zondag 25 juni 2017

Waarom alle Nederlands onderwijs en media propaganda is.

Omdat onderwijs en media verzwijgt dat Adolf Hitler een Rooms Katholiek was.
Dat geldt dus voor alle scholen en universiteiten, alle kranten, alle journaals en actualiteiten propaganda's.

Media en onderwijs verzwijgt dat Hitler Rooms Katholiek was.
Een vrome papist, een braaf paepke, gehoorzaam aan de wensen van het Vaticaan.
In 1933 deed Hitler de uitspraak, dat hij zijn hele leven Katholiek zou blijven.
In 1933 tekende hij ook een Rijksconcordaat met het Vaticaan.Francesco Franco, de Rooms Katholieke dictator van Spanje, die een opstand tegen het Katholicisme had neergeslagen, wat onderwijs en media overal in Europa ook geheim houden, zei het volgende over Adolf Hitler in 1945 in La Stampa:
"Adolf Hitler, zoon van de katholieke kerk, stierf terwijl hij het christendom verdedigde. Het is dan ook begrijpelijk dat er geen woorden kunnen worden gevonden verlies over zijn dood. "

- Francesco Franco
Het Derde Rijk was een propaganda term die Duitse protestanten moest overtuigen van Hitler als een nieuwe protestantse Kanselier Bismarck was. Dus ook in Duitsland werd de Katholieke achtergrond van Hitler zoveel mogelijk onbesproken gelaten. Wat de RK kerk deed met Kerstmis en andere Europese tradities, deed Hitler ook, door een heidense indruk te maken.

Mensen zonder Bijbelkennis, beseffen niet dat Katholicisme volstrekt heidens is, van luciferische aard. Luciferisch, omdat een papenmis is gevuld met allerlei godslasteringen. Het herhalen van de kruisiging, maar de leerstellingen van Jezus de Jood worden geheim gehouden. Als een katholiek die leerstellingen leert, dan wordt die geëxcommuniceerd, anders vluchten andere Katholieken ook weg uit het papisme. De lezer zonder bijbelkennis, zal niet weten wat er bedoeld met godslasteringen in de papenmissen. Dus hier een voorbeeld:
De woorden van Jezus de Jood:
En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, [namelijk] Die in de hemelen is. [Mattheus 23:9]
Niemand vader noemen op aarde, terwijl alle priesters in de roomse kerk het tegendeel doen en eisen? Protestanten met Bijbelkennis komen dan vaak tot de conclusie, dat Katholieken geen christenen zijn, want ze zijn niet bezig met wat Jezus de Jood leerde. Echter, wat is het dan? Het is het tegendeel van wat Jezus de Jood leerde! Daarom gebruikte ik al eerder het woord Luciferisme, want deze tegenstelling van Jezus de Jood, met leugens om het feit te verbloemen, is het gedrag van de antichrist. De roomse antichrist, in dit geval. De roomse antichrist zetelt in het Vaticaan, niet in Berlijn. In Berlijn was zijn personeel aan de macht.

Het Tweede rijk, was het Pruisische rijk onder Kanselier Bismarck. Een protestant rijk dus, waar jaarlijks een razzia werd gehouden in alle kloosters. Onder Hitler namen de Katholieken wraak, door razzia's te houden onder de protestanten. Bismarck hield Die Culturkampf, dus Hitler liet een boek schrijven getiteld Mein Kampf, om Bismarck te imiteren. De volgelingen van Hitler kwamen uit Beieren, het meest Rooms Katholieke gedeelte van geheel Duitsland. Ook de huidige Nazi's bevinden zich vooral in de meest Katholieke delen van Europa, met name in Kroatië.

Er is een serieuze zaak van holocaust ontkenning, als lieden in universiteiten de jeugd brainwashen met onzin, om de werkelijke geschiedenis en staatskunde geheim te houden. Diploma's en titels van universiteiten zijn volstrekt waardeloos, het zijn slechts middelen tot indoctrinatie. Een geheel valse voorstelling van de geschiedenis, heeft een grote invloed op alle andere vakken. Aardrijkskunde gaat sterk veranderen, als men het katholieke belang in het ontstaan van grenzen er in berekend. De militaire kant van economie veranderd sterk door de katholieke belangen in bankwezen en voedselmonopolies, en andere monopolies en kartels, wil doorberekenen. Sociologie is zelfs opgezet door de Contrareformatie, baseert zich op het boek "De protestantse Werk Ethiek" door Max Weber. Het breken van de protestantse werk ethiek, waardoor protestanten wonnen van de Katholieken, meende men aan de hand van onderzoek.

De Katholieken plannen nu de Nederlandse cultuur, met instellingen als het KNAW, waar alle wetenschappen worden vernietigd en vervangen door propaganda, het Sociaal planbureau, waar de samenleving gepland wordt, het Centraal planbureau, waar de sociologen met behulp van dagelijkse spionage, met wetenschappelijke technieken als enquêtes, om alle protestanten te bespioneren ter overweging van politieke en propaganda beslissingen.

Maar goed, er zijn erg weinig bezoekers op dit blog, terwijl de Contrareformatie meteen ziet wat hier staat. De geïndoctrineerde bevolking kan dit mogelijk niet eens begrijpen, vindt bovendien doorgaans Jezuïeten drama belangrijker.

Geen opmerkingen:

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...