zaterdag 27 januari 2018

Sinterklaas is papisme

De grootste teleurstelling in mijn leven, was het moment waarop ik leerde dat Sinterklaas niet bestond.

Ik voelde me verraden door mijn ouders.
Ze logen over GOED, logen over HEILIG, logen over MAN.

Mijn ouders hadden tegen mij gelogen, over hele belangrijke zaken in het volwassen worden, de ontwikkeling van een kind. Ik was boos, vertrouwde mijn ouders nooit meer daarna, werd ongehoorzaam en rebels en nam wraak door ook te liegen thuis. Ik loog over dingen zonder dat ik daar belang bij had, maar gewoon omdat mijn ouders mij geleerd hadden dat liegen heilig en goed is voor een echte man. Ik heb enkele keren flink op me donder gehad daar voor, dat goed en heilig liegen om een echte man te worden, maar dat me ouders zeiden dat liegen fout was betekende slechts dat mijn liegende ouders fout waren, want ze logen zelf over hele belangrijke zaken in het leven en opgroeien.
We leven in een leugenachtig en achterlijk land.Sinterklaas is een aloud gebruik ter hedonisme.
zijn aanhangers worden genoemd in de Bijbel, Openbaring hoofdstuk 2 vers 15
Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaieten houden; hetwelk Ik haat.[Openbaring 2:15]
(beter leest men ook de context, de naam "Antipas" kan worden geïnterpreteerd als antipapist)

De nikolaieten zijn nu in de meerderheid, winnen alle verkiezingen, maken alles wat men opzet smerig, onwaar en hypocriet. Liegen tegen kinderen, gemakkelijk want ze weten nog niet wat liegen is. Ik vind het niet leuk om mensen te besodemieteren, al is het vaak wel nodig tegen de vele inquisitieve nikolaieten hier, velen ook hebben genot in onrecht bedrijven. Nederland is een land vol nikolaieten, waar men soms nog mensen tegenkomt die rechtvaardig zijn. Een kleine minderheid. Als ik zo iemand tegen kom, voelt het als vinden van een diamant tussen de kiezels. Althans, zo probeer ik er wat van de maken, want de geschiedenis van Nederland, een jong landje dat pas 400 jaar bestaat, heeft een van de meest glorierijke geschiedenissen van de planeet. Voordat er de omvolking was. Katholieken worden hier al eeuwenlang geïmporteerd. De RK kerk doet dat in elk land dat niet Katholiek is, zolang ze het onder de tafel kunnen houden. Condoomverbod en preken voor grote gezinnen, werken prima om extra katholieken te produceren ter emigratie. De katholieke kerk groeit nog steeds, maar gelukkig wat minder onder de blanken de laatste 50 jaar. Ondanks de dagelijkse propaganda. De meeste katholieken zijn negers, maar sinds de oorlog in Vietnam en de predikingen van de Rode Khmer in Cambodja (Pol Pot en President Diem waren namelijk katholieken in boeddhistische landen) zijn het de Aziatische katholieken die de overhand krijgen.

Sinterklaas werd verboden tijdens de reformatie, want het is roomse propaganda. Evident papisme; het introduceren van de prins van de kerk, de kardinaal. Rood betekend namelijk kardinaal, bisschoppen hebben een paarse mantel in de RK kerk. Een deel van die propaganda heeft bij mij niet gewerkt, ik ben er geen atheïst door geworden. Dat katholicisme atheïsme wenst te bewerkstelligen, dat ontkennen de liegende hypocrieten, maar de aanwijzingen er voor zijn legio. De top van de leiding van de roomse kerk is atheïst. Dat is al 2500 jaar zo. De eerste 800 jaar leerden die atheïsten over Apollo, Minerva, Mithras, Bachus en Janus. Die kregen tempels gebouwd en pelgrimstochten georganiseerd, men kon er kaarsjes voor branden, optochten met een monstrans en zo meer. Bewijzen voor het atheïsme van de RK kerk zijn vooral hun verbod op het lezen van de Bijbel in de landstaal, waarvoor alleen al in Nederland meer dan honderd duizend mensen werden vermoord en doodgemarteld onder Hertog Alva de Toledo. De beroepsleugenaars die men historici noemt, verzwijgen en ontkennen het, liegen dat de 80-jarige oorlog een oorlog was tegen Spanje, maar het was een verdediging tegen een genocide door de rooms katholieke kerk. Anders verliezen de beroepsleugenaars hun kansen op carrière in de piramide der hypocrisie, die in dit land al 200 jaar de leiding heeft dankzij de Jezuïeten die de leiding geven aan circa 300 rooms katholieke ridder ordes. Het is een militaire onderneming, die haar kansen afwacht voor genocides. Willem de Zwijger sloot zich echter aan bij de opstand in de Nederlanden, omdat hij hoorde van zijn collega's, de Europese adel, dat de Adel opdracht kreeg om alle protestanten in Europa uit te moorden. Willem van Oranje wilde dat voorkomen. Ik begrijp best dat kinderen een hekel hebben aan het vak geschiedenis, want het is de ene na de andere leugen die men daar doceert, niemand wil gebrainwasht worden. Spanje had niets te maken met de 80-jarige oorlog, de Spanjaarden waren zelfs bezig met eenzelfde strijd jegens dezelfde bezetter en werden geconfronteerd met dezelfde hellige inquisitie.

Toen ik kleuter was, was er een kind bij mij in de klas, die vertelde dat Sinterklaas niet bestond. Dat was godslastering voor de gelovigen. Ik geloofde dat kind niet, kon niet bevatten dat iemand kon twijfelen aan Sinterklaas, die toch GOED, HEILIG en een echte MAN was. Gelukkig zijn kleuters niet al te ontwikkeld, men zou anders zo'n kind bijna op de brandstapel willen werpen. Schokkend. Achteraf krijg ik natuurlijk een enorm respect voor de ouders van dat kind, hoewel, als ik het me goed herinner wist hij dat van zijn oudere broertje. Floep, geen enkele ouder van de kinderen op de kleuterschool was dan eerlijk. Zelf was ik de oudste thuis, mijn moeder werd woedend op mij dat ik me zusje waarschuwde, nadat me moeder haar laffe misdaad opbiechtte. Ik schreeuwde het uit, mijn moeder woedend op mij, vertelde mijn zusje dat ik stout was en dat Sinterklaas wel degelijk bestond. Ik heb me ouders sindsdien nooit meer gerespecteerd, wat erg dwaas is, want respect voor je ouders is vooral in je eigen belang, vooral als je opgroeit. Ongehoorzaam zijn aan ouders kan betekenen dat je onder een auto terecht komt, dit als voorbeeld hoe belangrijk dit is. Ik doe me best me ouders te respecteren, dus schrijf nu over een van hun misdaden, een misdaad waar ik zelf slachtoffer van was, waardoor ik anderen kan waarschuwen. Mensen waarschuwen tegen gevaarlijke dingen, levens redden, dat is deugdzaam, zodat dan kan ik zeggen, ik respecteer mijn ouders nog. Als mensen dan. Maar gemakkelijk is het niet, ik ben daarin niet de schuldige maar het slachtoffer.

Mijn zusje had geluk, want toen ze ontdekte dat Sinterklaas niet bestond, herinnerde ze zich dat ze gewaarschuwd was door haar broertje. Nu was ik niet zo'n geweldig broertje, want een andere opvoedkundige misdaad waar mijn ouders zich aan schuldige maakten, was kinderen voor de TV zetten. Op de TV zien we dan de tekenfilmpjes van Popey, Bugs Bunny en Road Runner. Tekenfilms waar de hele tijd geweld wordt gebruikt, waar kinderen geleerd wordt dat anderen in elkaar slaan zo ontzettend grappig is. Dus ik ging me zusje slaan, want dat was grappig, zo leerde ik van de TV. Mijn ouders sloegen ons nooit, ik was de enige die mijn zusje sloeg, ik waarschuwde haar voor Sinterklaas, dus ze werd Rooms Katholiek als volwassene. Waarom zou je de waarheid trouw zijn, als degene die de waarheid verteld je slaat? Ik herinner me nog de eerste keer dat ik me zusje sloeg, ik was echt serieus bezig met de inhoud van de tekenfilms voor kinderen. Kinderen maken wel vaker experimenten met humor die onpassend zijn, een correctie van ouders op anderszins opvoeders is dan op ze plaats, maar dat deden me ouders niet. Neen, ze waren alleen boos dat ik me zusje sloeg, ze vroegen of begrepen niet waarom. Ze werden boos omdat ik loog tegen me kleine broertjes, maar ze logen zelf wel over Sinterklaas. Er gingen allerlei bijgelovige verhalen rond in het gezin, mijn ouders waren erg achterlijk en compleet gebrainwasht. En dat zijn ze nog steeds, hoe veel en vaak ik ook geprobeerd heb ze daar uit te krijgen, ze zullen sterven zonder ooit geprotesteerd te hebben tegen Sinterklaas. En ik wil best geloven voor hen dat er een vaag vuur bestaat, het zijn vrome papisten, maar betwijfel het met klem, ofwel, de commerciële onderneming van Johann Tetzel slechts, legt belang in het vage vuur, geen enkele andere bron geeft een aanwijzing voor het bestaan daar van.

Geen opmerkingen:

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...