maandag 30 oktober 2017

De Alt-Right en Social Justice Warrior clash.

Hegeliaanse dialectiek ten voeten uit.
Beter dan, Bosgeus, leg uit wat Hegeliaanse dialectiek is! Wat dit te maken heeft met filosofie van de Koude Oorlog, de CPN die de affiches verscheurd van CP'86, CP'86 die de affiches verscheurd van CPN? Antifa in oorlog met Pegida, beide partijen bedoelen het goed. De wens voor een rechts respectievelijk links kabinet, voor beide groepen met als doel het algemeen belang te dienen. Kranten die dagelijks een verdeling in links en rechts promoten, alsof het verschillende facties zijn.

Waarom promoten de machthebbers verdeeldheid?
Verdeel en heers was een roomse strategie om een land wat ze veroverd hadden onder controle te houden. Maar Is Nederland dan veroverd door Romeinen? Willem de Zwijger deed er alles aan het land tot een eenheid te krijgen, anders zouden we de oorlog verliezen. Jezus de Jood zei, een verdeeld huis zal verwoest worden [Mattheus 12:25]. Toch zijn de dwazen fanatiek bezig deze verwoesting van alles te bewerkstelligen, in Antifa jegens Pegida en andersom. Zowel Pegida als Antifa is tegen fascisme, vinden ze, maar zonder communisme had Hitler geen draagvlak kunnen krijgen voor zijn Nazi partij, de NSDAP.

Hegeliaanse dialectiek werd neergeschreven door Wilhelm Hegel. Maar het bouwde slechts voort op constructies van eerdere filosofen. These, antithese en synthese werden al gebruikt door Fichte en Kant, dus het principe is niet specifiek aan Hegel toe te schrijven. Bovendien, de romeinen gebruikten al de strategie achter die woorden, want de synthese was het doel van verdelen van een volk in twee kampen.De synthese in het dialectisch systeem is onbekend bij het verdeelde volk. Het lijkt onwaarschijnlijk dat een oprechte Pegida aanhanger armoede wil bewerkstelligen door afbreken van een sociaal vangnet, of oprechte vluchtelingen geen veilig heenkomen wenst. Ook is het onwaarschijnlijk dat Antifa leden een algehele armoede en hongersnood wensen door nationalisatie van immigranten. Men kan beide groepen natuurlijk niet op een hoop gooien, want geheime diensten plaatsten hun infiltranten op als de leiders. Zaak is het om te observeren welke geheime diensten deze shows opvoeren en met welke beoogde synthese. Men kan allereerst opwerpen dat politici nog meer gemanipuleerd zijn door de internationale geheime dienst gemeenschap, dan bezorgde burgers die de moeite nemen een demonstratie te bezoeken.

De haat is schokkend. Van rechtse demonstranten ziet men regelmatig de tweets voorbij komen, dat ze alle linkse demonstranten willen lynchen. Linkse demonstranten daarentegen beschuldigen rechts van fascisme en collaboratie, een verwijt waarvoor duizenden NSB-ers in Nederland de doodstraf kregen. Politieke identiteit gebaseerd op emotie, niet op redelijkheid. De propaganda gaat diep, want de dialectiek werd al gedoceerd in het onderwijs, gehypnotiseerd door de TV, dagelijks gepromoot door de kranten. Om te beginnen met de definitie dat Hitler rechts zou zijn geweest, hoewel Hitler lijsttrekker was van de socialistische partij, de NSDAP.

De problemen die deze demonstranten motiveren worden doorgaans niet genoemd. De meeste mensen in de westerse wereld zijn van een enorm laag moreel niveau. Hypocrisie, afgunst, een ander niets gunnen, zijn een groter probleem dan politieke beslissingen. Maar er is natuurlijk ook de contrareformatie, die haar instituten met gemak kon installeren in de samenleving. Zelf vinden ze niet met groot gemak, maar de successen zijn te groot om om niet gesteund te zijn door slachtoffers. De historici houden geheim dat Hitler een Rooms Katholiek was tot aan zijn dood, waardoor Pegida, rechts, nu blij is met Polen die Rozenkransen bidden tegen de opkomst van =Lam in Europa. Maar diezelfde Katholieken hebben ook het Communisme opgezet, succesvol sinds de reducties in Paraguay. De Communistische Utopie vond haar oorsprong in de werken van de Katholieke Heilige Sir Thomas More, het Communisme werd een succes in Rusland door de synthese/agenda om de macht van de Russisch Orthodoxe gemeente te vernietigen. De Nederlandse armenzorg daarentegen komt van protestante gemeenten en politiek, niet van communisme of socialisme.

Geen opmerkingen:

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...