maandag 17 juli 2017

Is Adel nog van deze tijd?

Maud Oortwijn wierp op in haar blog, dat Adel niet meer van deze tijd is.
https://maudoortwijn.com/2017/07/16/adel-overerfbare-titels-waar-sommigen-waarde-aan-hechten
Een analyse.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Joden zeggen, dat als je moeder een Jood is, dat je jezelf dan Jood mag noemen.
Jezus de Jood had ook een Joodse moeder, de Jodin Maria, daarom was Jezus een Jood.
Ondanks het feit, dat de Vader van Jezus de Jood, geen Jood was.

Inmiddels wordt de valse beschuldiging rondworpen, dat de Bijbel een patriarchale cultuur is, wat dus volstrekt onjuist is. Want als de afkomst van je moeder bepalend is voor je identiteit, dan is de Bijbel evengoed een matriarchale traditie, vanwege de erfopvolging.

Misschien een slecht voorbeeld, want de term “patriarchaal” wordt gebezigd om de Bijbel in een slecht daglicht plaatsen, met leugens door de Contrareformatie en anderen. Maar het is diezelfde Contrareformatie, die meestal bepaald wat Adel is in Europa. Want protestantse Adel is meen ik toch al wel uitgemoord in de 17de eeuw. Iemand die Maxima Zorrugieta aantrekkelijk vindt, dat is toch wel een totale Katholiek. Hun huwelijk werd een oecumenisch huwelijk genoemd, maar de eerste concilies voor de oprichting van de katholieke kerk waren oecumenische concilies. Er is geen verschil van betekenis, tussen het woord oecumenisch en rooms katholiek.

Adel in Europa is ingesteld, aldus de geschiedenis die mij werd gedoceerd aan het Nederlands onderwijs, door Karel de Grote. Ik betwijfel of dat juist is, want men kan niet bewijzen dat Karel de Grote wel ooit heeft bestaan.
http://www.historien.nl/raadsels-rond-karel-de-grote/
Maar wat ze dan vertelden was, dat Karel de Grote gauwgraven aanstelde, over de provincies in zijn Ceasarrijk. Adel was dus een ambtelijk titel. En voor zover is dat kan overzien, is dat nog steeds zo. Gister hoorde ik een interview met Frits Bolkenstein, hij praat met een aardappel in zijn mond, zoals de Oranjes en andere Adel in Nederland, er zitten veel hogere ambtenaren in zijn familie.

De Adel in Nederland in de 16de eeuw was zo arm, dat Margaretha van Parma hen Les Geuix noemde, die bedelaars. Dat werd een erenaam voor protestantse adel, zoals we allemaal weten in Nederland. De Bijbel had erg grote invloed in de 16de eeuw, dankzij Desiderius Erasmus, want niemand hier kende voorheen de inhoud van de Bijbel. Rembrandt van Rijn tekende een geus, en oorspronkelijk was dat Adel die al haar rijkdommen aan de armen had geschonken, zoals Jezus de Jood dat leerde te doen. Ook Willem de Zwijger schonk zijn gehele fortuin aan De Geuzen, en binnen 2 maanden was hij er doorheen, zodat de mannen moesten bedelen om te overleven.

Na deze analyse moet ik vaststellen, dat de “Adel” waar Maud aan refereert in haar artikel, de katholieke Adel is. Katholieke Adel leest geen Bijbel, maar katholieke Adel heeft Jezuïeten als Biechtvaders en laat al haar kinderen opleiden door de jezuïeten. Een bekende jezuïet aan het hof van Koningin Beatrix, Hub Oosterhuis SJ, kreeg de bijnaam, de Amsterdamse paus. Koningin Beatrix is dus een papiste, net als haar zoon.

Een andere aanwijzing dat we hier spreken over katholieke Adel, is de geschiedenis van de strop——-das. De stropdas is oorspronkelijke folklore uit het meest katholieke land van Europa, Kroatië. Onder Lodewijk XIV van Frankrijk, wonnen de Kroaten een slag tegen het Ottomaanse rijk, waar Lodewijk XIV zo dankbaar voor was, dat hij de Kroatische folklore, een zijden lap om de hals, instelde als mode voor katholieke Adel. Het dragen van een stropdas is nog steeds de mode voor katholieke Adel, men herkend katholieken zelfs aan een stropdas op zondag, of in katholieke bedrijven en diensten.Mensen die menen dat Ierland katholieker is dan Kroatië, zijn slecht geïnformeerd.
Er is mij namelijk geen geval bekend, waar Ierse voetbalsupporters de Hitlergroet maken, terwijl dit door Kroatische voetbal supporters regelmatig gebeurd. Deze “sieg heil” is een roomse groet, die ook door de Romeinen werd gebezigd. Adolf Hitler was een rooms katholiek tot aan zijn dood. Natuurlijk was er in Ierland meer sympathie voor de nazi’s dan in Engeland of Schotland, er zijn ook nazi’s kunnen onderduiken in Ierland na de Tweede Wereld Oorlog, maar Ierland had geen eigen helse Inquisitie thugs, zoals de oestashie in Kroatië indertijd.

Mocht de lezer willen geloven dat lieden zoals minister Piet Hein Donner, die altijd een strop—–das draagt, geen katholiek zou zijn, dan refereer ik terug naar oecumene = rooms. Want heer Donner is ouderling in een oecumenische PKN kerk. Ook “zondag” als “kerk”, zijn woorden die niet in de bijbel te vinden zijn. Als u dat niet gelooft, hier een zoekmachien om “zondag” en “kerk” in een Bijbel op te sporen.

Is katholieke Adel niet meer van deze tijd?
Ik tel de stropdassen, er kwamen er zelfs meer bij in de politiek afgelopen jaren.
Elke stropdas drager is katholieke Adel, of ambieert dat te zijn.

Geen opmerkingen:

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...