woensdag 28 maart 2018

ARMINIUS EN GOMARUS

Vreemd verhaal weer door historiek.net

Prima historische weetjes in dat artikel, maar het lijkt meer op een cover-up dan op een juiste beschrijving. Leuk om te weten is het, dat er twee professoren waren gestorven aan een ziekte, dat er weinig sollicitanten te vonden waren voor de vacature van hoogleraar, waardoor Arminius hoogleraar werd. Min of meer tegen de wens in van Gomarus, die hem zelf aanstelde.

Dit theologische debat, het veroorzaakte de onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt en de verbanning van de Remonstranten uit Nederland. Dat laatste wordt natuurlijk niet genoemd, want de Remonstranten kwamen illegaal terug in Nederland begin 19de eeuw. Ze hebben later nog het Vrijzinnig Protestantisme opgezet, werden onlangs nieuw leven ingeblazen door de Jezuïet Hub Oosterhuis. Bijgenaamd, de Amsterdamse paus. Nederland mag daarom liever niet weten, dat de Remonstranten eigenlijk verbannen zijn. Wat u ook niet zal vinden op historiek.net, is dat onze voorouders vermoedden dat de Remonstranten zijn opgezet door de Jezuïeten. Of dat de Remonstranten al eeuwenlang aan Eucumene doen, zoals het Concilie van Nicea verordend. Eenheid in het Christendom, noemt Wikipedia het, ofwel, alle christenen werden gedwongen zich onder de Pontifex Maximus te stellen, anders werden ze vervolgd.

De Remonstranten vluchtten naar Parijs, nadat ze verbannen waren uit Nederland.
Hoewel ze in Nederland landverraders waren, want Eucumene overtreedt het verbod op katholicisme en ontkent de realiteit rond de roomse antichrist, werden ze in Parijs gezien als ketters. Christenen die niet katholiek zijn, dat zijn ketters. Ook al verloren de katholieken die strijd gedurende de reformatie. Dus de Remonstranten werden vervolgd door de hellige inquisitie in Parijs. Koppig leugens blijven geloven, tot aan den dood. De titel van de keizer gedurende het concilie van Nicea was Pontifex Maximus, de man die heden die titel draagt is de antichrist in Rome, het Vaticaan. Met andere woorden, de katholieken hebben heel wat meer Remonstranten gedood dan Prins Maurits deed.

We zien bij deze opgezette agitaties naar de protestanten telkens een tweedeling.
Vrijzinnig was de nieuwe vorm door de Remonstranten in de 19de eeuw, dat moet een tegenstelling zijn van rechtzinnig. Vrijzinnig is natuurlijk hartstikke modern, maar rechtzinnig is ouderwets, niet geschikt voor de jeugd. Rekkelijk is de interpretatie van de Bijbel, want als je de Bijbel au serieux neemt, dan ben je van de preciezen. Maar een tweedeling in de opvatting over waarheid is natuurlijk onmogelijk, want waarheid is eenduidig, iets is waar of niet waar. Feit of leugen, echt of een vervalsing, juist of onjuist. De Synode van Dordrecht deed onderzoek naar wat waar was, of niet waar, niet de propaganda die historiek.net schrijft over een machtsovername door Prins Maurits! Wat een vuile propaganda! Prins Maurits deed zijn werk, evenals zijn vader, Willem de Zwijger. Dat was, de eenheid in het land verzekeren. Eenheid gebaseerd op de waarheid, het verbannen van de leugens door de Jezuïeten, die ons land aanvallen met agitaties ter verdeeldheid. Vandaag de dag hebben ze heel wat meer succes.

Prins Maurits is vergiftigd.
In Nederland vond ik daar tot nu toe slechts een bron voor, een boek uit 1826 door Ernst Friedman. In de VS hoorde ik het vaak verhaald in lezingen. Ik meen dat de bron voor die vergiftiging is, een boek van John Lothrop Motley, een Amerikaans historicus. Hij kan dat weten, want veel Nederlanders gingen naar de VS, al lang voordat de VS bestond. In Nederland houdt men dat natuurlijk geheim! Opdat Carel Stolker, de recto magnificus en president van de universiteit van Leiden, de leugen van een vermeende machtsovername door Prins Maurits kan vertellen, via een tweet naar Historiek.net. We lezen verder op Wikipedia, dat hij ook doceerde aan de Jezuïeten universiteit van Francisco, waar Anton Lavey, de oprichter van het satanisme, ook lezingen gaf. Ja, liegen dat er een machtsovername was door Prins Maurits, terwijl de waarheid ongeveer het tegendeel is: Prins Maurits voorkwam een machtsovername door Jezuïeten, middels een Synode van Dordrecht. Waarbij in het historiek.net artikel zelfs al brutaal een poging werd gedaan, de Synode van Dordrecht in een kwaad daglicht te gaan zetten. Meneer Stolker beweert in de tweet zelf, dat strijd tussen eerlijke lieden (Gomarus) en leugenaars (Arminius) door de universiteit van Leiden werd veroorzaakt! Gelukkig ontkent het artikel zelf dat al, Gomarus zou Arminius daar zelf hebben aangesteld, omdat er geen betere docent te vinden zou zijn. Men kan zich nog af vragen, waren die te vervangen docenten werkelijk overleden door een epidemie, of waren ze vergiftigd?

Geen opmerkingen:

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...