woensdag 9 augustus 2017

Openbaring is niet esoterisch.

De eerste keer dat men dat laatste boek in de Bijbel leest, Openbaring, zonder referenties, zal men weinig of niets van het boek begrijpen. Maar nadat de goede bronnen gevonden zijn en wat herlezen, is een deel van het boek goed te begrijpen als simpele profetie, dus geen esoterische betekenis. Leest bijvoorbeeld hoofdstuk 13 of 17 van Openbaring, waar het duidelijk is waarom veel christenen de roomse antichrist de hoer van Babylon noemen.

Openbaring Hoofdstuk 13 bespreekt de schade die het romanisme op liep met de Reformatie.
Als men dat weet, dan is dat hoofdstuk grotendeels te begrijpen.

Openbaring Hoofdstuk 17 beschrijft de historische politiek van het pausdom.De contrareformatie maakt altijd gemakkelijk gebruik van een gebrek aan Bijbelkennis. Door het boek Openbaring esoterisch te noemen, wordt alle realiteit uit het boek weggenomen. De vrijmetselaar wordt verteld, met het woord esoterisch, dat hij het toch nooit kan begrijpen, tenzij hij dieper geïnitieerd raakt in de vrijmetselarij. De man die dan lid is, wordt een intellectuele slaaf. Die slavernij, dat vertrouwen in lieden waarvan men veel achtergronden niet kent, kan zelfs zo ver gaan, waarbij ik een vrijmetselaar citeer: "Er is een graad in de Vrijmetselarij, waarbij men een kind moet verkrachten om die graad te halen." Er zijn blijkbaar mannen die het behoren tot een elite groep, belangrijker vinden dan hun natuurlijke moraal.

Het Vaticaan is nooit geïnfiltreerd natuurlijk, het is zelf een infiltratie instrument. Maar infiltratie van de vrijmetselarij lijkt een duidelijke zaak. Schade toebrengen aan het intellect, waarbij de profetieën die beleed werden tijdens de reformatie, met verleiding naar de achtergrond worden gezongen. Dat is niet ten gunste van een vakbond. De vakbonden speelden een grote rol in de Reformatie, ze speelden een grote rol in het verzamelen voor deze verdediging tegen het romanisme.

Geen opmerkingen:

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...