zaterdag 27 januari 2018

2018, jaar van Plakkaat van Verlatinghe

Plakkaat van Verlatinghe was niet het enige plakkaat, dat uitgevaardigd werd door de Staten Generaal. Er waren geen wetten in de republiek. Daar voor moet men dan katholieke bronnen raadplegen, want protestanten krijgen geen podium in media en politiek, anders dan in een slecht daglicht. Men kan de tekst van dat plakkaat nu inzien op verschillende plaatsen op internet, er zijn zelfs Engelse vertalingen van online. Maar jaren geleden, begin van deze eeuw, bestond er alleen een versie van in Japan. Een deel was vertaald naar Engels. Ik blogde toen ook, knalde de Engelse vertalingen er uit en zette het plakkaat online. Sinds enige jaren is het een onderwerp geworden wat vaker wordt gepresenteerd, men ziet Nederlanders er allerlei verhalen rond om heen maken. Maar geen Nederlander zal een jota van dat plakkaat begrijpen, zolang ze menen dat de 80-jarige oorlog een oorlog tegen Spanje was.

Juist in de vorige log is het al besproken. Geen keuze dan het te herhalen hier, want er is niet bekend welke logs er gelezen worden:
Willem de Zwijger liep over naar de protestantse zaak. Een verhaal gaat, dat hij zich bekeerde tot eerlijkheid, na getuige te zijn geweest van de moorden op acht martelaren in Brussel. Of dat zo is, het is een mooi verhaal dat wel, er waren meer redenen voor Willem van Oranje om over te lopen naar de opstand in de Nederlanden. Hij had Lutherse ouders, maar moest rooms katholiek worden om in aanmerking te komen om het hertogdom van Oranje te beërven en lid te worden van de Europese Adel. De broers van Willem van Oranje streden aan de zijde van Willem en de andere Geuzen, dus het lijkt er op dat Willem en zijn familie de strijd jegens de roomse antichrist op bredere basis voerden dan alleen de acht moedige martelaren in Brussel. Spanje was niet het enige gebied dat in handen was van de romanisten, ook het Habsburgse rijk was rooms.

De historici beweren, dat Willem zich bekeerde tot "Calvinisme" toen hij in Holland ging wonen. Maar Johannes Calvijn nam zelf met klem afstand van de term "Calvinisme". Als Calvijn, waarop het Calvinisme zich baseert, afstand neemt van Calvinisme, terecht overigens, dan kan de term "Calvinisme" niet bestaan. Het woord zelf lijkt dan ook op een ad hominem aanval op mensen die de waarheid begrijpen, mede dankzij het genie van Johannes Calvijn en de stadstaat Genève. Ook de term "Luthers" is natuurlijk belachelijk, het is zelfs zo dat Maarten Luther niet belangrijk was vanwege het oprichten van een of andere sekte, maar omdat Maarten de Bijbel vertaalde naar de landstaal, een landstaal die eigenlijk nog niet bestond. Luther moest alle dialecten uit dat gebied kennen, om een taal te ontwerpen om de Bijbel te vertalen. Dat werd de Duitse taal. Het kan lijken dat Calvijn veel intelligenter was dan Luther, maar zo'n enorm intellectuele prestatie als vertalen uit Hebreeuws en Grieks in en taal die geconstrueerd moest worden vanuit onderzoek naar verschillende dialecten, is een onderneming die Calvijn niet ondernam. Calvijn was een groot theoloog, Luther was een groot taalkundige. Willem de Zwijger bekeerde zich tot de weg van waarheid, eerlijkheid, welke in de volkstaal vaak christendom heet. Voor het woord "Christen" geldt overigens hetzelfde als voor "Calvinisme", Calvijn was waarlijk een vlijmscherpe geest.

Onlangs lekte er een misdaad vanuit de NOS, dat men daar het woord "blank" wil gaan vervangen met het woord "wit" voor alle programma's. Natuurlijk gaan de katholieken dat ook in het onderwijs doen, of deden dat al. Dat is niets nieuws. Hierboven zag u enige voorbeelden van demoniserende woorden die oorspronkelijk woorden vervangen. Wat de oorspronkelijk woorden waren voor het verschil van oorspronkelijk officiële levensbeschouwing voor Willem de Zwijger toen die naar Holland verhuisde, is mij helaas niet bekend. Maar dat er wel wat veranderde is geen leugen, want katholicisme was verboden in de republiek, Willem was officieel katholiek. Meer waarschijnlijk is het, dat hij officieel afstand moest nemen van katholicisme, omdat dit illegaal was. Aldus het plakkaat van Verlatinge. Dat ze er een "h" tussen plaatsen, zal zijn omdat de katholieken de plakkaten liever helemaal niet besproken zien, met een lastige spelling gaan minder mensen het bespreken. En inderdaad, Verlatinge krijgt een rode streep onder de spellingscontrole, Verlatinghe niet, tenzij men het niet met een hoofdletter schrijft. En iedereen slikt de propaganda als zoete koek, zoals gewoonlijk.

Maar goed, iedereen, zelfs de Britten, gelooft klakkeloos de leugen dat de 80-jarige oorlog een oorlog was tegen Spanje. Zouden het Spanjaarden zijn geweest, die het woord "Calvinisme" verzonnen? Zijn het Spanjaarden die het woord blank willen vervangen met het woord wit bij de NOS? Neen, zegt de gebrainwashte papist, "links" doet dat. Links verzon het woord "Calvinisme", links doodde 8 martelaren in Brussel, nee, Jozef Stalin was "Links"! Werkelijk? Als u Jozef Stalin links noemt, want hij was een van de eerste miljardairs, ... whatever. Marcel van Dam was een miljonair bij de PvdA, maar hij was ook katholiek. Paul Rosenmöller reed rond in en jaguar, maar vertelde op TV dat hij met de trein ging, kwam uit een rijke katholieke familie, ging op bedevaart naar Assisi samen met een andere papist Jan Marijnissen. Frans Timmermans is een rooms katholiek, daarna pas is hij PvdA lid. En vele voorbeelden meer. Okee, zeggen de fanatiek gebrainwashte blinden, er zijn ook "rechtse" katholieken. Whatever: De CDA, wat traditioneel de partij van de katholieken is, valt buiten de links-rechts dialectiek. En zo lang u lieden door gaat werkelijk alle leugens te geloven en herhalen, wordt het alsmaar maar erger, worden de katholieken steeds brutaler. Ja, Martin Bosma is een harde werker, maar zijn intellectuele invloed is wel zo, dat mensen gebrainwasht worden iets te geloven wat niet waar is. Alle respect voor de man, de enige in de publieke arena die de plaasmoorde in Zuid Afrika meldt, zo een kan niet gemakkelijk kapot voor de Geuzen. Voorlopige conclusie is, dat meneer Bosma zowel geniaal als ongelofelijk dom is, wat men wel meer ziet bij erg intelligente mensen. Er was vanaf hier tenminste nog geen enkele aanwijzing dat meneer Bosma verkeerde bedoelingen zou hebben.

De Tweede Wereld oorlog begon met verdelen van Polen door Hitler en Stalin,
niet wat de scholen hier beweren.

Hebben mensen die beweren dat de 80-jarige oorlog een oorlog was tegen Spanje verkeerde bedoelingen? Niet altijd, ofwel, bijna iedereen gelooft het en zal het blijven geloven totdat ze ontdekken hoe het werkelijk zit. En dat ontdekken moet dan gedaan worden door dit blog, wat een opgave. Een ander ziet men het niet doen. Hoe? De schuilkerken bijvoorbeeld. Waarom werden Spanjaarden niet verboden in de plakkaten, maar katholieken wel? Omdat die acht martelaren in Brussel niet vermoord werden door Spanjaarden, maar door de katholieken! Spanje was pas enige decennia katholiek indertijd, voorheen was Spanje moslim, de moslims noemden Spanje het land van de Vandalen. Wie waren de Vandalen? De Vandalen was een volk dat helemaal uitgemoord is door de katholieken. Men kent het woord nog steeds vanwege de propaganda uit die tijd, zoals ook de woorden ketter(Karthaar) en heks(onderhielden de Sjabbat, dus waarschijnlijk Joden of Adventisten). Zo moet de uitleg voldoende zijn, de geuzen kunnen niet voor u gaan denken, slechts de instrumenten aangeven om het straks zelf te doen. Meer informatie wordt gegeven in andere logs hier.

Geen opmerkingen:

Leugens door biologie docenten te lande.

CIA agent E Howard Hunt wist dat de Jezuïeten de leiding hebben over alle geheime diensten, maar gaf weinig informatie over de matrix die...