vrijdag 15 oktober 2021

48.465 dode prikhoeren in de VS.

Dat is bijna 50.000. Het jaar is nog niet voorbij, de vaccinaties zijn nu bijna een half jaar bezig. De uitspraak van 48.465 doden, overleden binnen 14 dagen van vaccinaties, werd gemaakt door de advocaat Thomas Renz. De telling werd gedaan onder 20% van de Amerikaanse bevolking, dus het is waarschijnlijk dat doden door de prik voor het hele land zo'n 240.000 is. Dat zijn er aanmerkelijk meer, dan er met Covid-19 overleden zijn.


Dit is niet verrassend. De viroloog en Nobelprijswinnaar Luc Montagnier waarschuwt al sinds vorig jaar tegen de vaccinaties. De vaccinaties zullen het immuun systeem niet alleen ernstig beschadigen, het COVID-19 virus zal zich ook aanpassen aan eventueel werkzame vaccinnaties, zodat er voor altijd nieuwe vaccinaties nodig zullen zijn, die steeds gevaarlijker worden van samenstelling.


Mocht u nieuw zijn met dit soort informatie, er meer over wil weten, de Nederlandse professor en viroloog Pierre Capel publiceert momenteel informatie over de onzin van de Covid maatregelen en de vaccins op Youtube. Omdat dergelijke informatie op Youtube meestal snel gecensureerd wordt, kan het zijn dat die video's al verdwenen zijn, als u de informatie hier eenmaal vindt.

Maar Bosgeus, wat is de relatie tussen de Covid-19 maatregel misdaden en de Jezuïeten orde?
Nou, dat is niet moeilijk, ziet het vorige artikel waar de situatie van de Bisschop van Rome toegelicht werd. De positie van de Bisschop van Rome wordt heden bezet door de Jezuïet Jorge Mario Bergoglio SJ. Zijn attitude jegens de lachwekkende COVID-19 maatregelen wordt uitgebreid geventileerd op internet en in reguliere media. Alsook betreft klimaatontkenning, EU communisme met massa-immigratie, enzomeer. Bovendien ziet met de kerken in Nederland bijna allemaal de maatregelen steunen, alsook andere geuite meningen van de roomse antichrist. Katholiek of protestant maakt niet uit, eucumene sinds Vaticanum II is doorgaans het ultieme verlangen van de predikant, want kwantiteit is belangrijker dan kwaliteit. Geen wonder dat de gemeenten leeglopen dan. En ja, men kan zeggen dat de Jezuïeten het theologieonderwijs overgenomen hebben in Nederland, maar als men dat verteld tegen een kerkganger, zegt die alleen: "O goede zaak. Jezuïeten zijn hartstikke heilig".

Dus komen we weer terecht in de realiteit van onszelf. De zondaren die we zijn. Toen in 2004 de identificatie-plicht werd ingesteld, was er erg weinig protest. Vooralsnog, was de identificatieplicht even ingrijpend als de Covid maatregelen. Eveneens gebaseerd op propaganda en leugens, want een hol aluminium blik met een bodempje kerosine, kan onmogelijk een duizenden tonnen zwaar gebouw van gewapend beton neerhalen. Dus installeerde men de oorlog tegen het terrorisme. Die oorlog is nog niet voorbij, net als de oorlog tegen de drugs nog niet voorbij is, want bijna iedereen vindt het allemaal prima. Nu dan, kunnen ze niet meer feesten door de Covid onzin, dus wat meer protesten komen, maar de meesten laten hun kinderen vaccineren tegen een ziekte die alleen ouderen met obesitas zou treffen. Net als griep.

De "wakkeren", zoals ze zichzelf noemen, zijn nog gevaarlijker, dan de vermeend slapenden. Ze schreeuwen: HET ZIONISME, DE TALMOED, HET KONINGSHUIS, en als ze niet in bedwang worden gehouden, vallen er zeker doden. En juist die drie termen zojuist in hoofdletters geuit, verraden de fluwelen hand van de orde van Maria, de zwartrokken van Ignatius, want Joden en Adel zijn er al veel door hen vermoord. Het volk gelooft de Jezuïet, zoals het volk Jan Roothaan geloofde met zijn "Bataafse Republiek".

dinsdag 12 oktober 2021

Bataafse Republiek?

Natuurlijk zijn de Jezuïeten de machtigste geheime dienst op de planeet. Zowel heden, als in recente eeuwen. En natuurlijk verkocht de bisschop van Rome zijn ziel aan satan, op dezelfde manier als rabbi Jezus die geste afwees, na 40 dagen in de woestijn. Zeker, Jan Roothaan SJ saboteerde het Plakkaat van Verlatinge, met daar mee alle andere plakkaten, waarmee onze republiek bestuurd werd. Maar deze vijanden zouden geen enkele macht hebben, als nuchterheid een algemene tendens van het Nederlandse volk zou zijn. En hoewel men beweert, dat de Nederlander nuchter zou zijn, de geschiedenis, alsook het heden, laat doorgaans een ander verhaal zien. En als we het hebben over de bedronken Nederlanders. Niet door drank, maar door hedonistische vleierijen van het intellect. Dan is de Patriotten factie, daarvan wel het meest beschamende voorbeeld.

Om te zien hoe naïef de patriotten factie was, kan men eens hun pamflet van de Baron Capelle tot aan den Pol lezen. Enige citaten:
 • ...nu sedert bijna twee eeuwen de speelbal geweest van allerlei heerszuchtige lieden, die, onder de schijn van voor Uw belangen en vrijheid te zorgen, niets - ja, zowaar als er een God is, aan wie ik wegens dit geschrift rekenschap zal moeten geven - volstrekt niets anders beoogd hebben dan een erfelijk juk op Uw vrije halzen te drukken....

  Dit publiceerde Baron Capelle tot aan den Pol in 1781. Die "twee eeuwen" eerder, dat begon sinds 1581. Ter achtergrond, Willem de Zwijger werd vermoord in 1584. Gedurende die "twee eeuwen", was Nederland een republiek. Enige decennia daarvan zelfs, de machtigste zeevarende natie op de hele planeet. Door Baron Capelle tot aan den Pol, diens volgelingen de Patriotten factie, werd Nederland ingenomen door Frankrijk, waardoor Napoleon hier aan de macht kwam in Nederland in 1798, waardoor Nederland een monarchie werd. Sabotage op de republiek, er een monarchie van maken. Napoleon de machtigste man van Europa maken, want leidde behalve Frankrijk, ook de Nederlandse republiek. Hoeveel patriotten er waren is moeilijk te zeggen, maar nuchtere lieden die het land trachtte te verdedigen, werden orangisten genoemd door de propaganda. De "orangist" Kaat Mossel ging twee jaar de gevangenis in, voordat Frankrijk binnenviel, omdat ze het land trachtte te verdedigen, tegen zaken zoals een komende monarchie.

  De term "orangist" is natuurlijk belachelijk, want er waren in die "twee eeuwen" verschillende stadhouderloze tijdperken. Bovendien, deden de oranjes destijds slechts het leger, overwegend de landmacht. Wat ze nog goed deden ook, gezien de reputatie van veldmaarschalk Prins Maurits in Europa. Stadhouderloze tijdperken, maar de propagandistische historici heden te lande, noemen dat vervolgens "orangisten". Jamaar, zal mogelijk de historicus beweren ter verdediging, we kunnen bewijzen dat de term "orangist" indertijd gebezigd werd. Ja, maar het bezigen van een leugen, behoort niet alsof historisch feit vermeld te worden, maar als feitelijke leugen. Elke historicus weet, dat er stadhouderloze tijdwerken waren in die twee eeuwen republiek, geen excuus. Die kan ook begrijpen, dat de keesjes, zoals de patriotten meer juist ook genoemd werden, logen, en logen, handelden naar deze leugens. Terwijl de nuchteren, wat een meer juiste benaming was dan orangisten, door de leugens heen zagen.

  Als u meent dat ik partij kies in dit conflict, ook dan heeft u ongelijk, want de patriotten hebben historisch bewezen, dat ze in feite van een republiek een monarchie maakten. Ook, dat ze een roomse keizer, Napoleon, aan de macht hielpen in Europa. Weliswaar waren het de Jezuïeten die dat deden, maar was hen niet gelukt, als nuchterheid overwonnen had. Historici doen alsof Jezuïeten niet bestaan in de wereldpolitiek, die leugen is nog grover als orangisten en calvinisten erkennen als een realiteit. LEUGENAARS! Als geschiedenislessen de waarheid zouden leren in dit land, dan zou elk kind de meesten van die leugens snel kunnen doorzien, opdat ze als volwassen volk nuchter zullen zijn. Wat niet zo is. Historici komen overal mee weg, zoals hier met de leugen van een strijd tussen orangisten en keesjes, in plaats van tussen nuchtere normale mensen en door leugens gemanipuleerde mensen. Patriotten waren gemanipuleerd, orangisten niet. Er waren geen twee partijen, er was alleen leugen en waarheid. Net zoals het vermeende conflict tussen Remonstranten en Contraremonstranten; de Synode van Dordrecht heette het onderzoek naar welke van de twee ideologieën de nuchterheid was, contraremonstranten was de waarheid. Remonstranten waren opgezet door de Jezuïeten. Dit is heden ten dage gemakkelijk opnieuw bewezen, doordat de Jezuïet Hub Oosterhuis SJ de Remonstranten in de Nederland der 21ste eeuw in leven hield.

 • leve de geuzen

 • Verder met citaten uit dit pamflet voor de Bataafse Republiek(1795-1806): Philips II ...Om zijn gezag uit te breiden en een van de gewichtigste rechten van het volk: dat ieder door zijn eigen wettige rechter moet worden berecht de bodem in te slaan, maakte hij allerijselijkste plakkaten tegen allen die de roomse godsdienst verlieten, en voerde een rechtbank in, de inquisitie genaamd, die zonder aanzien van personen, rechten of voorrechten, die plakkaten moest uitvoeren met pijnigen, moorden, hangen en branden."

  Aldus leert het volk, van Baron Capelle tot aan den Pol, dat de inquisitie niet ingesteld werd in de twaalfde eeuw,(aldus Wikipedia, maar ik ken andere bronnen die zeggen 8ste eeuw. Zelf meen ik dat de inquisitie begon bij verhalen rond Paulus in het Nieuwe Testament, maar dat nu even terzijde.), dat de inquisitie, geleid door Dominicanen en Franciscanen, vanaf 1541 volledig overgedragen werd aan de Jezuïeten, maar neen zegt Capelle tot aan den Pol, de inquisitie was een uitvinding van koning Philips II in de 16de eeuw! Het mooie van zo'n leugen is, dat je onmiddellijk kan zien, waar die leugen vandaan kwam. Namelijk niet van een protestante Baron, Katholicisme was namelijk verboden gedurende die twee eeuwen republiek, neen, dat pamflet kwam van een katholieke propagandist. Een, die de schuld van de RK kerk aan de inquisitie, wil afschuiven op de adel, op de overheid. Vooralsnog verdween er eerder erg veel adel op de brandstapels der inquisitie, niet alleen tijdens de Franse revolutie. Ow, "sint" Jean D'Arc was niet verbrand door de RK kerk, maar door de Britse regering! De RK kerk is onschuldig aan de onthoofdingen na de Beeldenstorm(1566), het was SPANJE! Aldus leerde niet alleen Baron Capelle tot aan den Pol, maar ook bijna al het Nederlands historisch onderwijs, meer nog de documentaires van het media virus.
  En jawel, de Jezuïet Robert Lemm SJ, adviseur van Thierry Baudet, vriend van papist Tom Zwitser, is een van de lieden die aan de leiding staan van de hedendaagse hellige inquisitie in Nederland. Of vond u het toevallig, dat Huig Plug, op Blue Tiger studio, Micha Kat en Joost Knevel even door het slijk ging halen? Mensen, een ding kan u u verzekeren:
  Micha Kat is geen Jezuïet!
  Hij heeft een joodse achtergrond, dat is een eerste aanwijzing daar voor. Een tweede aanwijzing, hij censureerde mijn posts nooit. Hij nam zelfs ooit een plaatje van mij over uit een ander blog dat ik maakte, waar ik Joris Demmink bij de inzegening van Kardinaal Eijk ontmantelde als papist. Zeker, Micha Kat begrijpt niets van de rol van de Jezuïeten, doet daar ook geen onderzoek naar, maar laat Joost Knevel wel gewoon doorpraten, als Joost Knevel dat uitlegde, in Red Pill Journal, dat het de katholieken waren die hem mishandelden! Van Huig Plug, heb ik helaas nog geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat hij schoon is, hoewel ik hem al jaren kende op twitter, voordat hij op Youtube kwam, dus wees nuchter mensen. Dat aanbidden van personen, dat ik zie in commentaar velden, is ongezond, is precies de hedonistische intellectuele dronkenschap waar ik op doel. En ook u kan ongemerkt geadviseerd zijn geweest door een jezuïet, net zoals Johan van Oldenbarnevelt dat was middels de Remonstranten. Wij zijn allemaal geboren als zondaren.


Ja, de Remonstranten kwamen terug in Nederland, nadat hun Napoleon hier huisgehouden had. Hoewel ze allemaal verbannen waren, na de Synode van Dordrecht(1618-1619). Nederland zit nu vol met sektes, door hen opgezet. D'66 en GroenLinks, opgezet door de Jezuïeten middels hun Canisius College, van waaruit Hans van Mierlo en Ruud Lubbers aangestuurd werden, en velen meer. Jezuïeten, verbannen uit Nederland in 1855, maar de Bisschopszetels(1853) en Remonstranten(1815) bleven. Papist Jan Marijnissen zet een partij op voor de kloosterlijke sekte van Socialisme, een systeem ontwikkeld vanaf de reducties in Paraguay. Het Limburgs dialect van Geert Wilders verwonderd dagelijks over welke sekte die nu weg wil hebben uit Nederland, want de stichters van dit land waren liever Turks dan Paaps.
leve de geuzen

vrijdag 19 maart 2021

666 En de verkiezingssamenzwering


Arjen Kamphuis verdween in 2018 spoorloos, tijdens een vakantie in Noorwegen. De Noorse politie vond zijn kayak en identiteitspapieren, maar de man zelf is nu 3 jaar later nog steeds vermist. In de video achter de afbeelding, wordt uitgelegd dat het tellen van de stemmen in Nederland sinds 2018 volstrekt onbetrouwbaar is. De werking van de overgecompliceerde software werd alleen getest door d66 vertrouwenspersoon in Leiden Mark Koek van Hackdefense. De uitslagen worden sinds 2018 niet meer handmatig gecontroleerd, maar de data gaan direct vanaf de gemeentehuizen blind de computer in, nadat de lokale uitslagen handmatig zijn ingevoerd door ambtenaren.


Dit, nadat er evidente verkiezingsfraude plaats vond in de VS. Ook daar gebeurde het met software. Maar niet alleen met software, team Trump was zichtbaar geinfiltreerd door 9/11 burgemeester Rudy Gulliani, die de leiding kreeg over onderzoek naar stemfraude. Als iemand burgemeester is van New York, terwijl er in die stad een nucleaire controlled demolition plaatsvindt met een nodige enorme cover-up, dan weet de burgemeester daar van. Nu dan 19 jaar later, krijgt diezelfde mayor Gulliani de leiding over het onderzoek door de Republikeinen over verkiezingsfraude. En niet alleen Rudy, ook Mike Pence verraadt onverwacht Donald Trump en het Amerikaanse volk, door de vervalste vekiezingsuitslag te accepteren. Zowel Mike Pence als Rudy Gulliani zijn Rooms Katholiek, maar dat is natuurlijk alleen maar toevallig.

En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
[Openbaring 13:15-18]


Dus, hoe zit dat in Nederland? Welke infiltranten bevinden zich momenteel in de FvD? Een citaat van de journalist Barry Chamish:
LINKS IS GEBRAINWASHED, RECHTS IS GEÏNFILTREERD
Een handige truc om veel zaken in de politiek te begrijpen. Links betekende oorspronkelijk oppositie tegen het establishment, maar heden is links juist het verlengstuk van het establishment. Rechts is momenteel vaak juist de oppositie jegens het establisment. Grappig dat de leugen zo regeert, maar ondertussen is de infiltratie in rechts zo enorm, dat de VVD nog linkser is dan PvdA. VVD vernietigde heden veel meer bedrijven, dan PvdA in de jaren 1970 deed. FvD kende Joost Eerdmans als lid, zijn kop stond zelfs enige tijd op het FvD Youtube account, zijn poging de partij de vernietigen was hier niet geheel onverwacht. Dat Joost Eerdmans Rooms Katholiek is, toeval. En dat er een Jezuïet, Robert Lemm, Thierry Baudet informeert, misschien zelfs in het geheim zijn biechtvader is, toeval. Want de meeste undercover Jezuïeten die ik tot nu toe waarnam, waren lid van GroenLinks. Opus Dei, met hun volstrekt geheime ledenlijst, die de Jezuïeten bij kwamen staan sinds begin 20ste eeuw, hebben Christen Democratie als hun politieke stroming, aldus Alberto Rivera, dus zitten veelal bij CDA, maar ook in de VVD. Nouja, volledig geheim, het is bekend dat minister president Ruud Lubbers lid was van Opus Dei, nadat hij was opgeleid door de Jezuïeten van het Canisius College. En, zoals we ook kunnen zien achter die laatste link, was Hans van Mierlo, de stichter van d66, ook opgeleid door de Jezuïeten aan het Canisius College.

Alle Jezuïeten zijn homofiel, op ze minst in hun seminarietijd, want dat wordt gestimuleerd door de leiding. Net zoals Rob Jetten uit Nijmegen, waar het Canisius College was. Sigrid Kaag haalde in 2016 als VN gezant de Carnegie Wateler Vredesprijs, een prijs die in 1938 ook geschonken werd aan de oecumenische vereniging Nederland. Aangezien de meeste mensen niet weten wat oecumene is, de RK kerk werd opgericht door het Eerste Oecumenisch Concilie, het oecumenische Concilie van Nicea, anno 325, waarbij alle christenen de paus moesten gaan erkennen als hun leider, anders werden ze uitgemoord, zoals de meeste Arianisten overkwam. En zo ook in Nederland, protestante gemeenten die weigeren zich te onderwerpen aan oecumene, gaan een moeilijke tijd tegemoet. De ultieme vorm van politieke oecumene, was de samensmelting van de KVP, Katholieke Volkspartij, CHU, Christelijke Historische Unie, en de ARP, Antirevolutionaire Partij, in CDA. Dat was 1980.

Petrus Canisius was een Jezuiet uit de 16de eeuw.
Sint Corona is de patroonheilige van de schattenjagers.

woensdag 17 maart 2021

Stemmen zonder smoelpamper tussen de kapwappies

En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van (gods)lastering.
En het beest dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn voeten als van een beer, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.
En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?
En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en (gods)lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden.
En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.

En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.
En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.
Indien iemand oren heeft, die hore.
[Openbaring 13:1-9]

Soms zie ik in de supermarkt wel eens iemand die niet knielt voor de draak, dus wèl opgeschreven is in het boek des levens. Maar meestal is het toch een kwestie van zonder smoelpamper tussen de kapwappies. Iemand die nog niet verslagen is door den draak (personeel lacht meestal) wordt er vrolijk van, hoopvol, zelfs bij het stembureau. En het zijn vooral de Christelijke partijen, die De Lastering der Pandemie opleggen aan de lieden die niet opgeschreven zijn in het boek der levenden. Dode mensen, zombies, die vertrouwen op de staat, in plaats van op de HEERE. Zo stemmen ze dan vaak nog op Christelijke partijen ook. Zijn als de katholieken, die buigen voor de roomse antichrist. En doen hun pelgrimages, steken kaarsjes op, knielen hun knieen tot bloedens toe voor Maria, kopen dure missen om hun tijd in Het Vage Vuur te verkorten.

Als het geld in het laatje klinkt, de ziel de hemel inspringt

- Johann Tetzel


Maar Bosgeus, wat geeft u gestemt? FvD, waarvan lijstrekker Thierry Baudet kroatisch rooms adeldom ambieert rond de nek, of lijst 30, waarvan lijsttrekker Willem Engel een genocide op blanken door terrorist Nelson Mandela in Zuid Afrika ondersteunt?
Hmmm. Dat is privé en niet belangrijk. Ik geloof ook niet dat de tellingen eerlijk zullen verlopen, de software is niet betrouwbaar. Lijst 30 en FvD waren de enige twee partijen die de lastering der pandemie wilden stopzetten.

Stemmen is een plicht


Maar Iemand die dit blog vind, heeft recht het pad naar het leven te kennen.
Zeker, als die een log leest met deze titel.
Het is nu maart 2021, ik heb nog geen enkele maal een smoelpamper gedragen, ook niet bij stemmen, dus zal u uitleggen hoe dat gemakkelijk kan:
"Ik draag geen mondkapje om medische redenen".
Dat werd tot nu toe altijd geaccepteerd, bij elke winkel en bij het stembureau. Je mag dan zonder mondkapje winkelen of stemmen. Iemand zonder een vergunning als arts, mag niet vragen naar de medische reden: dat is strafbaar! En het is altijd de waarheid: Je hebt zuurstof nodig. Mondkapjes helpen niet tegen besmetting, aldus de verpakking. Opgelegde kwakzalverij door de overheid brengt schade toe aan de gezondheid. Vermindering van zuurstofinname belemmerd het immuun systeem. Maar wordt zelf ook wat levend, als dat nog niet zo was, en denk eens na over de medische reden, dat u beslist geen smoelpamper mag dragen op uw ademhalingswegen. Vooral als u een minder sterk gestel heeft. Dit is eigenlijk best belangrijk, want mensen die de HEERE HEERE niet vrezen zijn doorgaans laf.
VREEST DE HEERE

Want de realiteit is, dat alles 100% is dichtgetimmerd in Nederland. De uitslagen worden vervalst, zoals dat afgelopen jaar ook in de VS gebeurde. De TV, radio, kranten en zelfs GeenStijl zijn gefundeerd op nepnieuws, propaganda.
Verkiezingsuitslagen worden heden vervalst door de software die de stemmen van de gemeenten telt, maar Maurice de Onbetrouwbare Hond probeert te verklaren waarom Sigrid Kaag zo populair is. En dat is niet links, het linkse Lijst 30 was er ook al vóór het stoppen van alle C0j0na maatregelen. Deze matrix waarin we leven, werd ontworpen in de 18de eeuw door 40 universiteiten en 160 seminaries. Napoleon Bonaparte werd aan de macht gebracht door de Jezuïet Comte Emmanuel Joseph Sieyès, die ook zijn adviseur werd. ...Maar helaas merk ik, dat zijn Wikipedia pagina sterk veranderd is. Eerder stond op die pagina's, dat Napoleon Bonaparte door Abbé Sieyès aan de macht was gebracht over de Franse revolutie. Wat natuurlijk vreemd is, aangezien de Franse revolutie anti-paaps was. Er staat nog een redelijk stuk informatie op deze pagina:
https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/comte-emmanuel-joseph-sieyes
Dat is een encyclopedie, dus die zal ook wel vroeger of later vanderd worden...
Vertaling:
Emmanuel Joseph Sieyès, geboren te Fréjus op 3 mei 1748, kreeg zijn basisonderwijs van de jezuïeten in zijn geboorteplaats en vervolgde zijn studie in de theologie. Benoeming tot kanunnik in het kathedraalkapittel van Tréguier (1775) leverde hem de benaming Abbé op (in Frankrijk niet alleen gebruikt voor abten, maar ook voor geestelijken zonder parochie), en tegen de vooravond van de Franse Revolutie was hij gepromoveerd tot predikant generaal van de bisschop van Chartres. Maar zijn belangen in deze jaren van intensief politiek debat verschoven van theologie en kerkbestuur naar openbare aangelegenheden, en toen de regering opriep om voorstellen te doen over manieren om de verkiezingen voor de Staten-Generaal te houden, was een van zijn drie pamfletten over deze kwestie van cruciaal belang. Bij het verzamelen van de derde stand, als een kracht die onafhankelijk is van, en zelfs vijandig staat tegenover, geestelijken en adel.


De clue van dit verhaal is, dat de jezuïeten gedurende die periode verbannen waren door de paus (sinds 1773), waardoor Napoleon Bonaparte door hen gebruikt werd om hun macht over het Vaticaan terug in te nemen (sinds 1814). Dus, alle katholieken waren in wezen vijanden voor de jezuïeten, want de zwartrokken waren zelf niet meer katholiek. In die periode. De jezuïeten waren gevlucht naar Corsica, Rusland (Catherine II not so great) en protestante landen. Deze verbanning viel gunstig uit, want doordat de jezuïeten vijand werden van het katholicisme, vonden ze aansluiting bij hun oorspronkelijk vijanden, de protestanten en russisch orthodoxen, waardoor infiltratie veel gemakkelijker werd. Na 1814 waren de jezuïeten zo machtig in Nederland, dat de Remonstranten, die verbannen waren uit ons land dankzij de Synode van Dordrecht (1618-1619) snel weer terug kwamen in Nederland. Dit is een grote ramp. Onze voorouders wisten dat de Remonstranten verbonden waren aan de jezuïeten, daarom waren ze ook verbannen. Doordat deze rekkelijken terugkwamen, begon weer de infiltratie van de unieke Nederlandse theologie, waarmee we ons in het verleden succesvol verdedigd hadden tegen Philips II en andere katholieke machinaties.

rekkelijken - preciezen
vrijzinnig- rechtzinnig
hervormd - gereformeerd
=
remontranten - contraremontranten

De Jezuïeten Generaal staat erop de meester te zijn, soeverein, over de soevereinen. Overal waar de Jezuïeten toegelaten worden, zullen ze de leiders zijn, wat het ook moge kosten. Hun gemeente is van nature dictatoriaal, en daarom is het de onverdraagbare vijand van alle geplaatste autoriteit. Elke daad, elke misdaad, hoe ernstig ook, is een vrome arbeid, als het in het verlengde ligt van het belang van de Jezuïeten, of in het verlengde is van de orders van de generaal.

- Napoleon Bonaparte


Jawel, sinds 1814 zijn de jezuïeten weer rooms katholiek!

maandag 1 maart 2021

Stemwijzer

Stemwijzer

Er is nu slechts één partij, die de roomse gifbeker der Corona wenst te beeindigen.

Mocht u menen dat FvD te rechts is, Willem Engel is gelieerd aan de nieuwe ultra-linke VSN partij, Voor Sociaal Nederland. Dat is dus zoiets als SP of PvdA, maar dan tegen de idiote monkapjesplichten en inquisitore elimineringen van alle bijeenkomstruimten.

Maar toch:
 • Democratie is ingesteld in Nederland in 1848; in 1853, werden de roomse Bisschopszetels hier in Nederland geinstalleerd.
 • De roomse afgodin Minerva, staat bekend als naam van een heidens rooms Leidse studentenvereniging ter vunzige pedocratie rond Joris Demmink.
 • Stropdassen zijn ingesteld ter ere van kroatische rooms katholieke legers, door koning Louis XIII, nadat de kroaten een belangrijke slag wonnen. Stropdassen waren kroatische folklore. Vanaf dat moment, werden stropdassen officiele mode van de rooms katholieke adel. Dat wil zeggen, dat iedereen die een stropdas draagt, in wezen roomse adel is, of wil zijn. Thierry is niet verkiesbaas in Italië, waar de papist Pim Fortuyn begraven werd, dus de keuze voor rooms katholieke status is schokkend historisch naïef.
Jaja, ik weet het, de meeste dominees dragen ook rooms katholieke staus symbolen. Wie denkt u dat die dominees opleiden, protestanten?

Hmm, vreemd. Alle artikelen die ik schreef in de tweede helft van 2020 zijn verdwenen...

woensdag 13 mei 2020

Covind-19 Corona en de MH17

In een eerder artikel op dit blog, werden er achtergronden van de MH17 moorden gelekt. Maar door de Corona maatregelen, met nieuwe informatie die te vinden is in de documentaire Plandemic kwamen er meer feiten aan het licht over deze achtergronden.
Er werd geschreven, dat professor Joep Lange werd vermoord, omdat hij een dissident was inzake de HIV definities, meneer Lange was een "HIV scepticus". De leidende Jezuïet achter de corona maatregelen was Tony Fauci SJ, welke ook achter de HIV leugens stak. Dit kwam naar voren in de hevig door YouTube en Facebook gecensureerde documentaire Plandemic. Hoe deze documentaire is gecensureerd is goed zichtbaar, als men de documentaire tracht te vinden op internet. Naast dat hij overal weggehaald werd. Er is momenteel een versie van de documentaire Plandemic beschikbaar op Bitchute:


Documentaire duurt circa een half uur.
Mocht deze ook gecensureerd gaan worden in de toekomst, zal u het op een andere video server moeten proberen, of op de wayback machine. Veel mensen zagen deze documentaire, die lieden weten doorgaans ook hoe ernstig de censuur door de machtige Jezuïeten is, al weten ze meestal niet dat het romanisme daar achter zit. De titel "SJ" betekend "Soldaat van Jezus": Het kost meer studietijd deze titel te verwerven dan de titel PhD. Jezuïeten beheren niet alleen militaire operaties, maar ook het onderwijs en de pers. In ieder geval, in de documentaire Plandemic, komt naar voren, dat Dr. Fauci behalve achter de Corona maatregelen, foutieve behandeling waardoor Corona patiënten komen te overlijden, ook achter foutieve HIV opvattingen zat. Daarmee krijgen de moordenaars van Joep Lange en Willem Witteveen een naam. Het motief was op dit Blog al bekend. Senator Willem Witteveen voor Justitie is vermoord omdat hij in de weg liep van Joris Demmink en andere romanisten binnen de Nederlandse justitie, Joep lange werd vermoord omdat hij de Jezuïet Dr Fauci in de weg liep.maandag 11 mei 2020

Bosgeus geinterviewed door Myra

Het geluid wordt beter gedurende het programma.

Talk2Myra maakt al jaren radio programma's, met regelmatig controversiële onderwerpen.
Helaas kwamen er enige jaren terug allerlei conflicten tussen mensen die ze vaker interviewde. Er was sprake van verdenkingen en agitaties, misverstanden liepen uit de hand, waardoor de sfeer rond het programma niet prettig meer was om door te zetten. Gelukkig heeft Myra de moed weer opgevat opnieuw te beginnen, met nieuwe mensen om te interviewen. Op het moment gaat het goed, maar ik zag al wel een gevaarlijke troll in de commentaren, iemand die ontkende dat biechten verboden is in Nederland; een sluwe truc om te trachten een lek te dichten. Myra is een moedige vrouw, veel van de interviews die ze deed hadden en hebben en grote waarde voor Nederland. Naast radio interviews, is Myra te volgen op Twitter.

Mijn eigen optreden was zoals het was, maar begreep een van Myra's vragen niet goed, waarvoor ik nu antwoord zal trachten te geven. Ze vroeg over de relatie tussen Joden en Jezuïeten. Mijn antwoord was een poging samenwerkingen te beschrijven, maar dat was niet wat ze bedoelde. De haat voor Joden door Jezuïeten is enorm, wat te zien is in de eed die door hoger geplaatste Jezuïeten wordt afgelegd. Deze eed is gedeponeerd in het Amerikaans congres, een officieel document. De volledige eed is op verschillende plekken op internet te vinden:
https://duckduckgo.com/?t=ffsb&q=jesuit+oath

Vertaald als:

De extreme Jezuïeten eed van installatie.


Meerdere:

Mijn zoon, tot nu toe is je geleerd te handelen als een veinzaard: Om een katholieke onder katholieken te zijn, zelfs een spion te zijn over je eigen broeders; om niemand te geloven, niemand te vertrouwen. Onder de hervormers, wees een hervormer; onder de hugenoten een hugenoot te zijn; onder de calvinisten wees een calvinist; onder de protestanten gewoonlijk een als protestant te zijn en hun vertrouwen te winnen, om er naar te streven te kunnen preken vanaf hun kansels, en met kracht met hen de heilige religie van onze paus te verwerpen; en zelfs zo laag te zinken als een jood te zijn onder de Joden, opdat het je mogelijk wordt alle informatie te verzamelen voor het nut van je orde als een trouw soldaat van de paus.


De haat voor Joden is goed zichtbaar in die eed. Ignatius de Loyola groeide op in Spanje in de tijd dat alle Joden daar vermoord werden door de Inquisitie, enige jaren later kreeg hij de leiding over die inquisitie. De eerste eeuw dat de Jezuïeten orde bestond, was het Joden niet eens toegestaan lid te worden. Nu was Jezus zelf een Jood, maar misschien dat u het woord veinzaard niet begrijpt. "Dissembler" kan ook vertaald worden als huichelaar, Jezuïeten zijn opgeleid als huichelaar.

Die vraag is zo dan beantwoord. Daar naast kan men nog stellen, dat Joden het de Jezuïeten regelmatig erg moeilijk maken, ze willen maar niet dood. Theodor Herzl had een audiëntie met de paus in 1904, voor de paus was dat een gelegenheid om hulp te krijgen bij het verslaan van het Ottomaanse rijk. Maar ondanks die audiëntie, was het Vaticaan zowat het laatste land op de planeet dat Israël erkende, pas in 1993. Toen waren de belangrijkste oorlogen voor de mensen van dat land om te overleven al gebeurd. De term "Palestina" is de Romeinse term voor Israël. Libanon werd na het verslaan van het Ottomaanse rijk aan de Katholieken gegeven, maar Libanon is nog steeds in Oorlog met Israël. Macht is natuurlijk belangrijker als het vervolgen van Joden, maar als ze de kans krijgen, wees altijd op je hoede.

zaterdag 29 februari 2020

Koning papist

De Nederlandstalige Wikipedia besloot het geheim te houden dat prinses Maxima rooms katholiek is.

...Logisch, want als Nederland dit ontdekt, en de consequenties, zal dit veel gevolgen krijgen. De komende koningin, prinses Amalia, krijgt een rooms katholieke opvoeding.
Geen slecht idee, want het hertogdom van Alva bestaat nog steeds. Dus misschien kan prinses Amalia later trouwen met een Hertog van Alva. Hoewel, adel schijnt niet meer belangrijk te zijn voor de Oranjes, Maxima was gewoon een burgermeisje. Elke roomse papist kan prinses Amalia de hand vragen.


Koning papist doet het goed bij de papen: Hij kreeg de leidersstaf van de Jezuïeten generaal in 2017.En was helemaal in zijn nopjes.


De baasjes van Napoleon en Hitler, geven de bevelhebbersstaf aan ons. Wat een machtige vooruitzichten!Och ja, zo een land zo hun leiders. Roomse propaganda overal in het onderwijs en de media, bijna iedereen vindt het prima. En terwijl de Jezuïeten het land omvolken, de boeren saboteren, de pers in handen hebben en houden, de politici controleren en ruimen indien ze dat nodig achten, geeft rechts de schuld aan links, geeft links de schuld aan rechts, en blijft het CDA de partij die zowel links als rechts is.

48.465 dode prikhoeren in de VS.

Dat is bijna 50.000. Het jaar is nog niet voorbij, de vaccinaties zijn nu bijna een half jaar bezig. De uitspraak van 48.465 doden, overled...