woensdag 31 januari 2018

WAT ER MIS IS MET LINKS EN RECHTS!

Meer nog fout dan links of rechts is midden.

Er is slechts één midden partij in Nederland, dat is het CDA.
De partij van de romanisten. Ontstaan uit een fusie tussen KVP (Katholieke VolksPartij) en de ARP (Anti-Revolutionaire Partij). Ik heb ooit geplakt voor een politieke partij, er was toen een CD en een CPN die elkaars affiches van de plakborden scheurden. Links beschuldigt rechts van fascisme, rechts beschuldigt links van fascisme, het CDA blijft buiten schot. Nochtans moesten de katholieken op KVP stemmen van de priesters in Nederland, met de dreiging van anders langere tijden ter vage vuur. Stemmen op KVP, of later CDA, het was altijd een voordelige aflaat.

Adolf Hitler kwam aan de macht in Duitsland, dankzij de steun, die Die Katholische Centrum Partei gaf aan de NSDAP, 1933. Dit is beschreven in het (gepoogd) gecensureerde boek van Dr. Edmond Paris genaamd, Geheime Geschiedenis van de Jezuïeten. Nu zijn er ook mensen die nazisme verstandig vinden, omdat ze menen dat de NSDAP de blanke cultuur vertegenwoordigde, germanisme. Dat is inderdaad het verhaal er geuit werd door die partij, maar de Duitse taal is ontwikkeld door Maarten Luther en Philip Melanchton, niet door Germanisten. De Nacht Van De Lange Messen vond plaats in 1934, waar de oorspronkelijk leiding van de NSDAP werd vermoord (ziet ook het boek, The Pink Swastika). Hitler was een infiltrant in die partij, aldus sommige bronnen. De Kristalnacht vond plaats in 1938, dat is 4 jaar nadat de oorspronkelijke leiding van de NSDAP werd vermoord in De Nacht van de Lange Messen, dus het is niet zo duidelijk of de NSDAP oorspronkelijk wel zo antisemitisch was. Het plan tot genocide op Bijbelonderzoekers, Joden, Roma, politieke dissidenten, kan naar alle waarschijnlijkheid middels de infiltranten in de partij ontworpen zijn. De NSDAP was van oorsprong anti-communistisch, dat was een belangrijke intentie om zetels te kunnen halen in de verkiezingen.

Anti communisme was ook het draagvlak van de ARP in Nederland. Dat is waar de naam van de partij op duidt. Er waren verschillende socialistische en anarchistische revolutionaire bewegingen actief in de 19de eeuw. Vanuit gereformeerd staatkundige opvattingen, wilde men deze tegenhouden. Socialisten waren ook actief in partijpolitiek, kregen daar ook zetels, maar zoals altijd willen socialisten een linkse coalitie, ofwel, een dictatuur. Zolang socialisten geen dictatuur krijgen, brengen ze een erg positie bijdrage aan aan het partijen stelsel, want socialisten bleken succesvol in het aanpakken van armoede. Otto von Bismarck, Kanselier van het protestante Zweites Reich van 1871 tot 1890, was succesvol in het bestrijden van armoede in Pruisen en haar vazalstaten, dankzij socialisten in het Duitse parlement. Duitsland bestond nog niet, begin 19de eeuw, pas vanaf 1871. Het Derde Rijk was katholiek, maar het Tweede Rijk was protestant. Infiltratie en overname.

Bewijzen voor de protestante aard van het Tweede Rijk, de haat van de Katholieken daar voor, werden onder andere gegeven door Paul von Hoensbroech, in zijn boek, 14 Jaar een Jezuïet. Ook daar van zal geen Nederlandse vertaling zijn, het lijkt me ook onwaarschijnlijk dat een uitgever zijn bedrijf of leven wil riskeren zo'n boek uit te geven, in een land waar de Jezuïeten zo vrij hun gang kunnen gaan als hier. Regelmatig ziet men rechtszaken in Nederland ter censuur op boeken, we zijn op die manier gewend aan openlijke boekverbrandingen in Nederland vandaag. De debuutroman van Willem Frederik Hermans trachtte men ook op de brandstapel te werpen, gelukkig werd dat voorkomen, maar WF Hermans werd daarna nog altijd met grote kracht aangevallen door de Jezuïeten, ziet diens interview met Adriaan van Dis. Paul van Hoensbroek beschrijft in de eerste hoofdstukken de Bismarck regering, de haat van zijn rijke roomse adellijke familie daar tegen, vooral vanwege de successen van die regering. Bismarck zette de Kulturkampf in, wat een conflict was tussen Pruisen en de katholieke kerk onder antichrist Pius IX, over de rol van de katholieke minderheid in de door Pruisen geannexeerde länder. De titel van het boek van Hitler, Mein Kampf, refereert aan dat conflict, men kan zeggen, het was een voortzetting er van.


Aldus deze lijst, werden de Jezuïeten verbannen uit De Lage Landen in 1596 en in 1622,
er zijn ook bronnen die een verbanning beschrijven in de 19de eeuw.
Wat voor nut die verbanningen hebben is niet geheel duidelijk,
onlangs ook in 2012 in Syrië,want ze trekken er zich niets van aan.
Bismarck verbande de Jezuïeten in 1872.

De Tweede Wereld Oorlog werd ontworpen door Vladimir Ledichowsky. Douglas Willinger gaf dit aan in een interview met wijlen Barry Chamish. Vanuit een groter overzicht is dit begrijpelijk, maar de bronnen er voor zijn ernstig gecensureerd en belogen. Bovendien, de propaganda gegeven tegen de informatie op dit blog is zo enorm, dat er erg weinig kans is dat de waarheid ooit verder zal komen dan kennis van enige dissidenten. Wat men heden veel ziet, is antisemieten die informatie over jezuïeten verspreiden, daarbij zelfs ontkennen dat Jezuïeten Katholieken zijn. Jezuïeten zijn heksen, zeggen ze, die zullen drijven in plaats van zinken als men die te water werpt. Ook wordt er beweerd dat Jezuïeten Joden zijn, wat compleet absurd en onmogelijk is, dus veel mensen geloven het. Velen geloven die propaganda, een van de oorzaken is onbenul van wat katholicisme en protestantisme eigenlijk is. Joden die dergelijke leugens geloven, hebben meer kans op en podium, in een land zo rooms als Nederland nu, dus de kans is groot dat er binnenkort artikelen gaan verschijnen om de informatie hier weer in de doofpot te krijgen. Als u dat ziet, let dan op waar vandaan, tips kan u altijd geven in de commentaren hier. Een katholieke schrijver als Gerard Reve zien we gepromoot door de Jezuïeten en hun vrinden, het genie dat Willem Frederik Hermans was komt minder aan bod. Als u wil begrijpen waarom homofielen zo'n grote rol spelen in de Nederlandse regering en media, ziet de vorige zin. Niet dat dit lang zal duren, ziet de vele homofielen die vermoord werden in de nacht van de lange messen, want Katholieken haten homofielen, ondanks dat hun leiders het zijn. Ook dat is begrijpelijk, want katholieken weten niet dat de paapse mis een serie godslasteringen is, verordenend door de roomse antichrist, de Pontifex Maximus.

In het boek, De schijn-elite van de Valsemunters[pdf], door Martin Bosma, wordt er een overname van de PvdA besproken in de jaren '60. De oorspronkelijk PvdA leden verlieten daar door de partij, begonnen een nieuwe partij op te zetten, DS'70. Heer Bosma geeft de naam voor die infiltranten als "Nieuw Links". De term "Nieuw" is dan allereerst verdacht, men zag dit al door een infiltratie uit de 19de eeuw genaamd neo-calvinisme, neo is Latijn voor nieuw, maar het boek beschrijft helaas slechts de term "links" om deze infiltratie te beschuldigen. De vijandelijke overname van het PvdA was degelijk ondernomen, een gereformeerde genaamd Joop den Uyl werd lijsttrekker van de PvdA. Zo er was geen spoor van papisme in aanwezig. Hetzelfde als wat er gedurende de Tweede Wereld Oorlog gebeurde, de afdelingschef voor Nederland was een gereformeerde genaamd Anton Mussert. Maar de afdelingschefs van alle andere landen, ingenomen door de Nazi's, kregen Rooms Katholieken als chefs, er zaten zelfs priesters tussen. Dit werd aangegeven door Fritz Thyssen in zijn boek, Ik financierde Hitler.

Gereformeerden zijn blijkbaar vaak slappe was hier. De laatste maal dat ze ooit hun politieke plicht deden was in de de nacht van Kersten in 1925. Nu dan steunen ze de katholieke agenda door hun ARP, het CDA. Tegelijkertijd zijn de gereformeerden de enigen die de Bijbel uitgeven, wat een hoogste prioriteit ter vernietiging is door de Jezuïeten, het overnemen en infiltreren van protestantse gemeenten is hun speerpunt. Successen daarin zijn het fundament voor gereformeerde verraders als Joop den Uyl en Anton Mussert. Mussert werkte mee aan doden van bijbelonderzoekers, Joden, en zo meer, in de strafkampen, Den Uyl hielp mee aan de genocide op protestante Blanke Afrikaners en gepoogde vernietiging van Nederland door gastarbeiders paspoorten te geven. Uitstekende vergelijking die twee, want de een is links en de ander rechts genoemd, maar hun rooms politieke genocides, als lid van een gereformeerde gemeenten, zijn gelijksoortig. Ook de nacht van Kersten en de Aprilbeweging werden opgezet door gereformeerden, ook waren het gereformeerden die hun leven op het spel zetten of verloren gedurende de tweede wereld oorlog om Joden en anderen te redden, maar of Bijbelonderzoekers ook een schuilplaats vonden daar is niet bekend.

Geen opmerkingen:

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...