woensdag 13 mei 2020

Covind-19 Corona en de MH17

In een eerder artikel op dit blog, werden er achtergronden van de MH17 moorden gelekt. Maar door de Corona maatregelen, met nieuwe informatie die te vinden is in de documentaire Plandemic kwamen er meer feiten aan het licht over deze achtergronden.
Er werd geschreven, dat professor Joep Lange werd vermoord, omdat hij een dissident was inzake de HIV definities, meneer Lange was een "HIV scepticus". De leidende Jezuïet achter de corona maatregelen was Tony Fauci SJ, welke ook achter de HIV leugens stak. Dit kwam naar voren in de hevig door YouTube en Facebook gecensureerde documentaire Plandemic. Hoe deze documentaire is gecensureerd is goed zichtbaar, als men de documentaire tracht te vinden op internet. Naast dat hij overal weggehaald werd. Er is momenteel een versie van de documentaire Plandemic beschikbaar op Bitchute:


Documentaire duurt circa een half uur.
Mocht deze ook gecensureerd gaan worden in de toekomst, zal u het op een andere video server moeten proberen, of op de wayback machine. Veel mensen zagen deze documentaire, die lieden weten doorgaans ook hoe ernstig de censuur door de machtige Jezuïeten is, al weten ze meestal niet dat het romanisme daar achter zit. De titel "SJ" betekend "Soldaat van Jezus": Het kost meer studietijd deze titel te verwerven dan de titel PhD. Jezuïeten beheren niet alleen militaire operaties, maar ook het onderwijs en de pers. In ieder geval, in de documentaire Plandemic, komt naar voren, dat Dr. Fauci behalve achter de Corona maatregelen, foutieve behandeling waardoor Corona patiënten komen te overlijden, ook achter foutieve HIV opvattingen zat. Daarmee krijgen de moordenaars van Joep Lange en Willem Witteveen een naam. Het motief was op dit Blog al bekend. Senator Willem Witteveen voor Justitie is vermoord omdat hij in de weg liep van Joris Demmink en andere romanisten binnen de Nederlandse justitie, Joep lange werd vermoord omdat hij de Jezuïet Dr Fauci in de weg liep.maandag 11 mei 2020

Bosgeus geinterviewed door Myra

Het geluid wordt beter gedurende het programma.

Talk2Myra maakt al jaren radio programma's, met regelmatig controversiële onderwerpen.
Helaas kwamen er enige jaren terug allerlei conflicten tussen mensen die ze vaker interviewde. Er was sprake van verdenkingen en agitaties, misverstanden liepen uit de hand, waardoor de sfeer rond het programma niet prettig meer was om door te zetten. Gelukkig heeft Myra de moed weer opgevat opnieuw te beginnen, met nieuwe mensen om te interviewen. Op het moment gaat het goed, maar ik zag al wel een gevaarlijke troll in de commentaren, iemand die ontkende dat biechten verboden is in Nederland; een sluwe truc om te trachten een lek te dichten. Myra is een moedige vrouw, veel van de interviews die ze deed hadden en hebben en grote waarde voor Nederland. Naast radio interviews, is Myra te volgen op Twitter.

Mijn eigen optreden was zoals het was, maar begreep een van Myra's vragen niet goed, waarvoor ik nu antwoord zal trachten te geven. Ze vroeg over de relatie tussen Joden en Jezuïeten. Mijn antwoord was een poging samenwerkingen te beschrijven, maar dat was niet wat ze bedoelde. De haat voor Joden door Jezuïeten is enorm, wat te zien is in de eed die door hoger geplaatste Jezuïeten wordt afgelegd. Deze eed is gedeponeerd in het Amerikaans congres, een officieel document. De volledige eed is op verschillende plekken op internet te vinden:
https://duckduckgo.com/?t=ffsb&q=jesuit+oath

Vertaald als:

De extreme Jezuïeten eed van installatie.


Meerdere:

Mijn zoon, tot nu toe is je geleerd te handelen als een veinzaard: Om een katholieke onder katholieken te zijn, zelfs een spion te zijn over je eigen broeders; om niemand te geloven, niemand te vertrouwen. Onder de hervormers, wees een hervormer; onder de hugenoten een hugenoot te zijn; onder de calvinisten wees een calvinist; onder de protestanten gewoonlijk een als protestant te zijn en hun vertrouwen te winnen, om er naar te streven te kunnen preken vanaf hun kansels, en met kracht met hen de heilige religie van onze paus te verwerpen; en zelfs zo laag te zinken als een jood te zijn onder de Joden, opdat het je mogelijk wordt alle informatie te verzamelen voor het nut van je orde als een trouw soldaat van de paus.


De haat voor Joden is goed zichtbaar in die eed. Ignatius de Loyola groeide op in Spanje in de tijd dat alle Joden daar vermoord werden door de Inquisitie, enige jaren later kreeg hij de leiding over die inquisitie. De eerste eeuw dat de Jezuïeten orde bestond, was het Joden niet eens toegestaan lid te worden. Nu was Jezus zelf een Jood, maar misschien dat u het woord veinzaard niet begrijpt. "Dissembler" kan ook vertaald worden als huichelaar, Jezuïeten zijn opgeleid als huichelaar.

Die vraag is zo dan beantwoord. Daar naast kan men nog stellen, dat Joden het de Jezuïeten regelmatig erg moeilijk maken, ze willen maar niet dood. Theodor Herzl had een audiëntie met de paus in 1904, voor de paus was dat een gelegenheid om hulp te krijgen bij het verslaan van het Ottomaanse rijk. Maar ondanks die audiëntie, was het Vaticaan zowat het laatste land op de planeet dat Israël erkende, pas in 1993. Toen waren de belangrijkste oorlogen voor de mensen van dat land om te overleven al gebeurd. De term "Palestina" is de Romeinse term voor Israël. Libanon werd na het verslaan van het Ottomaanse rijk aan de Katholieken gegeven, maar Libanon is nog steeds in Oorlog met Israël. Macht is natuurlijk belangrijker als het vervolgen van Joden, maar als ze de kans krijgen, wees altijd op je hoede.

zaterdag 29 februari 2020

Koning papist

De Nederlandstalige Wikipedia besloot het geheim te houden dat prinses Maxima rooms katholiek is.

...Logisch, want als Nederland dit ontdekt, en de consequenties, zal dit veel gevolgen krijgen. De komende koningin, prinses Amalia, krijgt een rooms katholieke opvoeding.
Geen slecht idee, want het hertogdom van Alva bestaat nog steeds. Dus misschien kan prinses Amalia later trouwen met een Hertog van Alva. Hoewel, adel schijnt niet meer belangrijk te zijn voor de Oranjes, Maxima was gewoon een burgermeisje. Elke roomse papist kan prinses Amalia de hand vragen.


Koning papist doet het goed bij de papen: Hij kreeg de leidersstaf van de Jezuïeten generaal in 2017.En was helemaal in zijn nopjes.


De baasjes van Napoleon en Hitler, geven de bevelhebbersstaf aan ons. Wat een machtige vooruitzichten!Och ja, zo een land zo hun leiders. Roomse propaganda overal in het onderwijs en de media, bijna iedereen vindt het prima. En terwijl de Jezuïeten het land omvolken, de boeren saboteren, de pers in handen hebben en houden, de politici controleren en ruimen indien ze dat nodig achten, geeft rechts de schuld aan links, geeft links de schuld aan rechts, en blijft het CDA de partij die zowel links als rechts is.

woensdag 22 januari 2020

Leugens door biologie docenten te lande.

The Jesuits form the greatest Intelligence service in the world and always have
CIA agent E Howard Hunt wist dat de Jezuïeten de leiding hebben over alle geheime diensten, maar gaf weinig informatie over de matrix die door hen is gebouwd. De overname van wetenschap werd opgezet in de 18de eeuw door 40 universiteiten en 80 seminaries. In de 19de eeuw werden de gevolgen goed zichtbaar, in de 20ste eeuw was de overname compleet. In Nederland vooral middels de KNAW, vanwaaruit wetenschapspolitiek centraal aangestuurd wordt. Hier onder een voorbeeld van hun pagina vandaag, waar de klimaathoax wordt gepromoot. De klimaathoax promotie is mede georganiseerd door de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep. De VPRO werd ook beschreven door Thomas Ross, als een partij die zijn vader, die voor de AIVD werkte, te bespioneren. Jezuieten conditionering door de VPRO en het KNAW: broeikaswereld.


selecteer voor oorspronkelijk formaat

Het is erg lastig vast te stellen, welk deel van het wetenschappelijk onderwijs propaganda is, welk deel waarachtige kennis. Maar zoals met alle propaganda, een leugen kan alleen werken als er informatie weg gehouden wordt. In praktijk, begint dat met censuur op de fundamenten van een tak van wetenschap, deze wordt vervangen door een onzin verhaal. In de biologie is dat het verhaal, dat mensen van apen afstammen, of zoals de sofisten dat zelf verwoorden: Apen en mensen zouden dezelfde voorouder hebben. Dat is onmogelijk, want diersoorten kunnen nooit uit een andere diersoort geboren worden. Een kip wordt niet geboren uit een kat, een worm wordt niet geboren uit een slak, en zo voorts. Het is onmogelijk dat mensen en apen een voorouder hebben, zoals een Toyota en een Ford ook niet afstammen van een Mercedes. Vooralsnog hebben een Toyota, een Ford en een Mercedes alle drie 4 wielen, een voorruit, bumpers, en zo meer, maar dat is zo omdat de verschillende ontwerpers van die modellen een werkende technologie gebruiken om hun product succesvol te laten zijn. Zo ook de natuur, want als we wielen zouden hebben in plaats van benen of poten, zouden we niet kunnen springen, klimmen, op en bepaald moment vast blijven zitten in modder of zand. Ogen zitten vooraan en/of bovenaan, anders zien we niet waar we lopen. Lichamen van mensen en dieren hebben een ontwerp. DNA kan even moeilijk toevallig ontstaan, als een boek toevallig kan ontstaan door het genereren van toevallige opvolging van letters, spaties en leestekens. Om maar niet te spreken over paginering. Zelfs een simpele mok voor koffie, kan niet toevallig door eroderende rotsen ontstaan. Evolutie is onmogelijk om veel verschillende redenen, maar toch wordt het gedoceerd in al het Nederlands onderwijs alsof het feitelijk is.


Dat mensen en mensapen geen familie relatie hebben, is goed zichtbaar aan de voeten. De voeten van beren lijken meer op de voeten van mensen, dan de voeten van apen op die van mensen gelijken. En dat is logisch, apen zijn ontworpen om in bomen te leven, mensen niet. Daarom hebben apen handen. Mensen hebben handen om gereedschap te kunnen gebruiken, niet om in bomen te klimmen. Olifantenhersenen zijn aanmerkelijk groter dan die van mensen, het ontwerp van het volledige lichaam vanuit DNA is gericht op gedrag. Stammen mensen van beren af, omdat ze bijna dezelfde voeten hebben? Natuurlijk niet. Aanpassingen van het lichaam zijn enorm beperkt, selectie door voortplanting ook. Mutaties veroorzaken altijd een minder functioneel lichaam, niet een functioneler lichaam. Bovendien is er geen verklaring over hoe een mutatie zich zou moeten voortplanten. Het hele evolutie verhaal is evidente onzin. Maar daar houd het niet mee op, er zijn wetenschapsvervalsingen opgezet, om het evolutieverhaal doorgang te doen gaan vinden, waarvan nu enige voorbeelden volgen:

  • Vervalsingen van de foetus zoals getekend door Ernst Haeckel.
    Deze tekeningen, die de embryo moet voorstellen die stadia van evolutie doorloopt, waren een complete fraude. Dat dit een vervalsing was, werd aangetoond door professor Wilhelm His van de universiteit van Leipzig in 1904. Vooralsnog werd deze leugen mij gedoceerd aan het middelbaar onderwijs in Nederland.

  • Piltdown man.
    De Piltdown man was een wetenschapsvervalsing waar de Jezuïet Teilhard de Jardin bij was betrokken. Teilhard de Jardin staat vooral bekend als oprichter van de New Age beweging.

  • Bomen die rechtop staan in geologische lagen
    Koolstofdatering werkt slechts voor periodes waarin er ook munten gevonden zijn met een jaartal er op. Ook andere niet geijkte dateringen zijn onbetrouwbaar. De wijze waarop lagen gevormd zijn in de geologie, is niet zo zeker als wordt vermeend.

Hoe zouden veren voor vogels ontstaan door natuurlijke selectie? Onmogelijk! Vogelveren zijn geavanceerde vormen, die onmogelijk door toeval kunnen ontstaan. Wat zouden dieren moeten doen met veren, voordat ze er mee kunnen vliegen? Het is ook niet waarschijnlijk, dat eencellige wezens ineens besluiten meercellig te worden. Ofwel, voordat een bek was ontstaan door toeval, hoe moesten dieren toen eten? Vele zaken zijn niet te verklaren door evolutie, er is geen enkele bewijs voor evolutie, evolutie als verklaring voor de oorsprong van soorten is volstrekt onwaarschijnlijk. Maar dagelijks worden de mensen er mee doodgegooid in natuur documentaires. Mooi dat biologen die video's schieten, zekers, maar het geluid kan men doorgaans beter uitzetten.

zondag 15 december 2019

NPC meme in de politiek

De NPC meme was geen succes in Nederland anno 2018. We mogen @Jack daar natuurlijk vooral voor bedanken, die alle NPC meme onthullende accounts op Twitter gesloten had. Ook Facebook sloot NPC onthullende accounts. Het werd hier in Nederland geen rage... waar gaat dit over? Wat betekent dat grijze poppetje? Is die meme niet dood dan?


De afkorting NPC betekend "Non Player Character" in videospelletjes. Bots, die door een programma code over het speelveld bewegen. De meeste spellen hebben NPC's die je moet verslaan. NPC werd een beschrijving voor burgers die helemaal geïndoctrineerd zijn door propaganda. Gevolg van social engineering. Zoals de SJW's, de Social Justice Warriors. Helaas werd de NPC meme alleen gebruikt voor links georiënteerde reductie slaven, rechts bleef buiten schot. De meme stuitert als een goed opgeblazen bal, want ook de Protocollen van de Geleerde Ouderen van Zion en Pallywood veroorzaken geprogrammeerde burgers. De NPC meme bij rechts duikt ook op bij christendom, want rechts georiënteerd meent dat katholieken de christenen zijn. Een naadloos programma. Bij alle Hollywood producties worden protestante predikanten afgeschilderd als monsters, slechts katholieke priesters krijgen daar een positief licht.

De voorganger van TV en bioscoop was de toverlantaarn, die allereerst effectief werd gebruikt door de jezuïet Athanasius Kircher, in de periode dat ook het jezuïeten drama opgang vond. Ofwel, rechts klaagt momenteel over een partijdig linkse NPO op de toverlantaarn, maar de rechtse VVD is het, die de klimaatwetten implementeert. CO2 toename veroorzaakt meer groen op de planeet, maar GroenLinks wil deze meststoffen voor planten verminderen om Nederland minder groen te maken. Bovendien worden in Nederland overal extra bomen gekapt, terwijl de politiek zeurt over kooldioxide uitstoot. Het is overduidelijk dat er hier heel wat anders aan de hand is, want bomen verminderen CO2. De agenda die heden uitgevoerd wordt, werd op dit blog in de vorige post beschreven aan de hand van een artikel uit 1979.


Een citaat uit de jezuïeten eed van de vierde gelofte: (Deze eed wordt niet door alle Jezuieten afgelegd)
https://duckduckgo.com/?q=jesuit+oath (noot: elke lek over jezuïeten trachten deze in een kwaad daglicht te zetten, als die niet gecensureerd kan worden)
My son, heretofore you have been taught to act the dissembler: among Roman Catholics to be a Roman Catholic, and to be a spy even among your own brethren; to believe no man, to trust no man. Among the Reformers, to be a reformer; among the Huguenots, to be a Huguenot; among the Calvinists, to be a Calvinist; among other Protestants, generally to be a Protestant, and obtaining their confidence, to seek even to preach from their pulpits, and to denounce with all the vehemence in your nature our Holy Religion and the Pope; and even to descend so low as to become a Jew among Jews, that you might be enabled to gather together all information for the benefit of your Order as a faithful soldier of the Pope.
Mijn zoon, tot nu aan toe is je geleerd te handelen als een veinzaard: onder rooms katholieken een katholiek, en om zelfs spion te zijn onder je eigen broeders; om niemand te geloven, niemand te vertrouwen. Onder de gereformeerden, een gereformeerde te zijn; onder de hugenoten, een hugenoot; onder de calvinisten, een calvinist; onder de protestanten, gewoonlijk een protestant, en hun vertrouwen te winnen, er op uit te zijn te preken van hun kansels, en om met alle gif onze heilige religie en de paus te verwerpen; en zelfs zo laag te zinken, om jood onder de joden te zijn, opdat je alle informatie zal vergaren ten voordeel van jouw orde, als een getrouw soldaat van de paus.
In dit citaat zien we, dat joden door de jezuïeten nog meer gehaat worden dan protestanten; wat ook ten dele de holocaust verklaard. Het is interessant om er over te speculeren waarom. Vanwege hun intellect? Omdat ze het oude testament van de Bijbel bewaren? Misschien dat de lezer nog betere ideeën heeft. Veruit de meeste joden maken een onschuldige indruk, het is duidelijk waar de propaganda ter antisemitisme vandaan komt. Jezus was een jood vermoord door romeinen, niet andersom.

De Nederlandse politiek werkt net als in Franklrijk en Duitsland: Er zijn linkse partijen, rechtse partijen, en er is de katholieke partij. Het CDA. Voor iemand die links is, lijkt de CDA rechts, voor iemand die rechts is lijkt de CDA links, maar zelf blijft het CDA áltijd buiten de oorlog tussen links en rechts. Waardoor CDA altijd in coalitie kan gaan, waardoor CDA altijd kan meeregeren, waardoor CDA haar handen kan wassen in onschuld over mislukkingen door links en rechts. In Duitsland hadden we de Katholische Centrum Partei in 1933, die door de NSDAP te steunen, de papist Hitler aan de macht bracht als kanselier. Altijd in coalitie, het midden tussen links en rechts, twee manieren om veel beslissingen te kunnen bepalen. Als twee honden vechten om een been, dan loopt de derde er snel mee heen. CDA is daar altijd de derde hond.

Nu kan men zich af vragen: Zijn die andere partijen werkelijk zo dom, of nemen ze het volk in het ootje? Dat zal per politicus anders zijn, er zitten ook veinzaards tussen. Huichelaars. Beroepshuichelaars, die hun broeders bespioneren. Inderdaad, als een getrouw soldaat van de paus. De EU grondwet wordt getekend onder een beeld van paus Innocentius X, de vlag van de EU is geïnspireerd door een bidprentje voor Maria, Frans Timmermans is een Rooms Katholieke politicus die in Rome studeerde en hier soms meer macht lijkt te hebben dan de minister president. Wat toevallig allemaal!


Kijk aan, Baudet laat zich adviseren door een papist.
O, hij schrijft ook.
Eens kijken wat hij schrijft...

2011: De jezuïeten, hun opkomst en hun ondergang
2017: Paus Franciscus, man van de dialoog

Hmmm. En wij maar denken dat deze paus zo links is. Wil meer immigranten in Europa, steunt CO2 maatregelen. Neen, deze Jezuiet die paus is, is niet zoals antifa, maar is van dialoog.

Ratzinger niet zo geliefd onder jezuïeten, aan de titel te zien.
Ook een boek over Maria, dat kon niet missen.

Maar wat schrijft meneer Lemm over zijn jezuieten:
Aan de vooravond van de Franse Revolutie zaagde Rome de poten onder haar tafel vandaan. Onder druk van handelsbelangen, de vrijmetselarij en de ideeën van de Verlichting dwongen de katholieke kroondragers paus Clemens XIV de Sociëteit van Jezus te liquideren. Die klap zou de Kerk niet meer te boven komen, en voortaan zou zij dansen naar de pijpen van de Staat. Van de ene op de andere dag waren de soldaten van de heilige ridder Ignatius van Loyola personae non grata. Ze werden gearresteerd, in de gevangenis geworpen, terechtgesteld, zo ze niet vluchtten naar Skandinavië of Rusland. Volgens een legende zouden ze de stichters zijn geweest van het onbereikbare hemelse Himalaya-rijkje Shangri La. Ooit bloeide er in het hart van Zuid Amerika een voortuin van Christus’ koninkrijk op aarde. Honderdvijftig jaar lang, bijna de hele zeventiende en achttiende eeuw, heeft er een communistische utopie bestaan...
Okee, "de communistische utopie van het onbereikbare hemelse Himalaya-rijkje Shangri La."
Grappig. Een adviseur van Theirry Baudet, die het communisme (de reducties van Paraguay) bewonderd in zijn boeken. De auteur beschrijft wel een beetje de geschiedenis daar, het was inderdaad zo dat de Jezuïeten woedend waren dat ze verbannen werden door de paus in 1773. Dat was nadat de katholieke landen van Europa de jezuïeten verbannen hadden. Potugal in 1759, Frankrijk 1764, Spanje in 1767. Als Clemens XIV niet ook de jezuieten in 1773 zou verbannen, dan zouden die landen katholicisme nooit meer vertrouwen. Die paus werd overigens op afschuwelijk manier verfitigd, hij overleed langzaam na dagenlange ondragelijke pijnen. De jezuieten werden toen anti-papist, vandaar dat meneer Lemm zegt dat de paus de poten onder zijn stoel vandaan zaagde. Napoleon Bonaparte bracht de jezuïeten terug naar de rk kerk in 1814; vandaag is het de grootste, rijkste en machtigste orde binnen de katholieke kerk. Ook met de periode van verbanning is medelijden niet nodig, want de jezuieten vluchtten ook naar Corsica, voordat Napoleon Bonaparte daar opgroeide. In 1795 was het hen eindelijk gelukt de Nederlandse republiek te verslaan met de hulp van Jan Roothaan.

Laten we hopen, dat Thierry Baudet daar geen thee gaat drinken. Beter neemt hij dan een biertje. Eten zeker niet doen daar!

woensdag 11 december 2019

Links en rechts aldus de Nieuwe Wereld Orde elite.

Een vertaling uit een artikel deel uit 1979 van Executive Intelligence Review, door Vin Berg.

Executive Intelligence Review
De strategische doelen voor de lange termijn waar de Jezuïeten nu wereldwijd op inzetten, werden weergegeven in de uitingen van zulke jezuïeten als theoloog Karl Rahner SJ, Teilhard de Jardin SJ, en wijlen Carroll Quigley, decaan voor geschiedenis aan de Georgetown universiteit in Washington. Samengevat, de Jezuïeten streven naar een "synarchistische (gezamenlijk bestuurde)" wereld orde rond 2000, om een periode van "De Grote Duurzaamheid" te beginnen gebaseerd op: 1) een drastische vermindering van het gebruik van kennis en technologie in de wereldeconomie; 2) een nederlaag van een "middenstand" industrieel kapitalisme, door een combinatie van "links" gilde-socialisme aan de bodem en een "rechtse" oligarchische politiestaat aan de top; 3) een algemene verzwakking en ontmannelijking van soevereine krachten in de landstaten, welke worden verplaatst door verschillende "Een Wereld, "Wereld deelstaten" supranationale agentschappen zoals de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, varianten van Unesco, enzovoorts ... Het organiseren van jakobijns gespuis door Jezuïeten "aan de bodem", gaat altijd gepaard aan heerschappij "aan de top" van de lokale sociale piramides, welke de uitvoerende macht van de Jezuïeten een ongeëvenaarde mogelijkheid geeft voor grootschalige sociale manipulaties. Het is deze aard van opstelling door jezuïeten, die voor de buitenstaander de optische illusie wekt, dat de sociëteit van jezus verdeeld is in "links" en "rechts" en andersom, in staat zijn samenhang te bewaren, en hun is een knappe uitwerking, want voor henzelf is het hun principieel strategisch vooruitzicht, waarvoor ze levenslang training ondergaan. Het is ter vernietiging van technologie georiënteerde "industrieel kapitalistische" formaties over de hele wereld.

Zoals vertaald van:

The Societas Jesu: 40,000 agents
By Vin Berg.
Executive Intelligence Review Volume 6, number 46, November 27, 1979


Eigenlijk is het hele artikel interessant, maar vertaalde hier het deel dat inzicht geeft in de rol van de jezuïeten in een roomse verdeel en heers propaganda, waar de meerderheid van politieke figuren medeplichtigheid aan pleegt. Zaak is het, de zelfstandigen te beschermen tegen deze aanvallen door de jezuïeten, maar tegelijkertijd lieden uit het jakobijnse kamp te houden, jezuïeten in hun globale politiek en multinationale ondernemen te herkennen als zodanig. Jezuïeten vermommen zich op allerlei manieren, en hoewel katholieken jezuïeten nog eerder zullen gehoorzamen dan anderen, deze agitators met dekmantel herkend men toch zelden als zijnde rooms katholiek. Het kan zelfs voorkomen, dat iemand nooit met Jezuïeten in contact is, maar toch hun orders volgt, omdat dit wordt ingegeven door slecht onderwijs en propaganda vanuit de pers. Jezuïeten zijn vandaag echter ook nog steeds biechtvaders en onderwijzers voor rijken en adel, maar riskante ondernemingen laten ze bij voorkeur uitvoeren door derden. Censuur van boeken en andere informatie uit gemeenschappen is een van hun speerpunten, dus veel mensen die op twitter of elders verwijderd worden, danken dit aan Jezuïeten en hun personeel, waaronder ook goedgelovige vrijwilligers.

Van Vin Berg, slechts artikelen van 1979 tot 1990 op larouchepub, de auteur is elders niet zichtbaar op internet. Ik las op de artikelen over de aanvallen op The Intelligence Review, dat medewerkers van dat tijdschrift nog steeds in de gevangenis zitten, nadat die uitgever werd overvallen door de FBI. Om verder te speculeren, publicaties van Lyndon LaRouche en auteurs daar als Webster Tarpley, speken alleen over macht achter de schermen door Brittannië, VS en Saoedi Arabië, terwijl vele elders auteurs over spionage regelmatig de opmerking maken, dat de geheime dienst van het Vaticaan de machtigste is op de planeet. Een redelijk bekend gegeven. De geheime dienst van het Vaticaan, dat zijn vooral de Jezuïeten, terwijl Mekka in Saoedi Arabië ligt, de UK geen invasie van de papist Adolf Hitler kreeg te verduren. Er mogen officieel zelfs nog steeds geen katholieken in het Brits parlement, ook de bevolking van de VS is grotendeels protestant. Met andere woorden, de vijanden van de machtigste geheime dienst op de planeet, wordt door Lyndon Larouche als een samenzwering rond oorlogvoering en drugs geponeerd, dat is erg naïef. Zeker, de UK en hun heroïne is ook een bekend gegeven, ziet de Opiumoorlogen, maar men zal dan toch ook moeten overwegen wie er werkelijk aan de macht is in de UK. Gezien de immigratie daar, zijn dat niet altijd de Britten zelf.

zondag 1 december 2019

Wie schreef Mein Kampf?

Bron: Gerard de Boer
Sociaal Democraat Otto Strasser, was een NSDAP lid uit katholiek Beieren. In 1940 week hij uit naar Oostenrijk, omdat hij het niet helemaal eens was met de politieke richting, die Hitler en andere partij bonzen, aan zijn NSDAP gaven. Hij bleef echter een nazi tot aan zijn dood, werd na de oorlog een inspirator voor Neo-nazi's. In dit boek uit 1940, Hitler en Ik, beschreef hij ook de achtergronden van het schrijven van Mein Kampf door pastoor Bernhard Staempfle.Vertaling:
      In juli begon hij Rudolf Hess te dicteren, die ook gevangene was in Landsberg. Hess was helemaal verknocht aan hem. Er was geen kritiek van hem te vrezen, Adolf kon er zeker van zijn dat Rudolf de historische onzorgvuldigheden en buitensporige tirades die loskwamen in de meester zou accepteren.
      Oorspronkelijk was Mein Kampf een waarachtig allegaartje van stereotypes, jeugdherinneringen, eigen meningen, uitdrukkingen van persoonlijke vijandigheid. Overblijfselen van Hitler's slecht verteerde politieke leeswerk waren vermengd met fragmenten van Karl Lueger en Georg von Schönerer.
      Pagina's die doen denken aan Houston Chamberlain en Lagarde, twee auteurs wiens ideeën doorgegeven werden aan Hitler door de ongelukkige Dietrich Eckhart, waren afgewisseld met antisemitische tirades van Streicher, inclusief het geloof van laatste in joodse seksuele excessen, en Rosenbergs vernuftige ideeën voor buitenlandpolitiek. Het geheel was geschreven in de stijl van een kind van groep vijf, nog geen al te intelligente ook. Slechts een enkel hoofdstuk, als ik vader Stempfle moet geloven, die het geschrift twee maal herzien heeft, was origineel. Dat was het hoofdstuk over propaganda.
      De goede vader Stempfle, een priester van grote geleerdheid, redacteur van een krant in Miessbach, bracht maanden door met herschrijven en persklaar maken van Mein Kampf. Hij haalde de meer schaamteloze onnauwkeurigheden en overdreven kinderachtige clichés weg. Hitler heeft vader Stempfle nooit vergeven voor het leren kennen van diens zwakheden. Hij had hem laten vermoorden door een speciaal doodseskader in de nacht van 30 juni 1934.

Opvallend, dat er geen Nederlandstalige Wikipedia pagina is voor de katholieke priester Bernhard Steampfle, auteur van Mein Kampf. Het zal op school ook wel nergens gedoceerd worden, want Hitler geholpen door een priester moet te lande blijkbaar onder de tafel blijven! Dit verhaal speelt zich goeddeels af, in het katholieke Beieren. Waar Kardinaal Pacelli nuntio was, voordat hij paus Pius XII werd. De relatie tussen Kardinaal Pacelli en Adolf Hitler kwam tot een climax bij het rijksconcordat in 1933. Maar goed, het is aan de lezer om met bovenstaande bron te beslissen wie Mein Kampf nu eigenlijk schreef, Hitler of Stempfle. Boeken schrijven is niet gemakkelijk.

zaterdag 30 november 2019

Weer een leugen van me geschiedenis docent

De Tweede Wereld Oorlog was géén reactie op op het verdrag van Versailles, maar een reactie op te verdrag van Westfalen!


We lezen dit in het pamflet van Leo Herbert Lehmann, Beleid van het Vaticaan in de Tweede Wereld Oorlog, waar hij het Hamburger Fremdenblatt citeert. Natuurlijk was mijn geschiedenis docent op de middelbare school hier niet van op de hoogte, diezelfde docent beweerde ook dat Hitler protestant was. Men zegt wel, dat geschreven geschiedenis bepaald wordt door de winnaars, wat evident Hitler en zijn roomse kerk was. De meeste Nederlandse minister presidenten van na de Tweede Wereld Oorlog, hingen dezelfde ideologie aan als Adolf Hitler: Het Rooms Katholicisme. Maar zolang dit blog nog bestaat, waar de waarheid over wat er gebeurd is nog verteld kan worden, hebben de papisten nog niet helemaal gewonnen.

De mening dat geschiedenis geschreven wordt door de winnaars deel ik niet. Want ik schrijf ook. Maar zal gaarne een alternatieve uitspraak doen: ALLE HISTORICI ZIJN PROPAGANDISTEN. Zelf ben ik namelijk geen historicus, wens aldus ook niet aangesproken te worden. De geheimhouding over Hitler betreft het verdrag van Westfalen, is wat er heden in het onderwijs plaats vindt. Misschien als die manipulatie ooit stopt in het onderwijs, dat we het geschiedenis kunnen gaan noemen, maar morgen wordt er naar verwachting nog steeds dezelfde leugen verteld. Als men mij wenst te etiketteren, kan men mij in dit verband vernoemen als, een informant over hedendaagse propaganda.vertaling
In dit verband, is het veelzeggend dat Hitler en zijn Nationaal Socialistische Partij geregistreerd staan te verklaren, dat vernietigen van het Verdrag van Versailles niet hun werkelijke doel was; hun doel was het vernietigen van het verdrag van Westfalen van 1648. Hitler werkelijk verkaarde, dat hij zijn zegevierende verdesconferentie zou houden, die de nieuwe orde zou teweegbrengen in Osnabrück.Het volgende werd gepubliceerd in het nazi tijdschrift Hamburger Fremdenblatt van 15 mei 1940:
Niet de revisie van het Verdrag van Versailles is het grote gedachtegoed geschreven op de banier van de Duitse troepen, maar de vernietiging van de laatste overblijfselen van het verdrag van Westfalen van 1648. De roomse paus kan en moet zich verzoenen, en het eens zijn, met de vooruitgang, vrijheid en beschaving zoals recent uitgevoerd.

Het Verdrag van Westfalen erkende Nederland als een aparte staat. Het is om deze reden heel begrijpelijk, dat Hitler Nederland binnenviel in 1940. Nederland had namelijk helemaal niets te maken met de Eerste Wereld Oorlog, welke eindigde met het verdrag van Versailles, want Nederland was toen neutraal. Nu dan weet u waarom Duitsland Nederland binnen viel, dat was om het "calvinisme" te bestrijden, om Nederland terug katholiek te maken. Wat bizonder goed gelukt is, kan men wel zeggen, want het laatste verzet tegen de roomse antichrist te lande was in 1925.

Covind-19 Corona en de MH17

In een eerder artikel op dit blog , werden er achtergronden van de MH17 moorden gelekt. Maar door de Corona maatregelen, met nieuwe informat...