dinsdag 26 april 2022

Wie was Stefan Bandera?

Rechtse sector Oekraïne
Rechtse sector in de Oekraïne
Maar misschien heeft een Russische FSB agent zich laten tatoeëren met hakenkruizen!

Op Stefan Bandera's Nederlandstalige Wikipediapagina, was het weer lachen om de angstvallige propaganda daar. Alles werd daar in het werk gesteld, om te liegen over deze Oekraïense nazi uit de Tweede Wereld oorlog. Zoals Wikipedia in het Nederlands óók zo brutaal is, om álle katholieke achtergronden voor welke Nederlandse politici, al meer dan 10 jaar geheim te houden (D66, Timmerfrans). Men moet naar een Engelstalige Wikipedia pagina gaan, om vast te stellen dat prinses Maxima Pils NOG STEEDS rooms katholiek is. Ofwel, onze toekomstige koningin, kroonprinses Amalia, kreeg een Rooms Katholieke opvoeding. Net zoals Koning Philips II van Spanje en Hertog Alva dat kregen. Vreemd, dat er zo ontzettend weinig bezoekers zijn op dit blog. De echte geschiedenis van ons land, is momenteel alleen hier te vinden. Maar okee, met zo weinig bezoekers, wordt dit blog minder snel gecensureerd. De waarheid is in ieder geval beschikbaar, ook al is die onvindbaar op Google.

Alle gekheid op een stokje, de Engelstalige Wikipedia pagina geeft een juister beeld van Stefan Bandera. We zullen dit dan maar weer even vertalen dan...
Stepán Andríyovyč Bandéra (1 January 1909 – 15 October 1959) was a Ukrainian politician, Nazi collaborator and theorist of the militant wing of the far-right Organization of Ukrainian Nationalists, and a leader and ideologist of Ukrainian ultranationalists, known for his involvement in terrorist activities. Born in Galicia (at the time Kingdom of Galicia and Lodomeria, part of Austria-Hungary) into the family of a Greek-Catholic priest.
Stefan Andriejovitsj Bandera (1 januari 1909 – 15 oktober 1959) was een Oekraïense politicus, nazi collaborateur en ontwerper voor de militante vleugel van de ultra rechtse Organisatie van Oekraïense Nationalisten, en een leider en ideoloog voor Oekraïense Ultranationalisten, bekend voor zijn betrokkenheid in terroristische activiteiten. Geboren in Galatië ten tijde van het koninkrijk van Galatië en Lodomeria, een provincie van Oostenrijk Hongarije, uit een familie van een Grieks Katholieke priester.

Ave Ceasar voor Stefan Bandera

Is dat relevant, dat hij zoon was van een Grieks katholieke priester? Niet direct nee, maar Oostenrijk Hongarije was destijds ook al een rooms katholieke staat, dus er was wel goedkeuring van het Vaticaan voor het ambt van zijn vader van staatswege. Anders gezegd, het werd zijn vader officieel niet toegestaan, het schisma tussen westers en oosters katholicisme te benadrukken. Het wordt speculatief om daar nu te veel aandacht aan te geven, maar wat wel belangrijk is, is dat een deel van Oekraïne sindsdien rooms katholiek is: Door de bezetting indertijd van een deel van Oekraïne, door Oostenrijk Hongarije, het Habsburgse rijk. Staatssecretaris van de Oekraïne Yatsenyuk, had in 2014 vijf audiënties met de paus. Deze maand is er in Hitlers geboorteplaats Oostenrijk, een boete van 50.000 Euro komen te staan, op publiceren van nieuws uit bronnen van landen onder NAVO sancties.

We zijn blij, dat niet álle Nederlandse politici katholiek zijn. Zoals in dat is in de EU. Slechts een kleine meerderheid.
De vlaggen rond de beelden van Stefan Bandera, zijn van het Azov Bataljon en van Rechtse Sector. Twee Neonazi groepen, ook in het Oekraïense leger en politiek, waar momenteel de Russen mee in strijd zijn. De rest van het Oekraïense leger, geloofd dezelfde propaganda die we kennen in de EU en VS, dankzij Miranda Prorsus. Oekraïense krijgsgevangenen vertellen, dat ze spijt hebben, dat ze samen met de AZOV Neonazi's hebben gestreden. Rechtse sector, de rood zwarte vlag, dezelfde kleuren als Antifa lol. En het Azov Bataljon, met hun op runen gelijkende swastika's in de kleuren van de vlag van Oekraïne. Voor wie nog twijfelde aan de ware aard van Antifa, behalve dan een bizonder primitief intellect, kan zien wie hun medestanders zijn in de Oekraïene aan dezelfde rood zwart kleur.

Gele en blauwe bloemen, bij een van de standbeelden van Stefan Bandera in de Oekraïene.

En echte nazi's zijn het wel, ze gebruiken burgers als schild tegen Russische artillerie. "Nationalisten"? Plegen al acht jaar genocides op bepaalde bevolkingsgroepen, net zoals Hitler dat pleegde te doen. Ofwel, de genocides van de Contra Reformatie, Jezuïeten die de geheime diensten aansturen, om ketters voor hun politieke wensen te elimineren en te martelen. Deze nazi's, daar al 80 jaar gesteund door de Stay Behind operatie daar in Oekraïne door de NAVO, trekken zich niets aan van internationale verdragen.
Oekraïense en Kroatische neonazi's samen tegen de moedige Russen, dankzij NAVO

Kroatië is voor 97% rooms katholiek, hadden in WO2 hun eigen klerikale fascisten korps, de Oestasja, maar dat houdt men geheim in Nederland! Anders gaat de relatie tussen fascisme en katholicisme te veel opvallen! Anders gezegd: Als Nederlanders zouden weten, wat er in Jasonevac gebeurde, zouden ze hebben begrepen dat Slobodan Milosovic een slachtoffer was, geen dader, en dat het Srebrenica verhaal een afleidingsmanoeuvre daar voor was. Ik schreef hier al eerder een blog over. Een Servische vrouw, die ook Nederlands sprak, bevestigde dat wat ik daar schreef volstrekt juist was. Dus die Kroatische fascisten zijn nu dan vrijwilligers in het AZOV bataljon.

Concentratiekamp Auschwitz had Oekraïense kamp bewaarders. Niets nieuws onder de zon. De Russen doen nu, wat ze ook in de Tweede Wereld Oorlog deden, nazi's ruimen. Maar GroenLinks, PvdA, VVD, enzomeer, steunen het AZOV Bataljon, de Oestasjie, de rechtse sector. Ga er maar gerust van uit, dat die aan de macht kwamen door stemfraude! Net als in de VS, want onder Donald Trump was er weinig kans geweest, dat de VS miljarden aan wapens gratis aan het Oekraïense leger zou schenken, om de oorlog daar langer te laten duren. Jezuïeten haten nationalisten, haten niet-katholieke christenen, dus ze moorden elkaar mooi uit daar. Fascisme is geen nationalisme, die mensen zijn misleid. Katholieken zullen winnen, net zoals hier na WO2, waar we een halve eeuw lang rooms katholieke minister presidenten kregen onder de KVP. Pas onder HET SUCCES VAN ACHT JAAR PAARS (1994-2002), zat CDA even niet in de coalitie.


Nederland sust braaf door, in argeloze onwetendheid. BLCKBX, Blue Tiger, Weltschmerz, Nieuwe Wereld, Andere krant, FvD, Pim Fortuyn, Verloren Oorlog reeds, Joop, Groene, allemaal doen ze mee met de paus tot wereldleider maken. Niets lekt, onder groter publiek, maar onder de Nederlandse mannen die ik tegenkwam, en beseffen dat de Zwarte Paus de machtigste man op de wereld is, zijn er inmiddels meer dan ik op een hand kan tellen. Zonder dat ik die lieden er van overtuigde! Onze peperdure kanonnen weggeven aan genocidale Oekraïense nazi's, die niet eens getraind zijn die kanonnen effectief te gebruiken. Och ja, de vijand zijn de Russische Orthodoxen, die de paus niet erkennen als hun wereldleider. EO geeft bijna dagelijks een gratis podium aan de broederlijk vermeende papisten. Sigrid Kaag rooms katholiek? Hans van Mierlo katholiek en Jezuïet alumni? Waarom hield de EO dat verborgen in hun interviews?

OMDAT DE JEZUÏETEN NIEMAND ZOVEEL VREZEN DAN DE VLIEGENDE HOLLANDER!


Leve de geuzen

zondag 10 april 2022

Thierry's missing link

Thierry Baudet gaf dit jaar enige interessante interviews, want gaf zijn gecensureerde bestseller "Het Corona Bedrog, de Globalistische machtsgreep en de Great Reset" uit. Daarin stelt Thierry Baudet, dat hij de missing link niet kan vinden, van wie er aan de knoppen zit achter de schermen. Bosgeus en vele anderen weten dat wel, dat is de Jezuïeten Generaal. De zwarte paus, welke de laatste 10 jaar voornamelijk werkt vanuit China, omdat daar de Jezuïetenraad zetelt. Zoals dat dit jaar al wat toegelicht werd in dit log. De macht van Jezuïeten in China begon al in de 16de eeuw, te beginnen als de astronomen van de keizer, macht werd sterker door de eeuwen heen. Met hun communisme, is China de perfecte reductie voor de realisatie van het Concilie van Trente.

Abby Sieyès SJ
Abby Sieyès SJ, Emmanuel Joseph Sieyès (3 Mei 1748 - 20 Juni 1836), leider in de Franse Revolutie, bracht Napoleon Bonaparte aan de macht in Frankrijk, adviseur van Napoleon.
Het was grappig, dat Thierry de term "missing link" gebruikte. Onhandig voor zijn onderwerp, want deze term verondersteld, dat mensen van apen afstammen. Althans, dat trachtte de Jezuïet Teilhard de Jardin te bewijzen met de Piltdown Man Hoax. Hmm, maar weer via een zoekmachine gelinkt, want het eerste artikel te vinden, beweerde dat Piltdown Man hoaxer Teilhard de Jardin een filosoof was, terwijl het evident is dat deze wetenschapsvervalser Jezuïet was. Teilhard de Jardin SJ droeg zelfs doorgaans een soutane op foto's. Ook het feit dat de belangrijkste adviseur van Napoleon Bonaparte, Abby Seiyas, een leider in de Franse Revolutie, die Napoleon ook aan de macht bracht, een Jezuïet was, werd vaak goed verborgen. Jawel, de Jezuïeten verdedigen zich. Niet door de waarheid te vertellen, maar door hun sporen te wissen. En een miljard katholieken helpt hen al eeuwen met het wissen van die sporen, bewust of onbewust.

Bewijzen voor een "Great Reset" tot een reductie, waarvan de auteur de daders niet kent.
Dus David Icke beweert, dat The Great Reset uitgevoerd wordt door buitenaardsen. Waar Jorn Luka nog wel wat aandacht aan wilde besteden, alsook aan het absurde vermeende zionistische complot. Bosgeus beweert, dat de Jezuïeten Generaal aan de knoppen draait. Thierry Baudet weet het niet, en waardeert, evenals Bosgeus, Theodor Herzl. Hoewel Thierry Baudet ook persoonlijk Jezuïeten mocht ontmoeten, net zoals Bosgeus, want in de Haagse wandelgangen komt men ze vanzelf, vroeg of laat, tegen. Thierry is sinds 2 jaar wakker, zo vertelde hij februari 2022, Bosgeus 20 jaar, David Icke 30 jaar. Maar, zoals ik onlangs William Cooper weer eens pertinente onzin hoorde uiten, namelijk dat zionisme inmengingen zou hebben buiten Israël of diens belangen, wil wakker zijn tijd niet veel zeggen. De moord op Abraham Lincoln door de Jezuïeten, verschillende boeken daarover uit die tijd, vond al meer dan een eeuw geleden plaats: Er was daar geen sprake van buitenaardsen of zionisten, die deze moord uitvoerden. Bill Cooper zat er wel vaker naast; hij heeft bijvoorbeeld later ook toegegeven, dat buitenaardse inmenging onzin is, hoewel hij eerder meende dat dit zo was. Ik wil ook nog refereren naar Bill's onzinnige uitlatingen over rozenkruiserij, als de beslissende factor achter de knoppen, want hij verwijst daarbij alleen naar AMORC, een filosofische beweging die opgezet is in de 19de eeuw door de roomse bisschop Spencer Lewis. Waarvan andere rozenkruisers weer beweren, dat het een vervalsing is van rozenkruiserij. Niet dat andere rozenkruiser verenigingen veel beter zijn, want de vervalsingen van Alchemie en het ontkennen van de aanwezigheid van het roomse systeem in Openbaring, zijn evengoed zorgwekkend. Geïnfiltreerd of opgezet door de Jezuïeten en hun katholieken? Dat is het enige wat vanaf hier heden geuit kan worden, over verschillende waargenomen vormen van rozenkruiserij.

Ernst Friedman [pdf] over de betrokkenheid van Jezuïeten in het aansturen van Balthasar Gerardsz voor de moord op Willem de Zwijger.
Selecteer de duimnagel hier boven, om dat citaat uit het boekje te lezen.
De betrokkenheid van de Jezuïeten bij de moord op Willem de Zwijger, en op diens zoon Prins Maurits, wordt angstvallig ontkent door de propaganda die in dit land doorgaat voor geschiedenisonderwijs. Gelukkig vond Bosgeus een boekje uit 1826, waar de betrokkenheid van de Jezuïeten achter aansturen van Balthasar Gerardsz wordt toegelicht. Gelekt, dankzij de ondervraging van Balthasar Gerardsz. Niet leuk, maar als je beseft wat de Bloedraad deed, en hoe de ondervragingen van verzetsstrijders ten tijde van de wraak op het Verdrag van Westfalen (1939-1945) gingen, dat is het echt niets bizonders.

Thierry zit dicht bij de waarheid, want de Renaissance kwam historisch direct vóór de Reformatie.
Boekdrukkunst speelde in de Renaissance echter geen rol, dus onze "vrijdenker" beschaving komt daarom van de Reformatie.

De Jezuïeten kregen sinds 1541 de leiding over de Hellige Inquisitie, overgenomen van de Dominicanen en Franciscanen, sinds het Concilie van Trente ook over de Contrareformatie, het is te eenvoudig om te ontkennen... "Contra" is latijn voor "tegen", betekent hezelfde als "anti" in Grieks. Duits woord voor Contrareformatie, is daarom: Gegenreformation. Engels heet contrareformatie: Counter Reformation. Die lieden zitten achter "The Great Reset", waarmee de beschaving inderdaad teruggedraaid gaat worden naar het middeleeuwse systeem, zoals het was vóór de Reformatie. Er bestaat geen "tegenrenaissance".

Een citaat uit het boek, Het Engineer Korps van de Hel, Romes saboteurs en genietroepen.
"Ziet u meneer, vanaf deze plaats regeer ik niet alleen tot aan Parijs, maar ook tot aan China. En niet alleen China, maar heel de wereld, zonder dat iemand weet hoe ik het doe."
Generaal Michelangelo Tamburini, de 14de Jezuïeten Generaal.


Ik voorspel, dat meneer Baudet de waarheid ooit gaat ontdekken. Misschien zelfs al kent of vermoed.
Leve de geuzen.

woensdag 6 april 2022

Weer een paepse premier?

Bij het zoeken naar een leuk Sigrid plaatje, zag ik 2 blogspot blogs die gecensureerd waren, terwijl bijna alle foto's mw. Kaag op haar minst afstotelijk trachtten te presenteren. Sigrid Kaag afbeeldingen schijnen zwaar gecontroleerd te zijn door de "papisten", die de anderen in de gereformeerde wereld "globalisten" noemen. De mensen die begrijpen dat het de contrareformatie is die de vrijheden ontstaan door de reformatie wil opheffen, zijn bijna op een hand te tellen. De blogspot blogs die gecensureerd werden, waren de foto's van paepke Kaag met een boerka. Die foto mag niet. Dus ik nam maar een ander foto, van een Italiaanse website, die haar beter presenteert dan die honderden promotiefoto's. Er worden internationaal miljoenen geïnvesteerd, om de roomse Kaag premier te maken van Nederland.

En nu haten de NPC's Rusland.De Jezuïet Alexander Poskrebyshev die Jozef Stalin aanstuurde.
De Jezuïet Alexander Poskrebyshev die Jozef Stalin aanstuurde.
De huidige propaganda tegen Rusland, sluit naadloos aan bij de propaganda die we zagen rond de MH17 moorden op Nederlandse dissidenten. Alweer Oekraïne. Oekraïne is voor een groot deel Rooms Katholiek, maar de Russen die in dat land wonen, daar geplaatst door Jozef Stalin, zijn allemaal Orthodox. Daarnaast zijn fascistische groeperingen in de Oekraïne zwaar gesteund door de NAVO gedurende de koude oorlog, dat werd het "left Behind network" genoemd. NAVO vond dat nodig, destijds onder de rooms katholieke NAVO secretaris generaal Jozef Luns, om met die Oekraïense Neo-Nazi's een vuist te maken tegen de communisten. Natuurlijk hebben de Jezuïeten, die al die geheime diensten aansturen, weer andere agenda's. De zwartrokken hebben zelf tenslotte communisme ontwikkeld middels de reducties van Paraguay, fascisme dankzij hun katholieke gloriejaren van Francesco Franco, Benito Mussolini, Adolf Hitler en Jozef Stalin. De katholieke connecties van Jozef Stalin zijn wat minder bekend in de gereformeerde landen, maar Stalin was priesterstudent op het seminarie in Tiflis in Georgië, waar ook Jezuïeten les gaven.

zaterdag 5 februari 2022

Maanlandingen gelogen

Video's over onderwerpen, waar belangrijke leugens ontmanteld worden, verdwijnen snel van Youtube, Rumble, Twitter, Twitch, Tiktok, Spotify, Vimeo, en andere services. In Nederland, wordt doorgaans de gehele server neergehaald. In het verleden maakte ik video's voor 123video en zie.nl, de video services bestaan inmiddels al jaren niet meer. Toch vragen mensen mij wel eens op Youtube, of ik video's op Youtube wil zetten. Lijkt me onbegonnen, werk. Alle Red Pill Journal video's werden verwijderd van Youtube, van Rumble, van Twitch, de makers verdwenen achter de tralies. Dit blog is redelijk veilig, omdat ik er weinig bezoekers heb, en omdat tekst altijd nog teruggehaald wordt met de wayback machine. Maar ook de wayback machine, tracht men te censureren.

Brighteon echter, bestaat al jaren. Is gespecialiseerd in video's die elders gecensureerd worden. Micha Kat maakte er video's, die staan er nog steeds. Dus daarom deze belangrijke video over het boek van Bart Sibrel geplaatst op dit blog: Zijn nieuwe boek, belooft niet eerder gepubliceerde onthullingen over deze evidente leugen, een van de vele leugens in de geschiedenisboeken en encyclopedieën.

Toen de gebroeders Wright het vliegtuig uitvonden, waren er enkele jaren later honderden vliegtuigen. Toen de atoombom uitgevonden werd, waren er binnen enkele jaren duizenden atoombommen. Ook auto's, radio's, tv's, grammofoonplaten, stoommachine, verbrandingsmotors, vele veroveringen op mogelijkheden meer, waren binnen op ze minst 20 jaar beschikbaar voor minstens de rijkere burger. Maar na meer dan een halve eeuw na de maanlandingen, is er nog steeds geen nieuwe maanlanding geweest. Computers daarentegen, zijn meer dan een miljoen maal effectiever, dan de computers die de maanlandingen moesten berekenen. Als er werkelijk Apollo maanlandingen hadden plaatsgevonden, dan zou Nederland nu al een polder op de maan hebben staan.

Er zijn natuurlijk veel meer argumenten dat de maanlandingen gelogen zijn. Bart Sibrel's film, A Funny Thing Happened On The Way To The Moon, is al weer jaren vrij beschikbaar voor u om te bekijken. Daar worden veel andere sluitende argumenten aangegeven. Er nog steeds wordt veel propaganda gemaakt om de leugen geloofwaardig te houden. Zolang er niemand snel een raket met mensen naar de maan stuurt, wordt de leugen steeds duidelijker. Elon Musk zal dat niet doen, maar ook, als men eenmaal zo'n raket zal bouwen, zal door de constructie van zo'n raket gaan blijken, dat de maanlandingen van de VS gelogen waren. Zo'n raket zal namelijk vele malen groter zijn, dan de Apollo raketten. Er zullen ook geen astronauten zo op de maan rondlopen, want ze zouden vernietigd worden door de straling van zonnestormen, of de neerstortende kleine meteorieten.

Bill Kaysing was de eerste NASA klokkenluider, die lekte dat de maanlandingen vervalst waren. Dat was al 40 jaar geleden. Bart Sibrel heeft nu een klokkenluider geïnterviewd, die een lijst van namen gaf van de betrokkenen die de leugens ontwierpen, in zijn onlangs verschenen boek Moon Man.

woensdag 2 februari 2022

Ze begrijpen er niets van

Bronzen beeld van een Jezuïet in China
BLCKBX, Weltschmerz, Bakkie, Forum, PNN, Red Pill Journal, Andere Krant, Blue Tiger, nergens zal er ook maar een tipje van deze sluier opgelicht worden. Behalve in chat, of bij mensen die men spreekt op plekken. Enige jaren terug, kwam ik iemand tegen op het strand, die mij trachtte uit te leggen, dat de Jezuïeten de fluwelen tiran achter de schermen zijn. Ik vroeg hem niet, of hij dus een van mijn websites kende. Na onze dood, wetende dat hij en ik dus hoogstwaarschijnlijk niet zullen branden in het eeuwige hellevuur, zal ik hem bekendmaken wie ik was: Bosgeus, een eenvoudige geus uit Den Bosch. Leve de Geuzen, maar nog meer, leve de Hagenpredikanten die de revolutie die ons land stichtte mogelijk maakten; Nederland ontsnapte aan het Hellige Roomse Erste Reich. Nu dan weer bijna opnieuw verslagen door het Hellige Roomse Vierte Reich, de EU!

Verguld brons afgodsbeeld van de Jezuiet Matteo Ricci in Peking China
Links is gebrainwasht, rechts is geïnfiltreerd. Deze duidelijke waarneming van Barry Chamish, overleefde alweer het decennium. Prof Cees Hamelink overheerst BLCKBX, Robert Lemming SJ de historicus voor Forum, Tom Zwitser een geïmmigreerde Rooms paapse noorderling, Wouter Raatgever promoot een "Bataafse Republiek". En bij Weltschmerz, kan men soms Jezuïeten under cover horen interviewen, als men kon doorzien dat het theatrale Jezuïeten zijn. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Een jeugd gemanipuleerd naar atheïsme, door evidente propaganda in onderwijs en op TV. Nu dus ook nog Youtube. Atheïsme is nog gevaarlijker dan papisme, dus wat moet Bosgeus dan nog bloggen over Rooms Luciferisme? Big Bang, Neanderthalers, "biljoenen jaren" als verklaring voor effectief ontwerp van de Schepping. DNA is een overprofessionele code voor onze lichamen; hoeveel biljoenen jaren, voordat die handige koffiebeker toevallig ontstaat uit vallende rotsen?
Groenlinks mede opgezet door Opus Dei spion Ruud Lubbers, d66 opgezet door Hans van Mierlo, beiden werden geconditioneerd door de Jezuïeten van het Petrus Canisius College. PvdA gelieerd aan de Rode Haan, Jan Roothaan, de Jezuïeten Generaal uit Amsterdam.

Marmeren afgodsbeeld van de Jezuïet Matteo Ricci in Macau China
Een citaat van een commentaar over de oorzaken van de plandemie leugen, misschien werd het daar(Youtube) gecensureerd:
Communisme is opgezet door de Jezuïeten middels de reducties van Paraguay. Al sedert de 16de eeuw, kwamen de Jezuïeten aan het Chinese hof, dankzij Matteo Ricci. Het communisme dat er nu is in China, is dus opgebouwd over een periode van ruim 400 jaar. Die psychologische verklaringen die jullie gaven in dit interview, zijn dus niet meer dan onwetende speculaties. Verder kwam mij te ore, dat de Jezuïetenraad al meer dan 10 jaar in China zetelt. De verklaring die ik hier geef, verklaart ook de macht over de media en politiek in de westerse wereld. Er zijn 28 Jezuïeten universiteiten in de VS, maar in Europa zijn er bijna geen Jezuïeten universiteiten, omdat hier de Jezuïeten meestal verbannen werden, zelfs ook verbannen uit Katholieke landen. In Nederland werden de Jezuïeten het laatst verbannen in 1855, maar er zijn wel veel Jezuïeten in Nederland actief. De oprichter van d'66 bijvoorbeeld, Hans van Mierlo, werd opgeleid door de Jezuïeten van het Canisius college in Nijmegen. Dit verklaard waarom d'66 fanatiek de Covid pas wil doorvoeren. Jullie psychologische speculaties, verklaren dat gedrag van d'66 niet.
Hmm, 1 like. Iemand heeft het gelezen. Dat heb ik op dit Blog nog nooit meegemaakt. Het enige commentaar dat ik hier ooit kreeg, was de vraag of ik lid wilde worden van "de illuminatie". Ja, was bedreigend. Vooral omdat ik weet, wat "de illuminatie" zijn. Dat is, zoals de Jezuïeten zich noemden in de tijd van hun verbanning door de Roomse antichrist (1773-1814). Nouja, effectieve bedreiging is het niet echt, het is zelfs leuk om onderschat te worden. Om de Bijbel inzake te citeren:
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. [Mattheus:24:24]
Met andere woorden, de Jezuïeten menen, nadat wat ze mij en mijn land allemaal aangedaan hebben, zoals met hun agenten Napoleon en Hitler bijvoorbeeld, dat ik me bij hen wil aansluiten! Of ik dat zal doen, laten we dat maar in het midden laten. De bovenstaande Bijbeltekst is genoeg, om hen te doen schudden voor het Koninkrijk des HEERE HEERE. Leve de Geuzen, leve de onsterfelijke Admiraal Lumey!

En terwijl de landverraders van Gorkum branden in het stinkende hellevuur, verscheurd door waterspuwers in ultieme droogte, opgesloten in hun kubus, zal vergeving uitblijven, vanwege hun hellig verklaring uit 1867.

En u, geachte bezoeker? Zal u ook een bekering verwerpen? De keus staat u nog vrij, maar als u in de weg loopt, dan kan het Oordeel des HEERE u te snel zijn, om die keuze nog te maken.
Bekeert u van uw zonden, nu u nog de gelegenheid hebt.
Er zijn ergere dingen dan de dood. Zelfs, als het een pijnlijke dood is.

donderdag 28 oktober 2021

Aangestuurde oppositie

Wouter Raatgever wilde weer een Bataafse Republiek opzetten
Deze man begon in 2020 iedereen er van te beschuldigen "Controlled Opposition" te zijn.
Meer informatie over zijn eigen verdachte project in dit blog. Niet bepaald onschuldig
Dat zal mij niet gebeuren. Bosgeus aangestuurde oppositie noemen. Neen. Want de schreeuwers roepen altijd "Controlled Opposition". Nooit zullen ze het vertalen naar Nederlands. Zo van "Kijk, ik kan twee Engelstalige woorden, controlled en opposition, dus ik ben erg intelligent". Nog gevaarlijker, zijn de lui die ze klakkeloos geloven, zonder enig gegeven argument.

Maar Bosgeus, bestaat er dan geen controlled opposition? Neen, althans, niet in Nederland. Of in Duitsland, Frankrijk, enzovoorts. De idioot die dit leest, weinig kans want lezen vinden ze te veel moeite, maar toch, begrijpt nu misschien dat aangestuurde oppositie veel gevaarlijker is in Nederland, dan controlled opposition. Vooralsnog heeft de term weinig aan waarde gewonnen, want roept na vertaling slechts de vraag op: Aangestuurd door wie dan? Ook daar heeft de schreeuwer geen antwoord op, maar zal doorgaans ad hominem beweren, dat de vraagsteller dom is, dat ie dat niet weet...

En zo gaat dat, dag in dag uit, op Facebook.
Politie leest alles mee daar, is doorgaans van een iq dat ze instructies nodig hebben om dergelijke discussies te interpreteren. Etiketteren vervolgens de dialoog als "complotdenkers" of "moeiljke woorden allemaal, daar trappen we niet in". Blijkbaar werkt het.
Toeristen praten over Nederland als, "Fijn, iedereen spreekt Engels daar", maar wij Nederlanders beseffen allemaal, dat de meeste politie agenten geen Engels kunnen spreken. Dus als we "controlled opposition" zeggen, in plaats van aangestuurde oppositie, weet de politie snel niet waar het over gaat.
Weet je wat? Laten we de minst intelligente mensen van het land de vuurwapens geven. Die vervolgens degenen die de vuurwapens het hardste nodig hebben, zoals bedrijfsleiders, laten ontwapenen!

Moraal: Onze grootste vijand zijn we zelf. Ongecontroleerde oppositie is veel gevaarlijker dan beheerste oppositie. Niet altijd waar, maar Willem Engel, BLCKBX, Blue Tiger Studio, Café Weltschmerz "controlled opposition" noemen is onjuist en gevaarlijk. Onjuist, omdat aangestuurde oppositie per definitie met leugens de waarheid wil laten vervangen. Wat de genoemde partijen niet voor ogen hebben. Integendeel, ze willen de waarheid aan het licht brengen. Wat ze sporadisch zelfs lukt, soms onbedoeld. Zo was Thierry Baudet geïnterviewd bij Café Weltschmerz, lang voordat hij de politiek in ging. En wie Thierry Baudet er van wil beschuldigen controlled opposition te zijn, die mag eerst eens beginnen Rob Jetten, Mark Rutte, Frans Timmermans en dergelijken, daar van te beschuldigen.

Café Weltschmerz, Blue Tiger Studio en BLCKBX

Wat wel op valt, is dat deze media kanalen buitenlandse termen gebruiken, voor Nederlandstalige interviews. Dat heeft niet direct met gecontroleerd te maken. Het refereert eerder naar "een intelligente indruk willen maken", wat eerder al besproken werd. Dat dit zo is, merkt men ook door de interviews met mensen van titel. VPRO doet dit ook vaak. Zijn hier Jezuïeten in het spel? Misschien, want de genoemde programma's bespreken de Jezuïeten nooit als een partij achter Klaus Schwab. Wat vreemd is, want in het dagelijks leven kwam ik al te vaak mensen tegen, die zich bewust zijn van de roomse achtergronden van de macht achter de schermen. Toch zullen betreffende kanalen romanisme nooit bespreken, wat ze verdacht maakt. En weten nu wat hen te doen staat.

Vragen: Waarom bespreken de vermeend vrije media kanalen op internet, nooit het lidmaatschap aan de Maltese Ridders door het Huis van Oranje Nassau? Waarom valt nooit het woord Jezuïet, als de agitator? Waarom worden de achtergronden van de schuilkerken nooit besproken? Waarom bespreekt men de Rooms Katholieke achtergrond van zowel Pim Fortuyn als Frans Timmermans nooit? Waarom liegen lui in dergelijke programma's over links of de kapitalisten als de oorzaak van intriges? In plaats van de roomse machinaties die het communisme begonnen middels de reducties in Paraguay! Waarom deze strijd tegen islam? Terwijl het katholicisme een veel grotere bedreiging vormt: Evident bewezen door duizenden historische feiten en miljoenen martelaren! Ja, dit zijn ernstige vragen. De verdenking controlled opposition, hoewel onterecht, is begrijpelijk. De meeste van die shows zijn de ultieme tijdsverspilling, maar soms zit er wel een pareltje tussen.

Waarom Bosgeus, ondanks al die aanwjzingen, blijft u ontkennen dat de Wereldpijn Kroeg, Zwartdoos en Blauwe Tijger aangestuurde oppositie zijn? Omdat al die kanalen gemaakt worden in het noorden des lands! De mensen die ik spreek, dan de roomse macht achter de schermen begrijpen of vermoeden, zijn andere Brabanders, Limburgers en Belgen! In de 16de eeuw was dit niet anders, de hagenpreken begonnen in Brabant en Vlaanderen. De eerste admiraal van de Watergeuzen kwam zelfs uit Wallonië, Admiraal Lumey. Leve de geuzen. Dit niet gezegd uit trots, maar eerder schande, want de protestanten uit Vlaanderen en Brabant moesten naar het noorden vluchten om te overleven, zetten daar hun hagenpreken voort. Zo kwam de revolutie, die dit land deed afscheiden van het hellige roomse Erste Reich. Ten noorde van de rivieren weet men niet, dat de paep hier alle jeugd wil mobiliseren om het noorden des lands weer katholiek te krijgen. Wat helaas nog goed lukt ook! De katholieken regeren de media middels encyclieken, zoals Miranda Prorsus. Daar kan men ondermeer lezen, hoe media werden en worden overgenomen. De bewijzen zijn te overvloedig om te ontkennen! Die Encycliek verteld echt niet alles, want komt van Pius XII, terwijl roomse overname van de media al veel ouder is dan dat. Het is slechts een strategisch moment. Wie anders controleert de media? Banken? Werkelijk? Een bankier is binnen een dag failliet, als hij overvallen wordt door een team huurlingen. Macht ligt bij de wapens, en de pen is een grote daar onder. Leve de geuzen.

zondag 17 oktober 2021

How Reformation created the Dutch

An article in English this time, because I figured my previous Dutch article named "Bataafse Republiek" is impossible to translate using a translation engine. And even a translation by hand, would make the article twice as long, in order to explain things that are obvious only to a Dutchman. It analyses a Dutch pamphlet, translation of that pamphlet would damage the hints to who really wrote that pamphlet. This text here was me answering a question of another Dutchman under a video giving information on New Amsterdam, currently named new York. Although the video was made by an American, the vast majority of comments where from the Dutch, although maybe foreigners would not recognize them as Dutch from what they say, their names, and stuff. The insights presented here, I would of course find out from research and the Lord's direction, but I would want to take the opportunity to thank Eric Jon Phelps, author of Vatican Assassins, for starting this research. Eric Jon Phelps said, that Reformation was made possible thanks to the Seabaggars, so I wanted to find out whether this was true or not. I can't state that definitely as right or wrong, but the facts I figured out by doing this research, create an overview of the history of my country, that has been until this time of publication, hidden from the public view. The history described here, is unknown to the Dutch people. I've met Jesuits and observed Dutch papists in the South of the Netherlands, much of the facts I found are from these sources. My situation is the same as the ex-priests that had set up the Synod of Dordt, who had to flee papist Flanders and Brabant for their lives, and became important theologians in the protestant North. That is why all this information was lost. The later generations of Dutch, did not have the information I have from infiltrating the enemy. While the protestants in the North themselves where infiltrated and sabotaged by papists for over 3 centuries. Jesuits also proposed me to infiltrate the protestants in the North, and convert them to popery. Earlier, the manager of my southern High School was a protestant from Harlem, and I loved him more than my father, or any other man in my village. Vive les geux.

papists

The word "church" (kerk) is not found in the 1637 Dutch translation of the Bible, and that the churches at the end of the 1500's where used a stables for horses, and as stores for arms. Check the history of "kloosterkerk" in The Hague, and see an example that I am telling the truth. The people that revolted, and thus had create the country, relied on "Hagepreken", which is mostly translated as "Hedge Preaching", which think is an incorrect translation. The word "Haag", or Hague, as it is used in the name of the city The Hague, would mean a line of armed men, not some well kept bushes. Preachers in the fields, out of town, that where protected by large militia's of armed men. These teachers would tell the truth on popery and the papists, which was very dangerous.

The Synod of Dordt was much later, once the people where becoming about as ignorant again, as you are now. If you think that churches and religion have a relation, you are ignorant of the content of the Dutch bible, and of the convictions of the seabeggars. Ignorant of the truth as told by the Hedge Preachers, which created our country.

Churches are places of propaganda for military rule. By the Holy Roman Empire. From which the Netherlands was a part, before it separated as the States, as it was originally called. Staten in Dutch, but "the States" would be a correct translation of "de Staten". The United Provinces. The Dutch army was named, more or less, the United States army, Statenleger van de Verenigde provinciën. Things have changed since than.

The Synod of Dordt was needed, because the Dutch well founded conviction based on the Bible and reality, was infiltrated by the Remonstrants. In the USA theology, Remonstrants are named: the "Arminians". These supposedly where followers of some Dutch guy named Arminius. However, the Synod of Dordt, that was set up by important ex-priests, and by our military intelligence, discovered that the Remonstrants where set up and maintained by the the Jesuits, and where an effort of the Holy Roman empire to take back the state from the people.

Don't believe this "Gomarus" lie, that our universities teach, these are lies and deliberate censorship. Any ways, Balthasar Gerards, who shot William Silent, was trained and ordered around by Jesuits, as was found out with his interrogation. This John Oldenbarnevelt guy, was working together with the guys that murdered William Silent, who was the father of Prince Maurits. This was a very well understood reason to behead Oldenbarnevelt. The Remonstrants were expelled from the Netherlands, thanks to the Synod of Dordt, but they came back to the Netherlands, once the republic was totally destroyed by the Jesuit Jan Roothaan, in 1815.

Currently the Remonstrants are maintained by the Jesuit Hub Oosterhuis SJ, among other Jesuits, which proves I am talking the truth here! Check "Remonstranten" and "Hub Oosterhuis" in search. and you will understand that the Synod of Dordt was not some "religion", but a science based on facts!

The word "church" is in the King James 1611 Bible, because that translation was created by the Anglicans, who had the king or queen as the "head of church". That's why Americans use the word "church". The Geneva translation, that the Puritans from England used, also doesn't contain the word "church". In the Geneva, ecclesias is translated as "gathering". In Dutch, ecclesias is translated as "gemeente", which is a political term. William Tyndale would translate the greek word ecclesias as "congregation".

Thus, there are many "gemeentes" in the Netherlands, every town or city here is a "church", if you get my drift. I suppose not, you don't understand that religion usually is another word for propaganda. Dutch state conviction was based on the work of Erasmus, who translated the Bible, so Martin Luther could translate it, and the Dutch state was originally based on the humanism that Erasmus coined thanks Bible research. That is why our towns and villages are named "churches" in English.

Yes, it is difficult. But also rather important, because the Netherlands will disappear and become a part of the Roman Empire again, in the European Union. If the people over here keep on disregarding their ignorance.

Vive les geux 💙

vrijdag 15 oktober 2021

48.465 dode prikhoeren in de VS.

Dat is bijna 50.000. Het jaar is nog niet voorbij, de vaccinaties zijn nu bijna een half jaar bezig. De uitspraak van 48.465 doden, overleden binnen 14 dagen van vaccinaties, werd gemaakt door de advocaat Thomas Renz. De telling werd gedaan onder 20% van de Amerikaanse bevolking, dus het is waarschijnlijk dat doden door de prik voor het hele land zo'n 240.000 is. Dat zijn er aanmerkelijk meer, dan er met Covid-19 overleden zijn.


Dit is niet verrassend. De viroloog en Nobelprijswinnaar Luc Montagnier waarschuwt al sinds vorig jaar tegen de vaccinaties. De vaccinaties zullen het immuun systeem niet alleen ernstig beschadigen, het COVID-19 virus zal zich ook aanpassen aan eventueel werkzame vaccinnaties, zodat er voor altijd nieuwe vaccinaties nodig zullen zijn, die steeds gevaarlijker worden van samenstelling.


Mocht u nieuw zijn met dit soort informatie, er meer over wil weten, de Nederlandse professor en viroloog Pierre Capel publiceert momenteel informatie over de onzin van de Covid maatregelen en de vaccins op Youtube. Omdat dergelijke informatie op Youtube meestal snel gecensureerd wordt, kan het zijn dat die video's al verdwenen zijn, als u de informatie hier eenmaal vindt.

Maar Bosgeus, wat is de relatie tussen de Covid-19 maatregel misdaden en de Jezuïeten orde?
Nou, dat is niet moeilijk, ziet het vorige artikel waar de situatie van de Bisschop van Rome toegelicht werd. De positie van de Bisschop van Rome wordt heden bezet door de Jezuïet Jorge Mario Bergoglio SJ. Zijn attitude jegens de lachwekkende COVID-19 maatregelen wordt uitgebreid geventileerd op internet en in reguliere media. Alsook betreft klimaatontkenning, EU communisme met massa-immigratie, enzomeer. Bovendien ziet met de kerken in Nederland bijna allemaal de maatregelen steunen, alsook andere geuite meningen van de roomse antichrist. Katholiek of protestant maakt niet uit, eucumene sinds Vaticanum II is doorgaans het ultieme verlangen van de predikant, want kwantiteit is belangrijker dan kwaliteit. Geen wonder dat de gemeenten leeglopen dan. En ja, men kan zeggen dat de Jezuïeten het theologieonderwijs overgenomen hebben in Nederland, maar als men dat verteld tegen een kerkganger, zegt die alleen: "O goede zaak. Jezuïeten zijn hartstikke heilig".

Dus komen we weer terecht in de realiteit van onszelf. De zondaren die we zijn. Toen in 2004 de identificatie-plicht werd ingesteld, was er erg weinig protest. Vooralsnog, was de identificatieplicht even ingrijpend als de Covid maatregelen. Eveneens gebaseerd op propaganda en leugens, want een hol aluminium blik met een bodempje kerosine, kan onmogelijk een duizenden tonnen zwaar gebouw van gewapend beton neerhalen. Dus installeerde men de oorlog tegen het terrorisme. Die oorlog is nog niet voorbij, net als de oorlog tegen de drugs nog niet voorbij is, want bijna iedereen vindt het allemaal prima. Nu dan, kunnen ze niet meer feesten door de Covid onzin, dus wat meer protesten komen, maar de meesten laten hun kinderen vaccineren tegen een ziekte die alleen ouderen met obesitas zou treffen. Net als griep.

De "wakkeren", zoals ze zichzelf noemen, zijn nog gevaarlijker, dan de vermeend slapenden. Ze schreeuwen: HET ZIONISME, DE TALMOED, HET KONINGSHUIS, en als ze niet in bedwang worden gehouden, vallen er zeker doden. En juist die drie termen zojuist in hoofdletters geuit, verraden de fluwelen hand van de orde van Maria, de zwartrokken van Ignatius, want Joden en Adel zijn er al veel door hen vermoord. Het volk gelooft de Jezuïet, zoals het volk Jan Roothaan geloofde met zijn "Bataafse Republiek".

Wie was Stefan Bandera?

Rechtse sector in de Oekraïne Maar misschien heeft een Russische FSB agent zich laten tatoeëren met hakenkruizen! Op Stefan Bandera's...