten was nodig voor elke verkiezing.

Ja medelanders, u leest het goed. Nederland is een reductie, en wel sinds Napoleon Bonaparte. Piet Hien heeft de jezuïeten berooft, dus namen van dergelijke zeehelden zullen uit het straatbeeld verdwijnen. De producten van de reducties werden verscheept voor handel in zwarte schepen, veel naar Europa. De zilvervloot bevatte de vrachten van noeste arbeid van de communistische Guarani indianen. Maar we gaan verder met vertalen, nu over de aanvallen op mannelijkheid die we ook vandaag overal zien;
Om de goedgelovige indianen te leren dat gehoorzaamheid naar het gezag hun eerste plicht was, werden ze onderworpen aan regels van omgang en gedrag, die werden afgedwongen met strikte ernst. Ze werden overal in het oog gehouden, de zoekende ogen van jezuïeten waren altijd op hen gericht. Ze stelden eigenlijk een voor jezuïeten ideale maatschappij samen; die is: volgzaam, handelbaar, onderdanig, gehoorzaam, zonder de minste schijn van mannelijkheid. Aldus deze onderwerping voltooid, werden krachtige maatregelen ondernomen om elke verandering van deze toestand onmogelijk te maken.

De Jezuïeten republiek, samengesteld uit zevenenvijftig Paraguayse reducties, was een groot commercieel rijk, waar meer dan tweehonderdduizend slaven werkten voor zwartgerokte zakelijke gezagsvoerders. E. Boyd Barrett, een Ierse ex-Jezuïet, verteld ons:
De Jezuïeten, zoals goed bekend is, hielden grote delen van Paraguay onder missionair bewind van 1650 tot 1750. Meer dan een kwart miljoen inheemsen werkten onder hun absolute heerschappij, die daar voor niet betaald werden. Maar ze werden opgeleid, getraind, gehuisvest, gekleed, gevoed, en tot op bepaalde hoogte geamuseerd, maar wat werd er van de overvloedige winst van hun werk en de enorme handel die er uit voort sproot? Meer dan tweeduizend schepen zeggen te zijn bezig geweest met vervoeren van de lading over de Parana rivier; de economische waarde van van de reducties was zonder twijfel enorm: Zo groot, dat de Spaanse en Portugese handelaars erg jaloers werden. Robertson schatte dat de reducties tenminste 25 miljoen dollar voor de Compagnie van Loyola verdienden (25 miljoen aldus een citaat uit 1935).

Heb je wel gehoord van de Zilveren vloot,
de Zilveren vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord
en appeltjes van Oranje

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein,
zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot,
hij heeft gewonnen de Zilveren vloot,
hij heeft gewonnen de Zilvervloot!

Zei toen niet Piet Hein met een aalwaerig woord:
"Wel, jongetjes van Oranje!
Kom klim 'reis aan dit en aan dat Spaanse boord
en rol me die mat van Spanje!"

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein,
zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot,
hij heeft gewonnen de Zilveren vloot,
hij heeft gewonnen de Zilvervloot!

Klommen niet de jongens als katten in t'want
en vochten ze niet als leeuwen?
Ze sloegen de Spanjers wel duchtig te schand';
tot in Spanje klonk hun schreeuwen.

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein,
zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot,
hij heeft gewonnen de Zilveren vloot,
hij heeft gewonnen de Zilvervloot!

Kwam er nu nog 'reis zo 'n Zilverenvloot,
zeg, zou jullie nòg zo kloppen?
Of zoudt ge je veilig en buiten schoot
maar stil in je hangmat stoppen?

"Wel, Neerlands bloed, dat bloed heeft nog wel moed!
Al bennen we niet groot, al bennen we niet groot,
we zou'en nog winnen een Zilvervloot!
We zou'en nog winnen een Zilvervloot!

Verder spreidde het commerciële rijk van de Jezuïeten zich uit tot aan Centraal America inclusief Mexico.
De meest dramatische getuigenis van gretigheid en begeerte voor aardse goederen, is te vinden in een brief van de Eerbiedwaardige Bisschop Palafox Los Angeles (Mexico) naar Innocentius X op 25 mei 1647. Deze handelt over de rijkdom van de Jezuïeten in Mexico.

Meest heilige vader:

Ik vond bijna alle rijkdom, alle onroerend goed, alle schatten van deze provincie van Amerika, in de handen van de jezuïeten, die deze nog steeds bezitten. Twee van hun colleges hebben 300.000 schapen, zonder het kleine vee te tellen; en terwijl bijna alle kathdrale kerken en alle orders tezamen slechts drie suikerraffinaderijen hebben, hebben de jezuïeten zes van de grootsten. Een van deze raffinaderijen is gescht op meer dan ene half miljoen thalers; en deze enkele provincie van jezuïeten, welke slechts uit 10 colleges bestaat, bezit, zoals gezegd, zes van deze raffinaderijen, van welke een enkele honderdduizenden thalers per jaar op brengt. Daarnaast hebben ze enorme maïsvelden. Ook hebben ze zilvermijnen, en als ze doorgaan met uitbreiden van hun macht en rijkdom zoals tot op heden, zullen onze pastoors hun kosters worden en de leken hun rentmeester, terwijl de andere ordes moeten gaan bedelen aan hun deuren. Al deze bezittingen en al deze aanzienlijke winsten zouden een vorst rijk maken, maar dienen geen andere doel dan het bekostigen van hun colleges... Hier kan nog aan toegevoegd worden de vaardigheid waarmee ze deze zeer overvloedige rijkdom verwerven. Ze onderhouden publieke pakhuizen, veemarkten, slachthuizen, en winkels. Een deel van hun goederen worden via de Filipijnen naar China verzonden. Ze lenen hun geld uit met rente, veroorzaken zo schade aan anderen.


Blijkbaar had de contrareformatie destijds een nog weelderige Gouden Eeuw dan de reformatie in Nederland. De jezuïeten namen de leiding over de heilige inquisitie over van dominicanen en franciscanen in 1541. Het Concilie van Trente (1545-1563), waar de richtlijnen voor de contrareformatie vastgesteld werden, voorspelde het einde van onze republiek in 1795. In 1814 kwamen de jezuïeten terug in het Vaticaan, na hun verbanning daar in 1773, dus in de 19de eeuw werden er opnieuw bisschopszetels geplaatst in de Nederlanden (1853), kwamen de remonstranten die verbannen waren bij de Synode van Dordrecht terug, en zetten het Vrijzinnig Protestantisme op, promootten hun socialisme in het onderwijs in Europa, Karl Marx werd opgeleid door Peter Jan Beckx. Lenin hief de verbanning van de jezuïeten op in Rusland, alle Russische kinderen, alsook elders on de Sovjet Unie, kreeg de katholiek heilig verklaarde auteur van het boek Utopia, Sir Thomas More, op de literatuurlijst.

Tot slot, de jezuïeten hielden de inheemsen onwetend en onder slavernij, leerde hen blanken te haten en vermoorden om zo het bestaan van de reducties geheim te houden voor de vorsten van Europa. Portugal sprak de volgende grieven uit:
Dat de Jezuïeten eenendertig grote volkeren onder hen hadden, welke grote rijkdommen voor de compagnie produceerden, terwijl de volkeren zelf in vreselijke armoede gehouden werden. Dat geen Spanjaard of Portugees, zelfs als die gouverneur of bisschop was, toegelaten werd in de reducties. Dat met dit vreemde bedrog, de Spaanse taal daar absoluut verboden werd. Dat de indianen getraind waren in blinde gehoorzaamheid, in grote onwetendheid gehouden werden, en onder de meest afschuwelijke slavernij ooit gekend, en onder compleet despotisme van zowel lichaam als ziel. En dat ze geen andere soeverein kenden dan de paters, en kenden geen enkele andere leiding of wet dan de hellige vaders, dat de indianen was geleerd dat de blanke man slechts goud vereerde en een duivel in zijn lichaam had, vijanden van de indianen waren, en van de afbeeldingen die ze aanbeden. Dat hen consequent geleerd was te vermoorden, waar ze hen ook vonden, en dat ze voorzichtig hun handen moesten afhouwen omdat ze andere weer tot leven konden komen.

Citaten zijn uit:

dinsdag 26 november 2019

Ongehoord Nederland bij de NPO

Joost Niemoller en Arnold Karskens gaan een nieuwe NPO omroep opzetten, waar het de bedoeling is ongehoord Nederland aan het woord te brengen. De PVV, die al jaren in de Tweede Kamer pleit voor het afschaffen van de NPO, is helemaal in ze nopjes met deze nieuwe omroep. Ook Thierry Baudet is blij.

Maar het is toch niet genoeg om mij te bewegen weer TV te gaan kijken, want het enige wat Arnold Karstens schreef, voor zover mij bekend, over Jezuïeten in Syrië, was dat er een vermoord was, maar niet dat de Jezuïeten verbannen waren uit Syrië, vlak voordat de oorlog daar begon. Voor algemeen ontbrekende informatie, schreef ik tot op heden dit artikel. De verbanning van de Jezuïeten uit Syrië in de aanloop van de oorlog, waarbij de vervolging van Koerden en Yazidi's was een van hun speerpunten was, de samenwerking tussen soeni islam en katholicisme, zijn zaken waar weinig mensen weet van hebben. De reden daar voor is niet omdat het niet bestaat, maar vanwege Miranda Prorsus in de media, een encycliek die ook in het vorige blog al vernoemd werd.

Joost Niemoller kan bij mij eigenlijk niet meer kapot. Hij likete ooit een tweet van mij, waar ik de connectie legde tussen de Amsterdamse Jezuïeten Generaal Jan Roothaan en de VARA. Een journalist die dat leuk vindt, wekt bij mij veel vertrouwen. Joost plaatste 150.000 tweets en vinkte slechts 30.000 likes, dus het heeft enige betekenis.


Zal omroep ON de encycliek Laudate Si' ter berde brengen, om aan te tonen dat de klimaatveranderingsleugens, zoals andere milieu hoaxen, roomse propaganda is?

maandag 25 november 2019

Waarom Benedictus XVI aftrad als paus

De media beweerden, dat dit was vanwege zijn leeftijd. Dit, terwijl de vorige roomse antichrist door ging tot op zeer hoge leeftijd, in zijn laatste Urbi et Orbi zelfs geen eens een stem meer had, was onverstaanbaar. Eigenlijk gingen alle pausen door tot aan hun dood, de afgelopen 600 jaar. De vorige paus die af trad was, Gregory XII in 1406. Gregory XII trad af, omdat er toen 3 pausen waren: Een in Rome, een in Avignon, de derde omdat Kardinalen het niet eens konden worden. Maar in 2013, trad er ineens een paus af. En dat was vanwege zijn hoge leeftijd? Terwijl alle pausen tot aan hun dood paus bleven?

En iedereen gelooft het, want de waarheid is niet bekend gemaakt. Een mooi voorbeeld over hoe propaganda werkt. Leugens in de pers, vaak hoe absurder hoe eerder ze worden gelooft, beginnen altijd met weerhouden van informatie. Als het volk de feiten niet kent, dan pas kan men liegen over die feiten. Dat de pers liegt in het belang van de roomse kerk, kan men begrijpen door de encycliek Miranda Prorsus. Zoek deze encycliek zelf op aub, want de enigen die hier tot op heden reacties plaatsten waren de jezuïeten zelf, met Illuminatie promotie. Dat was al weer aandacht genoeg, van hen waarover dit blog voorzichtig poogt de geheimen te onthullen.

Maar terzake, waarom trad Benedictus XVI dan af? Kardinaal Ratzinger trad af vanwege Crimen Sollicitationis. De gelinkte Nederlandstalige Wikipedia pagina is hoogst onvolledig over dit document, er zullen u hier wat missende feiten gegeven worden. Zo weerhoudt Wikipedia het feit, dat de instructie is opgesteld door de Congregatie van de Voortplanting des Geloofs, dat Kardinaal Ratzinger daar prefect was toen het document werd opgesteld. Ofwel, onder verantwoordelijkheid van Kardinaal Ratzinger, werd alle katholieken op de planeet opgedragen, onder dwang van excommunicatie, pedofilie en verkrachtingen door katholieke geestelijkheid geheim te houden voor politie.

Wel, dat is illegaal. Verkrachtingen en pedofilie worden in de meeste landen als misdaden aangemerkt, een bevolkingsgroep verbieden aangifte te doen voor misdaad is strafbaar. Hier mee maakte Kardinaal Ratzinger zich strafbaar in de meeste Europese landen. Dit feit werd opgepakt door enige lieden in België, er werd een proces opgezet tegen Kardinaal Ratzinger, destijds paus Benedictus XVI, met deze wetsovertreding in veel landen waar de katholieke kerk opereert. De paus zou voor de rechter moeten verschijnen, maar twee weken voordat deze rechtszaal moest plaatsvinden, trad Benedictus af als paus. Terwijl de gerechtsstukken paus Benedictus XVI voor het gerecht zouden slepen. Zo werd deze rechtszaak tegen gehouden, door af te treden.

Erg jammer. Als de rechtszaak had plaatsgevonden, dan had de hele planeet de paus in handboeien voorgeleid kunnen zien, zou de pers zich in allerlei bochten moeten wringen om de reden voor de arrestatie geheim te houden. De leiden die dit werk verricht hadden, waren trots dat ze de paus hadden gedwongen af te treden, maar ik vond het een verloren zaak. Blijkbaar beseft de ITCCS of SNAP niet hoe machtig de propaganda is, want zowat iedereen gelooft nu dat Benedictus XVI is afgetreden vanwege zijn leeftijd. Hoe absurd deze leugen ook moge zijn. Er is niets bereikt, een kwart van de wereldbevolking blijft direct slaaf van de antichrist, en de Jezuïeten blijven aan de macht in het onderwijs om een fictief propaganda verhaal te maken van de werkelijke geschiedenis.

U weet nu waarom paus Benedictus XVI af trad; vanwege Crimen Sollicitationis, ofwel, om te voorkomen dat hij gearresteerd werd voor beschermen van pedofilie gepleegd door personeel van de RK kerk.

Dit is allemaal zo leuk om te weten, want u zal nu ook begrijpen dat Simonis, de vorige Kardinaal van Utrecht, loog in deze video:


Referenties:
https://www.silverdoctors.com/gold/gold-news/itccs-pope-benedict-resigned-to-avoid-arrest-seizure-of-church-wealth-by-easter/
http://beforeitsnews.com/alternative/2013/02/pope-benedict-resigned-to-avoid-arrest-seizure-of-church-wealth-by-easter-diplomatic-note-was-issued-to-vatican-just-prior-to-his-resignation-2563534.html
https://abcnews.go.com/Blotter/pope-benedicts-legacy-marred-sex-abuse-scandal/story?id=18466726

Leugens door biologie docenten te lande.

CIA agent E Howard Hunt wist dat de Jezuïeten de leiding hebben over alle geheime diensten, maar gaf weinig informatie over de matrix die...