maandag 17 oktober 2022

Dresden

Er is ter plaatse al veel gepubliceerd over het belang van de Rooms Katholieke achtergrond van Adolf Hitler, de Katholieke overname van de NSDAP door de RK Kerk in 1934 in de Nacht van de Lange Messen. En het feit, dat elke historicus die ik spreek dit ontkent. Geen wonder dat historici zo moeilijk een baan kunnen vinden. Maar natuurlijk, werkt de machtigste geheime dienst op onze bolvormige planeet, altijd aan beide zijden van een conflict. Dat de geallieerden ook inquisitie pleegden voor de RK Kerk, wordt onder meer duidelijk bij het bombardement op Dresden. Dresden was het belangrijkste intellectueel centrum voor Protestantisme in Europa, voordat het gebombardeerd werd met brandbommen in 1945. In Dresden bevonden zich de belangrijkste geschriften van de Reformatie. Dezen werden allemaal vernietigd met het brandbombardement.

Ik ontdekte dit allereerst, nadat ik een Duitse documentaire over het Dresden bombardement zag. In de schuilkelders, werd daar het 'wees gegroet' gebeden. Wees Gegroet Maria bidden, in de schuilkelders van een Protestante stad? De documentaire eindigde, met het logo van de Jezuïeten, IHS. Logisch, ze zijn trots op hun successen. Maar ik vond het toch vreemd, dat de Jezuïeten juist daar een docu over maakten, dus begon te onderzoeken. En nu, jaren later, meen ik te hebben ontdekt, hoe de Jezuïeten het voor elkaar hebben gekregen. Hoe de Jezuïeten de Britten, voor deze censuur op belangrijke Protestante literatuur in de bibliotheken van Dresden, naar hun hand hadden gezet, in deze Contrareformatie operatie: Brendan Bracken!

Er bestaat momenteel geen Nederlandstalige Wikipedia pagina van deze Ierse spion, dus zal wat relevante teksten zelf vertalen naar het Nederlands. Maar nodig u wel uit zo hier en daar ook wat te lezen, als u de Engelse taal ook machtig bent, zodat u kan zien dat zijn profiel overeenkomt met mijn onderbouwde vermoeden. Mocht iemand menen dat het vernietigen van de belangrijkste Protestante literatuur van Europa op een andere manier is georganiseerd, dan hoor ik dat graag.

Allereerst:
https://en.wikipedia.org/wiki/Brendan_Bracken
"On 21 December 2010, RTÉ One broadcast an hour-long TV documentary about his life entitled Brendan Bracken – Churchill's Irishman. The programme was made by Spanish production company, Marbella Productions, in association with RTÉ, and examined Bracken's life through photographs, interviews, rare archive footage and dramatic reconstructions, and told of his importance in the areas of British political and journalistic life, despite his attempt to hide from history by having all his papers burned after his death."
Vertaling:
"Een Spaans bedrijf maakte een documentaire over zijn leven, ondanks het feit dat hij alles wat hij geschreven heeft, na het einde van zijn leven had laten verbranden."

Wat niet op de Wikipedia pagina staat, is dat al zijn papieren werden verbrand door zijn chauffeur, waartoe hij opdracht gegeven zou hebben. Nou, dat is al een eerste aanwijzing dat hij een spion was. Wat had hij te verbergen? Zijn Ierse afkomst was inmiddels al lang bekend in Engeland. In alle artikelen die ik over hem kon vinden, was het alleen King George VI, Koning Sjors VI dus, die hem verdacht van spionage. Deze verdenking werd weerlegd door Winston Churchill, die een groot deel van zijn carrière aan Brendan Bracken te danken had. Ik ben persoonlijk niet zo'n fan van Winston Churchill, omdat hij 6 Boeren vermoord heeft in Zuid Afrika, bovendien ook nog alcoholist was, maar historici kussen zijn voeten.

De pagina waar deze foto vandaan komt, handelde over aanwijzingen, dat Winston Churchill zelf ook homofiel was.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3093439/Was-Winston-secretly-GAY.html

Brendan Bracken is een Jezuïeten Alumnus. Zij naam is te vinden op deze pagina: https://www.jesuitalumniaeireland.com/visit Als u die pagina wilt bezoeken, kan u de link in uw adres balk plakken, ik wil zoveel mogelijk voorkomen dat dit blog gecensureerd gaat worden. Mocht die link inmiddels verdwenen zijn, moet ik u verwijzen naar de Wayback Machine. Wat betekend dat, Jezuïeten Alumnus? Dat betekend, dat hij voor de rest van zijn leven gevolgd gaat worden, er ligt een dossier van hem, gebruikt voor de agenda indien mogelijk. Branden Bracken heeft zich afgekeerd van het katholicisme, weigerde katholieke bediening bij zijn dood, maar liet ook al zijn papieren verbranden door zijn chauffeur. Als u dat begrijpt. Hmmm. Zo niet, er zijn ook Jezuïeten die zich opzettelijk laten excommuniceren door de Katholieke Kerk, die zich officieel lieten bekeren tot Protestantisme, gingen trouwen, en zo meer, als dekmantel. Als de Britten zouden beseffen dat Brendan Bracken een spion zou zijn geweest, dat gaat er een beerput open, dat wilt u niet weten. Want Brendan was, behalve de belangrijkste adviseur van Winston Churchill, ook een entrepreneur die verschillende media bedrijven in de UK heeft opgezet, later zelfs Minister van Defensie (first lord of the admiralty) werd! Een geniale spion. En aangezien hij minister werd over Britse militaire zaken, ligt het voor de hand dat hij ook strategisch advies gaf aan Winston Churchill. Zoals Dresden bombarderen met Brandbommen, want Winston Churchill was te idioot om het belang van literatuur uit de Reformatie te beseffen. Zuid Afrikaanse Boeren waren ook protestanten, Winston Churchill lust ze wel. Althans, zo zie ik het nu: Winston Churchill als een bruikbare idioot. Net zoals Ministers in Nederland. Als Thierry Baudet Kamerleden en minister een stel idioten noemt, wat hij onlangs weer deed, weet ik precies wat hij bedoelt, al vraag ik me wel af of het strategisch verstandig is om het daar zo te formuleren, wel de waarheid als een koe. Ik kan zo, uit me bagage, ook geen betere retoriek produceren. Intelligente mensen die politicus willen worden, worden snel kaltgestellt in het inmiddels globale reductie theater.

Thierry vind ik overigens geen idioot, wat zeldzaam is in de Nederlandse politiek, maar is wel slecht geïnformeerd. Althans, op sommige onderwerpen, maar dat weet hij zelf ook. Afgelopen week, zag ik dat hij ineens begreep dat de Reformatie de bron is van onze beschaving, niet de Renaissance. Dus mijn schrijfsels wierpen haar vruchten af! Ziet mijn eerdere artikelen van afgelopen jaar, waar ik toelichtte, dat het de Reformatie is waar onze beschaving op gestoeld is, niet de Renaissance. Hoe belangrijk de Renaissance ook was, daar gaat het niet om. Als iedereen in Europa nog steeds katholiek was geweest, dan was Nederland nu een provincie van Spanje, dan gehoorzaamde Brittannië alleen de roomse antichrist (-Johannes Calvijn), dan moesten we aflaten kopen, in plaats van belasting betalen. Dan stond de doodstraf op lezen van de Bijbel. De censuur is nu weer even sterk, als dat die was in de Reformatie; Julian Assange staat er bijna even goed voor als William Tyndale, met Seth Rich en vele anderen is er zelfs geen verschil in uitkomst. Doorzichtigheid van politici zou de regel moeten zijn, in plaats van het voorkomen daar van: Op straffe des doods of gevangenisstraf. En wat zo gemakkelijk is, dat de daders van al die censuur, heden voortkomen uit hetzelfde instituut als in de 16de eeuw. De Pontifex Maximus. Als ik een blinde moet uitleggen hoe een boom er uit ziet, dan doe ik dat graag. Een literaire uitdaging.

En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? En de blinde zeide tot Hem: Rabboni! dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende, en volgde Jezus op den weg. [Markus 10:51-52]

Ik begrijp dat de noeste onderzoeker meer bewijzen wil, dat Brendan Bracken een spion was voor de inquisitie. Misschien liet hij al zijn papieren wel verbranden, omdat, verzin zelf wat ajb. Het is zo iets als, Hitler laat zijn lichaam verbranden, na een vermeende zelfmoord, in een periode dat er honderden alternatieve lijken beschikbaar zijn in de nabije omgeving, om ook onherkenbaar te verbranden met benzine, waarna slechts door één tandarts de identiteit werd vastgesteld, hoewel dat officieel door twee tandartsen moet gebeuren. Waarna de zelfmoord wordt gepubliceerd door een oude vriend uit het Molotov Ribbentrop pact, voor wie de Deutsche Abwehr Russische officieren elimineerde, die hard een oorlog voor Rusland nodig had om aan de macht te blijven, Jozef Stalin. En iedereen gelooft, dat die Oostenrijkse Führer zelfmoord pleegde, ondanks dat er honderden van zijn collega's aantoonbaar gevlucht zijn naar Argentinië. Beetje veel idioten hier: Ik trapte daar al niet in, toen ik het de eerste keer hoorde als 14-jarige bij geschiedenis les. Maar goed, u leest nog steeds, dus u zal ook wel wat verstandiger zijn dan de gemiddelde Nederlander. Zelfmoord plegen, terwijl er tientallen vliegtuigen, onderzeeërs, een machtige geheime dienst, rijkdommen door rooftochten van landen en bevolkingsgroepen. Je onherkenbare lichaam vervolgens laten vinden door de Russen? Erg onwaarschijnlijk.

John Surrat in het uniform van de Zouaven, dat hij droeg toen hij gevlucht was uit de VS, als verdachte voor de moord op Abraham Lincoln. Zo werd hij aangetroffen door de militairen die hem opspoorden.
Brendan Bracken was de ideale persoon, om de alcoholist Winston Churchill er van te overtuigen, alsook het Britse volk middels zijn Britse kranten, dat Hitlers vlucht naar Argentinië, wel degelijk zelfmoord was. Op deze Ierse pagina, wordt Robert Bracken "the master of British Propaganda genoemd", elders zag ik meneer Bracken aangeduid als "De Britse Minister Goebbles". Dus als er iemand was, om de Britten er van te overtuigen, dat Hitler zelfmoord had gepleegd, dan was het wel Brendan Bracken. Natuurlijk moesten de Amerikanen ook overtuigd, maar hun regeringsgebouw, het White huis, dus niet het witte huis, dat is een foutieve en propagandistische vertaling, neen, het is Het White Huis, want dat gebouw is genoemd naar de Jezuïet Andrew White. Hoe de spionage werkt in de VS, is wat gemakkelijker te ontcijferen dan in Europese landen, omdat er daar meer onderzoek is gedaan, sinds de moord op Abraham Lincoln, wiens moord gecoördineerd werd door John Surrat. Na de moord op Abraham Lincoln, werden alle diplomatieke relaties met het Vaticaan bevroren, die werden pas weer hersteld onder Ronald Reagan. Abraham Lincoln had ook een vriend, zijn ex-client, ex-priester Charles Chiniquy, die hielp bij het onderzoek naar de moord. Vier mensen kregen de galg voor de moord op Abraham Lincoln. Dus dat John Wilkes Booth een gevaarlijke gek was die op eigen houtje werkte, is weer een van de vele vuile leugens van de "historici" die onze kinderen indoctrineren. Ja, Jezuïeten, maar dat is nogal uitgebreid en nu even niet het onderwerp in dit artikel. In ieder geval, om misverstanden te voorkomen, geen reden nu boos te worden op mensen die geschiedenis studeren of doceren, tenzij ze niet openstaan voor historische bewijzen in een beschermde omgeving. Want net als Seth Rich, of een arts die waarschuwt voor vaccinaties, is geschiedenis geen vrije wetenschap, maar een zwaar gecensureerd en gescript systeem ter propaganda. Dat weten veel mensen die in die sector werken niet, bovendien, zal het voor de lezer ook wat te hoog gegrepen zijn die termen zelf te gebruiken. En er bestaan ook geschiedenisdocenten, die de onwaarschijnlijkheid van Adolfs zelfmoord ter sprake brengen, al heb ik er persoonlijk geen tegen gekomen, maar wel een docent op de basisschool mij leerde dat Joost van den Vondel te vergelijken is met Brendan Bracken: Spion van een vijandelijke natie. "Vondelkerk Amsterdam", laat me niet lachen om de idiotie van deze of gene bezoeker. Ja, Vondelpark ligt aan de Vondelkerk,Joost van den Vondel en zijn toneelstuk Lucifer. En dan zie ik, dat op de Engelstalige Wikipediapagina te lezen is, dat Pierre Cuypers Dominicaan was, maar op de Nederlandstalige pagina wordt dat weer weggepoetst. O, O, mensen, u wordt zo in de maling genomen door de papisten en hun legers aan bruikbare carriere idioten! Pierre Cuypers bouwde de roomse Vondelkerk. Vondelkerk: Een roomse kerk in Amsterdam, voor een dichter die leefde in een tijd dat katholieke eredienst strikt verboden was. En het is niet eens een schuilkerk! Ja, Joost van den Vondel werkte voor de Contrareformatie, liet zich ook tot katholicisme dopen vlak voor zijn dood. Wordt vervolgens aanbeden als een groot dichter, door de propaganda hier, en reken maar dat werkelijk belangrijke auteurs uit die tijd gecensureerd werden, waar maar mogelijk. Rembrandt van Rijn niet overigens, die is 100 procent protestant. Ook de schrijver van ons volkslied, Marnix van Sint Aldegonde, was een echte protestant. Van Duytse bloed mag dan raar geklonken hebben in 1941, het verwijst naar Maarten Luther die de Duitse taal ontworpen heeft. Ja, de Duitsers werden en worden nog steeds afgestraft voor Maarten Luther, de Britten voor Henry VIII, de Hollanders voor Willem de Zwijger.
leve de geuzen

U wil nog meer wakker worden? Dat kan: Gerard Reve. Homofiele katholiek, dus nog roomser dan Joost van den Vondel, om kinderen op de middelbare school bekend te maken met homofilie, Maria aanbidding, Jezus als seksobject. Ja, dat kan je wel godslastering noemen, nadat je het verhaal van Lot over Sodom en Gomorrah gelezen hebt in Genesis. Ik heb verschillende boeken van Reves hand gelezen, heb er nog steeds een vies gevoel van, werd er bijna homo van, ik zou liever zien dat dergelijke misleidende boeken niet op literatuurlijsten van een middelbare school stonden. 18+

Terug naar het onderwerp. Er is geen Nederlandstalige informatie over Brendan Bracken. Brendan Bracken wordt er ook van verdacht homofiel te zijn. Destijds was homofilie in Engeland verboden, men ging daar voor het gekkenhuis in. Lol inderdaad. Homofilie werd later legaal in Engeland, omdat Alan Turing, die de Enigma code kraakte, homofiel was, maar tevens een groot genie en held. Daardoor ging men meer respect krijgen voor homofilie. Bracken studeerde intern bij de Jezuïeten in Mungret College Ierland, vlak bij Limerick, waar hij weg liep op 15-jarige leeftijd. Zijn moeder stuurde hem toen naar Australië, waar hij onderkomen kon vinden bij een priester. Brendan begon toen al onder een valse naam te leven, werd daar in Australië herkend door een Jezuïet, las ik elders. Daarop vertrok hij naar Engeland, waar hij onder een valse identiteit ging leven en een politieke carrière begon, Winston Churchill ging steunen. Hij werd zo intiem met Winston Churchill, dat hij wel Churchill's zoon werd genoemd. De vrouw van Churchill haatte hem, op de pagina's wordt niet duidelijk waarom. Deze Ierse pagina beweert, dat Brendan Bracken al in 1942 op de hoogte was van de vernietigingskampen van de Nazi's, maar daar over zweeg in de kranten die hij publiceerde. Tamelijk waarschijnlijk, aangezien Heinrich Himmler de SS had opgezet naar model van de Jezuïeten Orde, dat Jezuïeten aan beide kanten van de strijdende partijen samenwerken achter de schermen. De oorlog die de Inquisitie voert, in handen gekomen van de Jezuïeten in 1541, voorheen van de Dominicanen en Franciscanen, heeft een volledig ander script, dan wat de mensen geloven aan de hand van de kranten en andere media. Protestanten die elkaar uitmoorden, Britten en Duitsers. Zo alsook natuurlijk de oorlog heden in Oekraïne, Orthodoxen die elkaar daar uitmoorden.

Die valse identiteiten van Brendan Bracken, het vernietigen van al zijn documenten bij zijn dood, zijn rol als adviseur van een belangrijke oorlogsminister, vermoedelijke homofilie, katholieke achtergrond en jezuïeten alumnus, opzetten van de krant Financial Times, bijgenaamd een propaganda minister, doet campagne en is adviseur voor belangrijke politicus, zoals ook rechten hoogleraar op Jezuïeten universiteit Georgetown in Washington DC John Podesta, zijn allemaal aanwijzingen dat Brendan Bracken actief als spion voor de Jezuïeten werkte en bovendien als minster van defensie erg veel invloed en macht heeft gehad op roomse infiltratie in de Britse overheid.

Geniaal zo'n geheime dienst, waarvan niemand vermoed dat het een geheime dienst is. Met spionnen die beter opgeleid zijn, dan professoren in Protestante universiteiten. Ik las ooit ergens een commentaar van een Nederlander, die vertelde dat hij een oom had die Jezuïet is, die oom werkte bij de AIVD. Thomas Ross zal daar niets over publiceren natuurlijk, maar noemt zich Gereformeerd. Jaja, Gecontrareformeerd dus. Zelfs de stropdassen zijn katholieke mode, zoals ingesteld door Koning Lodewijk XIII voor katholieke adel. Een predikant die katholieke adel is?

dinsdag 4 oktober 2022

The Big Reset Movie


The Big Reset Movie
is een Spaanse documentaire, die ook beschikbaar is in Frans en Engels. De bovenstaande Bitchute versie is Engelstalig. Er zijn natuurlijk veel documentaires gemaakt over dit onderwerp, dus toen ik de documentaire besloot te kijken, verwachtte ik weinig nieuws. Wat een vergissing. Alle mensen die geïnterviewd werden, zijn gecensureerde deskundigen. Onder hen ook Nobel prijs winnaar Luc Montagnier. En de documentaire maker gebruikt ook DuckDuckgo, dus is geen typische idioot. Maar waarom ik de documentaire zo goed vind, is vooral om dat ik al twee jaar hoorde over grafeen in de vaccinaties, waarvan ik niet begreep waarom dat relevant was. Maar hier worden experimenten gedaan, waar inderdaad bewezen werd dat er grafeen in de vaccinaties zit, maar ook uitgelegd wordt waarom er dat in zit. Dus, als u geen zin heeft de documentaire te bekijken, zal ik hier op het blog uitleggen, waarom er grafeen in de vaccinaties zit, zodat u dat sneller kan vernemen.

Wat is grafeen?
Grafeen is uitgevonden in 2004. De uitvinders kregen daar voor een Nobel prijs in 2010. Het is een folie met structuur van koolstof atomen in een hexadecimale orde, van één atoom dik. Dus is 0.025 Nanometer dik, de grote van het vlak kan variëren. Wikipedia zegt, dat dit materiaal 200 keer sterker is dan ijzer, maar kracht van materiaal is altijd een balans tussen hardheid en flexibiliteit, dus dat getal zegt niets. Diamanten zijn ook gemaakt van koolstof, dat zegt al iets over de hardheid van grafeen, maar daarnaast is de folie ook flexibel, dus het materiaal is ideaal voor tanks, straaljagers, fregatten, kogelvrije vesten, helmen, materiaal voor kanonnen, en zo meer. Dus ga er maar van uit, dat er zeker sinds 2010, al miljarden geinvesteerd zijn in onderzoek van grafeen. Naast de fysieke kwaliteiten, is grafeen ook een supergeleider. Met een dikte van 0.025 Nanometer, kan dit gaan betekenen, dat Nanoprocessors de Microprocessors gaan opvolgen. Een Nanometer is 1/1000 van een micrometer. Nanochips zijn zo klein als de genen in onze chromosomen. En dat is wat er in deze documentaire ook wordt aangetoond middels experimenten, want het blijkt dat gevaccineerde mensen een MAC adress krijgen, wat leesbaar is in Bluetooth. Dat wil zeggen, de gentechnologie in de vaccins, kan het menselijk DNA veranderen en besturen, middels computers. Het contact tussen de nanobots en de computer gaat via mobiele telefoon, zonder mobiele telefoon bleek er geen MAC adres zichtbaar te zijn.

Jozef Retinger
Bilderberg Groep oprichter Jezuiet Jozef Retinger in gesprek met een van zijn kardinalen
Zo wordt er dan een duidelijk uitleg gegeven, waarom de stichter van Microsoft, Bill Gates, zoveel investeert in vaccineren van de wereldbevolking: Van Microsoft naar Nanosoft. Deze documentaire van 2 uur, is zeker de moeite waard. Verschillende Nobel prijs winnaars komen aan het woord, vele top deskundigen over de gehele wereld, met die cast is het niet verwonderlijk, dat er zulke belangrijke ontdekkingen worden gedaan gedurende de film. Er wordt al meer dan 30 jaar gespeculeerd over chippen van de bevolking, en niet alleen gespeculeerd. Maar het manipuleren van de wereldbevolking door middel van nanotechnologie, om met computers hun DNA aan te sturen, gaat nog een stapje verder dan een microchip onder je huid. Het is meer als, nanobots onder je celwand. Als u dat niet gevaarlijk vindt, overweeg dat dit allemaal wordt geïmplementeerd middels leugens, censuur, smeercampagnes, niets te vuil voor die lui. Welke lui? Die lieden die het Concilie van Trente daar voor hebben opgesteld natuurlijk!

Velen zien het: Het ontstaan van internet lijkt op het ontstaan van de boekdrukkunst in Europa, 500 jaar geleden. Thierry Baudet noemt dat Renaissance, maar dat is onjuist. Het gaat hier om de Reformatie. De 95 stellingen van Wittenberg werden verspreid over geheel Europa middels boekdrukkunst, zo ontsnapte Europa aan de Middeleeuwen. Renaissance heeft niets gedaan voor onze vrijheid. Maar in 1641 kwam er een antwoord op Maarten Luther, met installeren van de Jezuïeten in de RK Kerk. Hun Contrareformatie begon met het Concilie van Trente 30 jaar later. Napoleon, Hitler, Francesco Franco, NAVO, EU, allemaal gebouwd door de Contrareformatie. Daarvoor bewijzen op dit blog. De documentaire The Big Reset Movie nu, praat over de Bilderberg groep, laat vervolgens foto's van Prins Bernhard passeren. De documentaire laat na te vertellen, dat de Bilderberg groep is opgericht door de Jezuïet Jozef Retinger SJ.


Alleen FvD, wil heden voorkomen dat uw kinderen slaven worden van computers aangestuurd door de Contrarenaissance

Het is altijd treffend te zien, hoe ontzettend naïef hoogleraren en professoren zijn, slechts sommigen doen alsof. Maar niet in de VS, waar er 28 Jezuïeten universiteiten zijn! Georgetown in Washington DC bevat de belangrijkste Jezuïeten barakken van de VS, maar het eindigt niet daar. In Nederland zijn er geen, want de Jezuïeten werden hier voor het laatst verbannen in 1855. Toch beweren de vermeende intellectuelen te lande, met hun professor titels, dat "De Amerikanen" de oorlogen veroorzaken, in plaats van de Jezuïeten die dat werkelijk doen. Jezuïeten kregen de leiding over de Hellige Inquisitie in 1541, dus die draaien hun hand niet op voor een partijtje martelen voor de paapse zaak. Joe Biden Katholiek, Nancy Pelosi Katholiek, maar niemand bevraagt hun alliantie. Het is tijd om dit te beseffen volk, want anders worden uw kinderen en kleinkinderen robots voor de Pontifex Maximus!
Ex-Jezuïet Alberto Rivera licht toe, waar de eerste alliantie van katholieken ligt.

leve de geuzen

zondag 3 juli 2022

Oekraïne endgame

Waar gaat die Russische militaire operatie in Oekraïne heen? NAVO en VS bedreigen nu zowel China, omtrent Taiwan, als Rusland, omtrent Oekraïne! Een oorlog op twee fronten? Hoe kunnen regeringleiders zo'n idioten zijn? En wat over de CO2 en stikstof idiotie? Onze voedselvoorziening kapot maken, juist nu er oorlog dreigt? Hoe kunnen politici zo dom zijn? Waarom heeft België al onze kranten opgekocht?


Niet zo moeilijk, daar allemaal antwoord op te geven. België is het enige land in Europa, dat nog nooit de jezuïeten verbannen heeft. De VS heeft ook nooit de jezuïeten verbannen, hun Georgetown universiteit in Washington DC is de centrale staf voor de besluiten in globale militaire beslissingen en propaganda voor Westers publiek. Een van de eerste dingen die Vladimir Lenin deed, toen hij Rusland in nam, was het opheffen van de verbanning op de jezuïeten orde in Rusland. Dus denk niet, dat Rusland ons zal bevrijden, al zouden veel russen dat graag willen. De politici zijn niet dom, ze zijn geselecteerd op gehoorzaamheid aan de roomse hiërarchie, ofwel, aan de wensen van de jezuïeten. Jezuïeten, de machtigste en grootste orde binnen de rooms katholieke kerk. Maar met ook erg veel macht daar buiten, want het is momenteel de oudste geheime dienst.

Boeren
De jezuïeten hebben de Contrareformatie opgezet; Nederland is geboren uit de Reformatie. Zestiende eeuw. Enige jaren terug, zag ik dat Nederland een van de grootste voedselproducenten was op de wereld. De boeren leveren ons belangrijkste export product. Dit door technologie, maar ook door de vruchtbare grond als delta gebied. De CO2 vanuit de industrie gebieden om ons heen, het vele gemobiliseerd verkeer, doet onze gewassen nog harder groeien. Dus de contrareformatie wil dat saboteren. Protestante landen zijn veel welvarender dan katholieke landen, maar om meteen misverstanden te voorkomen, het onderwijs van protestante predikanten in Nederland, is afgelopen 4 eeuwen geïnfiltreerd geweest door de jezuïeten en hun assets. Wat u misschien kent als een Gereformeerde of Hervormde gemeente, lijkt niet eens op de Nederlandse staatsreligie van de 16de eeuw, die grotendeels gebaseerd was op de bijbel vertalingen door Desiderius Erasmus. Ons oorspronkelijk staatsbestel, gesaboteerd door Jan Roothaan SJ met de Franse inval, gesteund door "patriotten" factie, van 1795, was gebaseerd op het humanisme van Erasmus, dat een conclusie was vanuit de leerstellingen van Jezus de jood in het Nieuwe testament. Niet het atheïstische humanisme ter contrareformatie uit de 19de eeuw, waarbij de universiteiten ook nog geheim houden dat Erasmus van Rotterdam vooral Bijbelvertaler was. Korter gezegd, Nederland is de ultieme vijand van de Jezuïeten Orde. Als Nederland verslagen is, dan kan geheel Europa weer katholiek worden. Wat min of meer al zo is, nog slechts het Engelse parlement verbied katholieken lid te zijn van de overheid daar.

Nederland weer katholiek maken, is niet gemakkelijk. Als het protestantisme zo succesvol is, dat de katholieke landen de armste landen van Europa zijn, dan lukt dat nooit. Daarom moeten de boeren kapot. En we zien, dat katholieke landen zoals Hongarije en Polen, geen immigratiegolf hebben te verduren. Spanje was "stout" in 1936, waarop Hitler en Mussolini moesten helpen Francesco Franco daar als katholieke dictator aan de macht te brengen. Spanje terug rooms, netjes verborgen onder het "links tegen rechts" verhaal. Zowel Adolf Hitler als Benito Mussolini waren rooms katholiek, maar alle historici vinden dat volstrekt irrelevant. Dus ja, geschiedenislessen zitten vol met leugens, want er is niets zo relevant als de rooms katholieke achtergrond van Adolf Hitler! Belangrijker dan zijn politieke stroming! En zo ziet men dan, hoe machtig de jezuïeten zijn in Nederland, de Engelstalige landen, Duitsland, Rusland. Allemaal officieel niet katholieke, christelijke landen.


Het plan van de jezuïeten is: Een invasie van de VS, met behulp van China en Rusland (Bron: Eric Jon Phelps, auteur van Vaticanassassins). Hoogstwaarschijnlijk, zullen het de chinezen zijn, die de invasie letterlijk moeten uitvoeren. Dat is de enige manier, om bijbelstudie in de VS te vernietigen. Johannes Calvijn noemde de paus niet voor niets: De roomse antichrist. Antichrist heeft een letterlijke betekenis: Christenen moeten rooms katholiek worden of sterven (Bron: Thomas van Aquino). Katholieken mogen de bijbel niet lezen (Bron: William Tyndale). Maarten Luther schreef, dat het pausdom op de zetel van de duivel is gebouwd. Het doden dan wel bekeren van christenen, is wat de roomse keizers willen. De roomse antichrist draagt officieel dezelfde titel als keizer Nero: Pontifex Maximus.


Maar goed, de hersenspoeling van de Nederlanders, en andere Europeanen, is compleet. Dat de Oostenrijker Adolf Hitler rooms katholiek was, dat hij een anti-papistische opstand in Spanje hielp onderdrukken, dat Hitler al in 1933 een concordaat liet tekenen met het Vaticaan, dat de NSDAP aan de macht kwam in Duitsland dankzij steun van Die Katholische Centrum Partei, welke Hitler ook führer maakte, allemaal irrelevant, want zo spreekt elke geschiedenis docent in het land. Hitler had zelfs als doel, vergelding te geven voor het verdrag van Westfalen. Dat was het einde van de 80-jarige oorlog, en van de 30-jarige oorlog. Dankzij het verdrag van Westfalen, kon protestantisme, niet katholiek christendom, gedoogd worden in Europa! Zijn alle geschiedenisdocenten in dit land achterlijk? Neen. Maar ze geloven argeloos de "deskundigen". De jezuïeten, die het onderwijs in handen hebben, hun duizenden studenten internationaal. Twijfelen dat Lee Harvey Oswald de papist John F Kennedy neer schoot, dat mag nog wel gezegd worden in media en onderwijs, want de eerste rooms katholieke president van de VS, moet als roomse hellige vereerd worden door het volk. Meestal lukt dat. Zoals dit hellige huisje: de papist Pim Fortuyn: Waarschijnlijk zèlf jezuïet, want was homofiel, werkzaam in politiek en onderwijs, zoals de meeste jezuïeten van enig kaliber. Gerard Réve moet de universitair geschoolde ook aanbidden, de homofiele katholieke intellectueel. Hartstikke progressief, dat homohuwelijk; de geadopteerde kinderen van Paul de Leeuw.

Maar maar maar, Pim Fortuyn en John F Kennedy? Al die demonisering dan? Pim Fortuyn is onze religie! Bah, bosgeus! John F Kennedy was de beste president die de VS ooit gehad heeft, en dat zou Pim Fortuyn ook geweest zijn als minister president hier!

Dus de protestante landen willen katholieke leiders? Werkelijk? Ik wil niet flauw doen, maar de vergelijking tussen Fortuyn en Hitler, was niet erg ver gezocht. Beiden waren bedrijvend rooms katholiek. Van meneer Fortuyn las ik dit citaat "stoppen met de knieval voor de Joodse lobby" in de NRC. Joodse lobby? Nou, we weten wat dat allemaal kan betekenen. Dat er een joodse samenzwering zou zijn, achter de leugens in politiek en pers. Absurde onzin, maar hoe absurder de leugen, hoe eerder die wordt geloofd. Dat de jezuïeten nooit verbannen zijn uit België, hoewel de laatste keer uit Nederland in 1855, dat België vervolgens anderhalve eeuw later alle Nederlandse kranten op gaat kopen, dat lijkt me een minder absurde connectie. Katholieken kochten die kranten op. Actief katholieken, zoals Pim Fortuyn, John F Kennedy, Adolf Hitler, Paul Rosenmöller, Sigrid Kaag, Gerard Réve, Benito Mussolini, Generaal Franco. Pas op, velen meer, meer dan een miljard! Ook velen in Azië en Afrika, mogen geen bijbel lezen. Er zijn zelfs katholieken, die zich voor doen als protestanten of joden. Niet belangrijk? Iemand die beweert christen te zijn, maar het niet toegestaan is de bijbel te lezen, dus niet eens weet wat christen zijn betekend? Ja, het onderwijs faalt, ofwel, het is èrg succesvol. Net aan welke kant van men staat. Reformatie of contrareformatie.

"1849-2019 Gelovigheid in amsterdam uitgesplitst naar geloof volkstelling bevolkingsregister enquete staat van de stad"

Het succes van de Jezuïeten in vernietigen van de protestantisme in Amsterdam. Bekeren naar katholicisme werkte verder niet zo goed, maar daar voor hadden ze de Tweede Wereld Oorlog en moslim immigratie. Voor hoe jezuïeten dat doen, leest de cartoons van Alberto Rivera, deze jezuïet infiltreerde als spion in Protestant theologie onderwijs.

Maar, zal u zeggen, Fortuyn wilde de opmars van islam in Nederland stoppen! Is islam dan niet het zwaard van de roomse kerk, zoals we dat zagen on Joegoslavië in de jaren 1940 en 1990? De afspraken die Hitler had met de Moefti van Jeruzalem, de SS Handschar divisie, Generaal Franco's 40 000 huurlingen uit Marokko om antipapisme neer te slaan? Welzeker, islam is opgezet door de roomse kerk, maar tegelijkerijd, is ze ook vaak de vijand van Rome. Men kan het zien als een monster van dr. Frankenstein. Waarbij nog vermeld mag worden, dat dr. Frankenstein docent was aan de universiteit van de compagnie in Ingolstadt Beieren, waar ook de jezuïet Adam Weishaupt doceerde. Aldus de oorspronkelijk Frankenstein roman van Mary Shelley. De meeste immigranten die ik tegen kwam in Nederland, zijn katholieken. Islam is geen pretje, maar atheïsme ook niet. Er zijn nu politieke partijen tegen atheïsme, zoals de SGP en Christen Unie, tegen islam, zoals de PVV, maar waar zijn de partijen tegen katholicisme? Ondanks dat Adolf Hitler Rooms Katholiek was? Waar zijn de protesten tegen katholicisme, tegen katholieken in politiek en onderwijs? Hoewel miljoenen te lande, beweerden christelijk protestant te zijn? Ow, ze zullen er vast wel zijn, maar hebben geen podium in onderwijs of media, zelfs niet in de theologie!
Hierbij leg ik dit betoog voor u neer als realiteit!

dinsdag 26 april 2022

Wie was Stefan Bandera?

Rechtse sector Oekraïne
Rechtse sector in de Oekraïne
Maar misschien heeft een Russische FSB agent zich laten tatoeëren met hakenkruizen!

Op Stefan Bandera's Nederlandstalige Wikipediapagina, was het weer lachen om de angstvallige propaganda daar. Alles werd daar in het werk gesteld, om te liegen over deze Oekraïense nazi uit de Tweede Wereld oorlog. Zoals Wikipedia in het Nederlands óók zo brutaal is, om álle katholieke achtergronden voor welke Nederlandse politici, al meer dan 10 jaar geheim te houden (D66, Timmerfrans). Men moet naar een Engelstalige Wikipedia pagina gaan, om vast te stellen dat prinses Maxima Pils NOG STEEDS rooms katholiek is. Ofwel, onze toekomstige koningin, kroonprinses Amalia, kreeg een Rooms Katholieke opvoeding. Net zoals Koning Philips II van Spanje en Hertog Alva dat kregen. Vreemd, dat er zo ontzettend weinig bezoekers zijn op dit blog. De echte geschiedenis van ons land, is momenteel alleen hier te vinden. Maar okee, met zo weinig bezoekers, wordt dit blog minder snel gecensureerd. De waarheid is in ieder geval beschikbaar, ook al is die onvindbaar op Google.

Alle gekheid op een stokje, de Engelstalige Wikipedia pagina geeft een juister beeld van Stefan Bandera. We zullen dit dan maar weer even vertalen dan...
Stepán Andríyovyč Bandéra (1 January 1909 – 15 October 1959) was a Ukrainian politician, Nazi collaborator and theorist of the militant wing of the far-right Organization of Ukrainian Nationalists, and a leader and ideologist of Ukrainian ultranationalists, known for his involvement in terrorist activities. Born in Galicia (at the time Kingdom of Galicia and Lodomeria, part of Austria-Hungary) into the family of a Greek-Catholic priest.
Stefan Andriejovitsj Bandera (1 januari 1909 – 15 oktober 1959) was een Oekraïense politicus, nazi collaborateur en ontwerper voor de militante vleugel van de ultra rechtse Organisatie van Oekraïense Nationalisten, en een leider en ideoloog voor Oekraïense Ultranationalisten, bekend voor zijn betrokkenheid in terroristische activiteiten. Geboren in Galatië ten tijde van het koninkrijk van Galatië en Lodomeria, een provincie van Oostenrijk Hongarije, uit een familie van een Grieks Katholieke priester.

Ave Ceasar voor Stefan Bandera

Is dat relevant, dat hij zoon was van een Grieks katholieke priester? Niet direct nee, maar Oostenrijk Hongarije was destijds ook al een rooms katholieke staat, dus er was wel goedkeuring van het Vaticaan voor het ambt van zijn vader van staatswege. Anders gezegd, het werd zijn vader officieel niet toegestaan, het schisma tussen westers en oosters katholicisme te benadrukken. Het wordt speculatief om daar nu te veel aandacht aan te geven, maar wat wel belangrijk is, is dat een deel van Oekraïne sindsdien rooms katholiek is: Door de bezetting indertijd van een deel van Oekraïne, door Oostenrijk Hongarije, het Habsburgse rijk. Staatssecretaris van de Oekraïne Yatsenyuk, had in 2014 vijf audiënties met de paus. Deze maand is er in Hitlers geboorteplaats Oostenrijk, een boete van 50.000 Euro komen te staan, op publiceren van nieuws uit bronnen van landen onder NAVO sancties.

We zijn blij, dat niet álle Nederlandse politici katholiek zijn. Zoals in dat is in de EU. Slechts een kleine meerderheid.
De vlaggen rond de beelden van Stefan Bandera, zijn van het Azov Bataljon en van Rechtse Sector. Twee Neonazi groepen, ook in het Oekraïense leger en politiek, waar momenteel de Russen mee in strijd zijn. De rest van het Oekraïense leger, geloofd dezelfde propaganda die we kennen in de EU en VS, dankzij Miranda Prorsus. Oekraïense krijgsgevangenen vertellen, dat ze spijt hebben, dat ze samen met de AZOV Neonazi's hebben gestreden. Rechtse sector, de rood zwarte vlag, dezelfde kleuren als Antifa lol. En het Azov Bataljon, met hun op runen gelijkende swastika's in de kleuren van de vlag van Oekraïne. Voor wie nog twijfelde aan de ware aard van Antifa, behalve dan een bizonder primitief intellect, kan zien wie hun medestanders zijn in de Oekraïene aan dezelfde rood zwart kleur.

Gele en blauwe bloemen, bij een van de standbeelden van Stefan Bandera in de Oekraïene.

En echte nazi's zijn het wel, ze gebruiken burgers als schild tegen Russische artillerie. "Nationalisten"? Plegen al acht jaar genocides op bepaalde bevolkingsgroepen, net zoals Hitler dat pleegde te doen. Ofwel, de genocides van de Contra Reformatie, Jezuïeten die de geheime diensten aansturen, om ketters voor hun politieke wensen te elimineren en te martelen. Deze nazi's, daar al 80 jaar gesteund door de Stay Behind operatie daar in Oekraïne door de NAVO, trekken zich niets aan van internationale verdragen.
Oekraïense en Kroatische neonazi's samen tegen de moedige Russen, dankzij NAVO

Kroatië is voor 97% rooms katholiek, hadden in WO2 hun eigen klerikale fascisten korps, de Oestasja, maar dat houdt men geheim in Nederland! Anders gaat de relatie tussen fascisme en katholicisme te veel opvallen! Anders gezegd: Als Nederlanders zouden weten, wat er in Jasonevac gebeurde, zouden ze hebben begrepen dat Slobodan Milosovic een slachtoffer was, geen dader, en dat het Srebrenica verhaal een afleidingsmanoeuvre daar voor was. Ik schreef hier al eerder een blog over. Een Servische vrouw, die ook Nederlands sprak, bevestigde dat wat ik daar schreef volstrekt juist was. Dus die Kroatische fascisten zijn nu dan vrijwilligers in het AZOV bataljon.

Concentratiekamp Auschwitz had Oekraïense kamp bewaarders. Niets nieuws onder de zon. De Russen doen nu, wat ze ook in de Tweede Wereld Oorlog deden, nazi's ruimen. Maar GroenLinks, PvdA, VVD, enzomeer, steunen het AZOV Bataljon, de Oestasjie, de rechtse sector. Ga er maar gerust van uit, dat die aan de macht kwamen door stemfraude! Net als in de VS, want onder Donald Trump was er weinig kans geweest, dat de VS miljarden aan wapens gratis aan het Oekraïense leger zou schenken, om de oorlog daar langer te laten duren. Jezuïeten haten nationalisten, haten niet-katholieke christenen, dus ze moorden elkaar mooi uit daar. Fascisme is geen nationalisme, die mensen zijn misleid. Katholieken zullen winnen, net zoals hier na WO2, waar we een halve eeuw lang rooms katholieke minister presidenten kregen onder de KVP. Pas onder HET SUCCES VAN ACHT JAAR PAARS (1994-2002), zat CDA even niet in de coalitie.


Nederland sust braaf door, in argeloze onwetendheid. BLCKBX, Blue Tiger, Weltschmerz, Nieuwe Wereld, Andere krant, FvD, Pim Fortuyn, Verloren Oorlog reeds, Joop, Groene, allemaal doen ze mee met de paus tot wereldleider maken. Niets lekt, onder groter publiek, maar onder de Nederlandse mannen die ik tegenkwam, en beseffen dat de Zwarte Paus de machtigste man op de wereld is, zijn er inmiddels meer dan ik op een hand kan tellen. Zonder dat ik die lieden er van overtuigde! Onze peperdure kanonnen weggeven aan genocidale Oekraïense nazi's, die niet eens getraind zijn die kanonnen effectief te gebruiken. Och ja, de vijand zijn de Russische Orthodoxen, die de paus niet erkennen als hun wereldleider. EO geeft bijna dagelijks een gratis podium aan de broederlijk vermeende papisten. Sigrid Kaag rooms katholiek? Hans van Mierlo katholiek en Jezuïet alumni? Waarom hield de EO dat verborgen in hun interviews?

OMDAT DE JEZUÏETEN NIEMAND ZOVEEL VREZEN DAN DE VLIEGENDE HOLLANDER!


Leve de geuzen

zondag 10 april 2022

Thierry's missing link

Thierry Baudet gaf dit jaar enige interessante interviews, want gaf zijn gecensureerde bestseller "Het Corona Bedrog, de Globalistische machtsgreep en de Great Reset" uit. Daarin stelt Thierry Baudet, dat hij de missing link niet kan vinden, van wie er aan de knoppen zit achter de schermen. Bosgeus en vele anderen weten dat wel, dat is de Jezuïeten Generaal. De zwarte paus, welke de laatste 10 jaar voornamelijk werkt vanuit China, omdat daar de Jezuïetenraad zetelt. Zoals dat dit jaar al wat toegelicht werd in dit log. De macht van Jezuïeten in China begon al in de 16de eeuw, te beginnen als de astronomen van de keizer, macht werd sterker door de eeuwen heen. Met hun communisme, is China de perfecte reductie voor de realisatie van het Concilie van Trente.

Abby Sieyès SJ
Abby Sieyès SJ, Emmanuel Joseph Sieyès (3 Mei 1748 - 20 Juni 1836), leider in de Franse Revolutie, bracht Napoleon Bonaparte aan de macht in Frankrijk, adviseur van Napoleon.
Het was grappig, dat Thierry de term "missing link" gebruikte. Onhandig voor zijn onderwerp, want deze term verondersteld, dat mensen van apen afstammen. Althans, dat trachtte de Jezuïet Teilhard de Jardin te bewijzen met de Piltdown Man Hoax. Hmm, maar weer via een zoekmachine gelinkt, want het eerste artikel te vinden, beweerde dat Piltdown Man hoaxer Teilhard de Jardin een filosoof was, terwijl het evident is dat deze wetenschapsvervalser Jezuïet was. Teilhard de Jardin SJ droeg zelfs doorgaans een soutane op foto's. Ook het feit dat de belangrijkste adviseur van Napoleon Bonaparte, Abby Seiyas, een leider in de Franse Revolutie, die Napoleon ook aan de macht bracht, een Jezuïet was, werd vaak goed verborgen. Jawel, de Jezuïeten verdedigen zich. Niet door de waarheid te vertellen, maar door hun sporen te wissen. En een miljard katholieken helpt hen al eeuwen met het wissen van die sporen, bewust of onbewust.

Bewijzen voor een "Great Reset" tot een reductie, waarvan de auteur de daders niet kent.
Dus David Icke beweert, dat The Great Reset uitgevoerd wordt door buitenaardsen. Waar Jorn Luka nog wel wat aandacht aan wilde besteden, alsook aan het absurde vermeende zionistische complot. Bosgeus beweert, dat de Jezuïeten Generaal aan de knoppen draait. Thierry Baudet weet het niet, en waardeert, evenals Bosgeus, Theodor Herzl. Hoewel Thierry Baudet ook persoonlijk Jezuïeten mocht ontmoeten, net zoals Bosgeus, want in de Haagse wandelgangen komt men ze vanzelf, vroeg of laat, tegen. Thierry is sinds 2 jaar wakker, zo vertelde hij februari 2022, Bosgeus 20 jaar, David Icke 30 jaar. Maar, zoals ik onlangs William Cooper weer eens pertinente onzin hoorde uiten, namelijk dat zionisme inmengingen zou hebben buiten Israël of diens belangen, wil wakker zijn tijd niet veel zeggen. De moord op Abraham Lincoln door de Jezuïeten, verschillende boeken daarover uit die tijd, vond al meer dan een eeuw geleden plaats: Er was daar geen sprake van buitenaardsen of zionisten, die deze moord uitvoerden. Bill Cooper zat er wel vaker naast; hij heeft bijvoorbeeld later ook toegegeven, dat buitenaardse inmenging onzin is, hoewel hij eerder meende dat dit zo was. Ik wil ook nog refereren naar Bill's onzinnige uitlatingen over rozenkruiserij, als de beslissende factor achter de knoppen, want hij verwijst daarbij alleen naar AMORC, een filosofische beweging die opgezet is in de 19de eeuw door de roomse bisschop Spencer Lewis. Waarvan andere rozenkruisers weer beweren, dat het een vervalsing is van rozenkruiserij. Niet dat andere rozenkruiser verenigingen veel beter zijn, want de vervalsingen van Alchemie en het ontkennen van de aanwezigheid van het roomse systeem in Openbaring, zijn evengoed zorgwekkend. Geïnfiltreerd of opgezet door de Jezuïeten en hun katholieken? Dat is het enige wat vanaf hier heden geuit kan worden, over verschillende waargenomen vormen van rozenkruiserij.

Ernst Friedman [pdf] over de betrokkenheid van Jezuïeten in het aansturen van Balthasar Gerardsz voor de moord op Willem de Zwijger.
Selecteer de duimnagel hier boven, om dat citaat uit het boekje te lezen.
De betrokkenheid van de Jezuïeten bij de moord op Willem de Zwijger, en op diens zoon Prins Maurits, wordt angstvallig ontkent door de propaganda die in dit land doorgaat voor geschiedenisonderwijs. Gelukkig vond Bosgeus een boekje uit 1826, waar de betrokkenheid van de Jezuïeten achter aansturen van Balthasar Gerardsz wordt toegelicht. Gelekt, dankzij de ondervraging van Balthasar Gerardsz. Niet leuk, maar als je beseft wat de Bloedraad deed, en hoe de ondervragingen van verzetsstrijders ten tijde van de wraak op het Verdrag van Westfalen (1939-1945) gingen, dat is het echt niets bizonders.

Thierry zit dicht bij de waarheid, want de Renaissance kwam historisch direct vóór de Reformatie.
Boekdrukkunst speelde in de Renaissance echter geen rol, dus onze "vrijdenker" beschaving komt daarom van de Reformatie.

De Jezuïeten kregen sinds 1541 de leiding over de Hellige Inquisitie, overgenomen van de Dominicanen en Franciscanen, sinds het Concilie van Trente ook over de Contrareformatie, het is te eenvoudig om te ontkennen... "Contra" is latijn voor "tegen", betekent hezelfde als "anti" in Grieks. Duits woord voor Contrareformatie, is daarom: Gegenreformation. Engels heet contrareformatie: Counter Reformation. Die lieden zitten achter "The Great Reset", waarmee de beschaving inderdaad teruggedraaid gaat worden naar het middeleeuwse systeem, zoals het was vóór de Reformatie. Er bestaat geen "tegenrenaissance".

Een citaat uit het boek, Het Engineer Korps van de Hel, Romes saboteurs en genietroepen.
"Ziet u meneer, vanaf deze plaats regeer ik niet alleen tot aan Parijs, maar ook tot aan China. En niet alleen China, maar heel de wereld, zonder dat iemand weet hoe ik het doe."
Generaal Michelangelo Tamburini, de 14de Jezuïeten Generaal.


Ik voorspel, dat meneer Baudet de waarheid ooit gaat ontdekken. Misschien zelfs al kent of vermoed.
Leve de geuzen.

woensdag 6 april 2022

Weer een paepse premier?

Bij het zoeken naar een leuk Sigrid plaatje, zag ik 2 blogspot blogs die gecensureerd waren, terwijl bijna alle foto's mw. Kaag op haar minst afstotelijk trachtten te presenteren. Sigrid Kaag afbeeldingen schijnen zwaar gecontroleerd te zijn door de "papisten", die de anderen in de gereformeerde wereld "globalisten" noemen. De mensen die begrijpen dat het de contrareformatie is die de vrijheden ontstaan door de reformatie wil opheffen, zijn bijna op een hand te tellen. De blogspot blogs die gecensureerd werden, waren de foto's van paepke Kaag met een boerka. Die foto mag niet. Dus ik nam maar een ander foto, van een Italiaanse website, die haar beter presenteert dan die honderden promotiefoto's. Er worden internationaal miljoenen geïnvesteerd, om de roomse Kaag premier te maken van Nederland.

En nu haten de NPC's Rusland.De Jezuïet Alexander Poskrebyshev die Jozef Stalin aanstuurde.
De Jezuïet Alexander Poskrebyshev die Jozef Stalin aanstuurde.
De huidige propaganda tegen Rusland, sluit naadloos aan bij de propaganda die we zagen rond de MH17 moorden op Nederlandse dissidenten. Alweer Oekraïne. Oekraïne is voor een groot deel Rooms Katholiek, maar de Russen die in dat land wonen, daar geplaatst door Jozef Stalin, zijn allemaal Orthodox. Daarnaast zijn fascistische groeperingen in de Oekraïne zwaar gesteund door de NAVO gedurende de koude oorlog, dat werd het "left Behind network" genoemd. NAVO vond dat nodig, destijds onder de rooms katholieke NAVO secretaris generaal Jozef Luns, om met die Oekraïense Neo-Nazi's een vuist te maken tegen de communisten. Natuurlijk hebben de Jezuïeten, die al die geheime diensten aansturen, weer andere agenda's. De zwartrokken hebben zelf tenslotte communisme ontwikkeld middels de reducties van Paraguay, fascisme dankzij hun katholieke gloriejaren van Francesco Franco, Benito Mussolini, Adolf Hitler en Jozef Stalin. De katholieke connecties van Jozef Stalin zijn wat minder bekend in de gereformeerde landen, maar Stalin was priesterstudent op het seminarie in Tiflis in Georgië, waar ook Jezuïeten les gaven.

zaterdag 5 februari 2022

Maanlandingen gelogen

Video's over onderwerpen, waar belangrijke leugens ontmanteld worden, verdwijnen snel van Youtube, Rumble, Twitter, Twitch, Tiktok, Spotify, Vimeo, en andere services. In Nederland, wordt doorgaans de gehele server neergehaald. In het verleden maakte ik video's voor 123video en zie.nl, de video services bestaan inmiddels al jaren niet meer. Toch vragen mensen mij wel eens op Youtube, of ik video's op Youtube wil zetten. Lijkt me onbegonnen, werk. Alle Red Pill Journal video's werden verwijderd van Youtube, van Rumble, van Twitch, de makers verdwenen achter de tralies. Dit blog is redelijk veilig, omdat ik er weinig bezoekers heb, en omdat tekst altijd nog teruggehaald wordt met de wayback machine. Maar ook de wayback machine, tracht men te censureren.

Brighteon echter, bestaat al jaren. Is gespecialiseerd in video's die elders gecensureerd worden. Micha Kat maakte er video's, die staan er nog steeds. Dus daarom deze belangrijke video over het boek van Bart Sibrel geplaatst op dit blog: Zijn nieuwe boek, belooft niet eerder gepubliceerde onthullingen over deze evidente leugen, een van de vele leugens in de geschiedenisboeken en encyclopedieën.

Toen de gebroeders Wright het vliegtuig uitvonden, waren er enkele jaren later honderden vliegtuigen. Toen de atoombom uitgevonden werd, waren er binnen enkele jaren duizenden atoombommen. Ook auto's, radio's, tv's, grammofoonplaten, stoommachine, verbrandingsmotors, vele veroveringen op mogelijkheden meer, waren binnen op ze minst 20 jaar beschikbaar voor minstens de rijkere burger. Maar na meer dan een halve eeuw na de maanlandingen, is er nog steeds geen nieuwe maanlanding geweest. Computers daarentegen, zijn meer dan een miljoen maal effectiever, dan de computers die de maanlandingen moesten berekenen. Als er werkelijk Apollo maanlandingen hadden plaatsgevonden, dan zou Nederland nu al een polder op de maan hebben staan.

Er zijn natuurlijk veel meer argumenten dat de maanlandingen gelogen zijn. Bart Sibrel's film, A Funny Thing Happened On The Way To The Moon, is al weer jaren vrij beschikbaar voor u om te bekijken. Daar worden veel andere sluitende argumenten aangegeven. Er nog steeds wordt veel propaganda gemaakt om de leugen geloofwaardig te houden. Zolang er niemand snel een raket met mensen naar de maan stuurt, wordt de leugen steeds duidelijker. Elon Musk zal dat niet doen, maar ook, als men eenmaal zo'n raket zal bouwen, zal door de constructie van zo'n raket gaan blijken, dat de maanlandingen van de VS gelogen waren. Zo'n raket zal namelijk vele malen groter zijn, dan de Apollo raketten. Er zullen ook geen astronauten zo op de maan rondlopen, want ze zouden vernietigd worden door de straling van zonnestormen, of de neerstortende kleine meteorieten.

Bill Kaysing was de eerste NASA klokkenluider, die lekte dat de maanlandingen vervalst waren. Dat was al 40 jaar geleden. Bart Sibrel heeft nu een klokkenluider geïnterviewd, die een lijst van namen gaf van de betrokkenen die de leugens ontwierpen, in zijn onlangs verschenen boek Moon Man.

woensdag 2 februari 2022

Ze begrijpen er niets van

Bronzen beeld van een Jezuïet in China
BLCKBX, Weltschmerz, Bakkie, Forum, PNN, Red Pill Journal, Andere Krant, Blue Tiger, nergens zal er ook maar een tipje van deze sluier opgelicht worden. Behalve in chat, of bij mensen die men spreekt op plekken. Enige jaren terug, kwam ik iemand tegen op het strand, die mij trachtte uit te leggen, dat de Jezuïeten de fluwelen tiran achter de schermen zijn. Ik vroeg hem niet, of hij dus een van mijn websites kende. Na onze dood, wetende dat hij en ik dus hoogstwaarschijnlijk niet zullen branden in het eeuwige hellevuur, zal ik hem bekendmaken wie ik was: Bosgeus, een eenvoudige geus uit Den Bosch. Leve de Geuzen, maar nog meer, leve de Hagenpredikanten die de revolutie die ons land stichtte mogelijk maakten; Nederland ontsnapte aan het Hellige Roomse Erste Reich. Nu dan weer bijna opnieuw verslagen door het Hellige Roomse Vierte Reich, de EU!

Verguld brons afgodsbeeld van de Jezuiet Matteo Ricci in Peking China
Links is gebrainwasht, rechts is geïnfiltreerd. Deze duidelijke waarneming van Barry Chamish, overleefde alweer het decennium. Prof Cees Hamelink overheerst BLCKBX, Robert Lemming SJ de historicus voor Forum, Tom Zwitser een geïmmigreerde Rooms paapse noorderling, Wouter Raatgever promoot een "Bataafse Republiek". En bij Weltschmerz, kan men soms Jezuïeten under cover horen interviewen, als men kon doorzien dat het theatrale Jezuïeten zijn. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Een jeugd gemanipuleerd naar atheïsme, door evidente propaganda in onderwijs en op TV. Nu dus ook nog Youtube. Atheïsme is nog gevaarlijker dan papisme, dus wat moet Bosgeus dan nog bloggen over Rooms Luciferisme? Big Bang, Neanderthalers, "biljoenen jaren" als verklaring voor effectief ontwerp van de Schepping. DNA is een overprofessionele code voor onze lichamen; hoeveel biljoenen jaren, voordat die handige koffiebeker toevallig ontstaat uit vallende rotsen?
Groenlinks mede opgezet door Opus Dei spion Ruud Lubbers, d66 opgezet door Hans van Mierlo, beiden werden geconditioneerd door de Jezuïeten van het Petrus Canisius College. PvdA gelieerd aan de Rode Haan, Jan Roothaan, de Jezuïeten Generaal uit Amsterdam.

Marmeren afgodsbeeld van de Jezuïet Matteo Ricci in Macau China
Een citaat van een commentaar over de oorzaken van de plandemie leugen, misschien werd het daar(Youtube) gecensureerd:
Communisme is opgezet door de Jezuïeten middels de reducties van Paraguay. Al sedert de 16de eeuw, kwamen de Jezuïeten aan het Chinese hof, dankzij Matteo Ricci. Het communisme dat er nu is in China, is dus opgebouwd over een periode van ruim 400 jaar. Die psychologische verklaringen die jullie gaven in dit interview, zijn dus niet meer dan onwetende speculaties. Verder kwam mij te ore, dat de Jezuïetenraad al meer dan 10 jaar in China zetelt. De verklaring die ik hier geef, verklaart ook de macht over de media en politiek in de westerse wereld. Er zijn 28 Jezuïeten universiteiten in de VS, maar in Europa zijn er bijna geen Jezuïeten universiteiten, omdat hier de Jezuïeten meestal verbannen werden, zelfs ook verbannen uit Katholieke landen. In Nederland werden de Jezuïeten het laatst verbannen in 1855, maar er zijn wel veel Jezuïeten in Nederland actief. De oprichter van d'66 bijvoorbeeld, Hans van Mierlo, werd opgeleid door de Jezuïeten van het Canisius college in Nijmegen. Dit verklaard waarom d'66 fanatiek de Covid pas wil doorvoeren. Jullie psychologische speculaties, verklaren dat gedrag van d'66 niet.
Hmm, 1 like. Iemand heeft het gelezen. Dat heb ik op dit Blog nog nooit meegemaakt. Het enige commentaar dat ik hier ooit kreeg, was de vraag of ik lid wilde worden van "de illuminatie". Ja, was bedreigend. Vooral omdat ik weet, wat "de illuminatie" zijn. Dat is, zoals de Jezuïeten zich noemden in de tijd van hun verbanning door de Roomse antichrist (1773-1814). Nouja, effectieve bedreiging is het niet echt, het is zelfs leuk om onderschat te worden. Om de Bijbel inzake te citeren:
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. [Mattheus:24:24]
Met andere woorden, de Jezuïeten menen, nadat wat ze mij en mijn land allemaal aangedaan hebben, zoals met hun agenten Napoleon en Hitler bijvoorbeeld, dat ik me bij hen wil aansluiten! Of ik dat zal doen, laten we dat maar in het midden laten. De bovenstaande Bijbeltekst is genoeg, om hen te doen schudden voor het Koninkrijk des HEERE HEERE. Leve de Geuzen, leve de onsterfelijke Admiraal Lumey!

En terwijl de landverraders van Gorkum branden in het stinkende hellevuur, verscheurd door waterspuwers in ultieme droogte, opgesloten in hun kubus, zal vergeving uitblijven, vanwege hun hellig verklaring uit 1867.

En u, geachte bezoeker? Zal u ook een bekering verwerpen? De keus staat u nog vrij, maar als u in de weg loopt, dan kan het Oordeel des HEERE u te snel zijn, om die keuze nog te maken.
Bekeert u van uw zonden, nu u nog de gelegenheid hebt.
Er zijn ergere dingen dan de dood. Zelfs, als het een pijnlijke dood is.

Dresden

Er is ter plaatse al veel gepubliceerd over het belang van de Rooms Katholieke achtergrond van Adolf Hitler, de Katholieke overname van de ...