dinsdag 31 oktober 2017

Plaasmoorden steeds erger, gesteund en opgezet door de vijanden van God

Vijanden van God heb je onder alle volkeren. Het is een meerderheid die propaganda gelooft. Want het bestaan van God is gemakkelijk te bewijzen. Namelijk: als God niet zou bestaan, dan zouden de Joden al eeuwen geleden uitgestorven zijn. God stelde een vorm van Apartheid in bij de val van de toren van Babel, zoals we lezen in Genesis. [Genesis 11:6-9]

De Goddelijk geïnspireerde Apartheid wordt aangevallen door de vijanden van God. Veel Joden zie ik het zelfs doen. Israël zelf stelde Apartheid in om terroristische aanslagen te voorkomen. Verschillende lieden trachten dat vervolgens te ontkennen, laten hun lotgenoten in Zuid Afrika zo in de steek. Prima en Goddelijk. Joden kennen de vijanden van God, ze worden met grote regelmaat door hen aangevallen. Drukken zich dan uit met te ontkennen dat er Apartheid is in Israël? Wat is er mis met een muur om illegale immigranten, mensenhandel en drugstransporten tegen te houden in het zuiden van de VS? Zet niet ook iemand zijn fiets op slot, om te voorkomen dat die gestolen wordt. Of moet er geprotesteerd gaan worden tegen fietssloten, ondanks 5 eerder zo verloren fietsen in dezelfde stad?

Waarom hebben de Blanken in Zuid Afrika dezelfde problemen als de Joden?
Poging tot genocide.
De oorzaken kunnen anders zijn, maar de internationale propaganda die ze ondersteund is dezelfde.


De propaganda door de Vijanden van God.
Censuur, politieke correctheid, je baan verliezen als je niet meedoet met de bepaalde agenda.


Het is voor de Boeren in Zuid Afrika niet voor het eerst, dat ze met de hele wereld strijden moeten. Bij de Boerenoorlogen strijden ze tegen het Britse Gemenebest. En strijden daar nog steeds tegen, want de Britten vinden nog steeds Apartheid het meest afschuwelijke wat er is. 100% Hypocriet. Althans, hun media. De Britten zelf vallen wel mee, tenzij ze te veel beïnvloed zijn door de propaganda. Welke propaganda? Britse propaganda? Antwoord: Britten zijn niet bij uitstek antisemieten, ziet de overeenkomst eerder besproken, behalve de Ieren. In Ierland is iedereen tegen Israël, wil die ook boycotten. Want Ierland is Rooms Katholiek, net als Dries Van Agt en Frans Timmermans.

Dus stop er mee links de schuld te geven. Katholieken zijn maar al te vaak links, het heeft niets met politiek te maken. Schotland, Engeland en Wales zijn protestants, dat is daar de staatsreligie. Het gaat zelfs zo ver, dat calvinisme de definitie van kapitalisme is in de propaganda. Men zoekt het calvinisme te vernietigen, En de joden. De blanke Zuid Afrikaners zijn calvinisten. Vertrouw op God, maar zet wel je fiets op slot.

Laten we de Jezuïeten eed van de vierde gelofte dan eens bekijken, of die Inquisitie behalve joden ook calvinisten willen uitmoorden. Iets wat Willem de Zwijger ook steeds uit probeerde te leggen, want hij wist dat de Europese Adel die orders destijds had.
  • http://www.reformation.org/jesuit-oath.html
  • Mijn zoon, tot nu toe heb je geleerd als huichelaar handelen: onder de Rooms-Katholieken een Rooms-Katholiek te zijn, en zelfs een spion te zijn onder je eigen broeders; om niemand te geloven, niemand te vertrouwen. Onder de Hervormers, om een hervormer te zijn; onder de Hugenoten, een Hugenoot zijn; onder de Calvinisten, een Calvinist zijn; onder andere protestanten, in het algemeen een protestant zijn en hun vertrouwen verwerven, om zelfs van hun preekstoel te preken en met alle heftigheid in uw natuur onze Heilige Religie en de Paus te ontzeggen; en zelfs om zo laag te dalen dat je een Jood onder Joden wordt, dat je misschien in staat bent om alle informatie te verzamelen ten behoeve van je order als een getrouwe soldaat van de paus.
We zien zo dat joden het meest worden gehaat, door de oversten onder de Jezuïeten.
Maar Calvinisten staan op hetzelfde lijst als de joden, het is duidelijk dat we daar een gemeenschappelijke vijand hebben.

Geen opmerkingen:

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...