woensdag 21 juni 2017

Waarom de Jood Jezus redt, maar DE HEERE niet.

Titel klopt niet helemaal natuurlijk, want de Jood Jezus bestond vooral dankzij zijn Vader...

DE HEERE ervaren we als de beste vriend die we in ons leven hebben.
DE HEERE als vriend, dat is beter dan vriendschap met de koning of president, of met degene die je succes geeft, of met je vrouw of andere familie. Vriendschap met DE HEERE geeft meer wijsheid, dan het afronden van de beste universiteiten. Vriendschap met DE HEERE maakt een machtiger dan NAVO of BRICS, schoner dan Miss of Mister Universe, geeft soms zelfs grotere vleugels dan een Boeing.

Maar voor redding, is de Jood Jezus de enige weg.
Redding uit de diepe put der illusies, redding uit het belang van plichten die niet lukken, redding uit onwetendheid. Jezus de Jood is een man, die je de hand reikt als je dreigt te verdrinken. De Jood Jezus is de weg van vergeving voor onontkoombare zonde. Zonden door onze voorouders, waarmee eenieder wordt geboren. Zondes door de vele godslasteringen der papisten, zondes door apostate tradities der protestanten, zondes door de hypocrisie die men ziet in alle religies, zondes door de dogmatische leugens en dwaasheden der atheïsten.

Een gesprek met DE HEERE is altijd naakt.
Wat een enorme eer, dat Vader nog met ons wil spreken, ondanks onze verdoemenis sinds de tuin van Eden. Schaamte voor de vele zondes is begrijpelijk, maar de HEERE kent ons hart. Redden kan Hij ons niet, maar wel luisteren, onze gebeden verhoren. Zijn Zoon de Jood zenden, om ons alsnog te redden. Die de marteldood stierf, om te onderzoeken waarom DE TOORN DES HEERE geen effect heeft. Toornig, vanwege de waarheid gesproken jegens de religieuze autoriteiten. Wie het zwaard opheft, zal door het zwaard vergaan, en zo verging Jezus de Jood aan de martelingen door de politie.

Het is de politie die de Jood Jezus heeft vermoord. Op afschuwelijke wijze.
Zoals ook de politie miljoenen Nederlanders en Belgen vermoordden voor de Romeinen onder Hertog Alva, Adolf Hitler en Napoleon Bonaparte. Politie agenten zijn dus niet te redden, ongelovig dat DE HEERE de dieven zelf wel zal straffen. Maar Jezus de Jood stond op uit de dood, alleen daar door kan een politie agent de verdiende hel van ontkenning nog ontwijken.
Jezus is hun enige kans.

De mens die wandelt in vriendschap met DE HEERE, ervaart de medemens als een slecht geschapen dier. Geschapen vol met foutjes, maar nodig om te overleven. Zonder vergeving kan men niet overleven tussen de mensen. De man vergeeft de vrouw voor haar lippenstift, de vrouw vergeeft de man voor zijn vele dwaasheden. Vergeving is gemakkelijk, als men de TOORN DES HEERE HEERE ziet over de zondaar. Vergeving uit verstand is geen vergeving uit onverschilligheid, de uitgedrukte zorg noemt men ook wel liefde.

Liefde is uit DE HEERE, redding is uit Jezus de Jood.

Geen opmerkingen:

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...