zondag 12 november 2017

De macht van onze Prinsen van Oranje

Nederland was even het machtigste land op de planeet gedurende de Gouden Eeuw.
Dat is een historisch gegeven.

In die 17de eeuw, waren er vier oorlogen tussen Nederland en Engeland. De macht ging over van Nederland naar Engeland toen stadhouder Willem III, destijds de Prins van Oranje, koning werd van Engeland. Van 1689 tot zijn dood in 1702. De goegemeente zal gelooft hebben, dat we Engeland eindelijk verslagen hadden, maar de Prins van Oranje verplaatste de algemene bank van Amsterdam naar Londen. Vond koning zijn mogelijk belangrijker dan stadhouder, Engeland belangrijker dan Nederland, waardoor we nu de City of Londen op de planeet hebben, die samen met de stadstaten Vaticaan en Washington DC de banken en geldstromen beheren? Vleierij werkt beter dan een Spaanse Armada. Zoals vaak, kunnen we de Prins van Oranje weer verdenken van collaboratie met de RK kerk, maar de kans is even groot dat het gewoon onwetendheid was. Onwetendheid is het machtigste wapen van de roomse antichrist.


City of London ontstond,
doordat stadhouder Willem 3 ons bankwezen verplaatste van Amsterdam naar Londen.

Nederland was veel protestanter dan Engeland, wat te zien is aan de Bijbelvertalingen. De King James van 1611 bevat het katholieke woord "church", want de Britse theologie verondersteld, sinds Koning Henry VIII, dat de koning van Engeland de leider is van de kerk. In de Staten Vertaling van 1637 komt het woord "kerk" niet voor, zoals het woord "kerk,church" ook terecht niet voor kwam in eerdere Engelse Bijbelvertalingen (William Tyndale, Geneva). De kerkgebouwen in Nederland werden gedurende de Gouden Eeuw gebruikt als parkeerplaatsen voor paarden, wapenopslag, want de Bijbel leert dat de GEMEENTEN de brieven van Paulus toegestuurd kregen, niet kerken, synagoges of tempels. Er was een eenheid tussen Bijbelse realiteit en staat. En we zien, na de complete sabotage door propaganda rond de Franse Revolutie, hier dan de Patriotten factie, aan de macht door de volledige vijandelijke overname van de vakbonden zoals de vrijmetselarij, dat men een scheiding in stelt tussen kerk en staat. Logisch, dat deden de Geuzen ook. Alleen, er was wel een eenheid tussen de bijbel en de staat, want de bijbel is een verzameling historische verhandelingen, geschiedenis en staatskunde. Deze opvatting is niet te vergelijken met de opvattingen gepredikt door de Gereformeerde gemeenten en Hervormde kerken in Nederland. Ja werkelijk de Hervormden gebruiken zelfs de paapse term "kerk", het gemeentehuis blijkt een andere gebouw te zijn dan de plaats ter belijdenis. Maar het is natuurlijk wel zo, dat als men de naastenliefde wil beoefenen, een van de belangrijkste leerstellingen van Jezus de Jood, dat men dan eerder bij het gemeentehuis moet aankloppen. Deze staatsreligie rond de Gouden eeuw was bewust opgezet door lieden met bijbelkennis als theologische bagage. Elke machtige staat heeft een eigen staatsreligie of staatspropaganda. In Nederland was de staatsreligie geen propaganda, want die was verslagen, al kan het voor papisten het wel zo aangevoeld hebben, want de landelijke levensbeschouwing was gebaseerd op een wetenschappelijk gefundeerde realiteit. Dat inzicht en die bagage dankten we allereerst aan Erasmus van Rotterdam.

Gecompliceerde intellectuele feiten. Dat de sjabbat werd onderhouden gedurende de Gouden Eeuw is logisch, zondag is de eerste werkdag. Want dat is wat de bijbel leert. Zowel de 10 geboden, als de profeten leren de sjabbat. Het woord zondag staat niet eens in de bijbel, zelfs niet in het nieuwe testament inderdaad. En hoe katholiek Engeland was, verschillende katholieke koningen kwamen aan de macht in Engeland gedurende onze Gouden Eeuw, zoals de koningen Karel I (1625-1649) en II (1660-1685). Daartussen Oliver Cromwell (1649-1658), wiens beleid meer geleek op ons staatsbestel. In Nederland zou zo iets onvoorstelbaar zijn, katholieke adel, want het was katholieken destijds natuurlijk niet eens niet toegestaan bij de overheid te werken. Maar Stadhouder Willem II was getrouwd met Maria Henriëtte Stuart, de dochter van de katholieke Koning Karel I van Engeland, wiens vader onthoofd was door Oliver Cromwell. Historici verhalen, dat Willem II zich verzette tegen het gedogen van papisme in de generaliteitslanden. Als dat de waarheid is, dan was Willem II een betrouwbaar man. Een geschiedenis die zich bijna herhaald onder Koning Willem III (1849-1890), die de Aprilbeweging steunde in logisch verzet tegen het installeren van Bisschoppelijke zetels in de Nederlanden in 1853. Het is de Staten Generaal die telkens zo corrupt is wat cyanide bij de wijn te doen. Niet alle Prinsen van Oranje verdedigden de staatsreligie, koning Willem I tekende zelfs een rijksconcordaat met de hellige inquisitie in 1827! Dat was drie jaren voordat de Belgische opstand plaats vond, wat uitmondde op een verdeling van het land van Koning Willem I, waardoor dat rijksconcordaat ongedaan gemaakt kon worden. God beschermde zo zowel de Hollander als de Belg. De Hellige congregatie van de inquisitie namelijk, had na het terug toelaten van de Jezuïeten binnen de RK kerk in 1814, de naam veranderd naar de Congregatie van de voortplanting des geloofs. Dat was de organisatie waar Koning Willem I een contract mee tekende. Zeker was dat hoogverraad, maar het is natuurlijk de vraag of Koning Willem I wel wist dat het de inquisitie was, waar hij dat concordaat mee tekende.


Koning Willem Alexander krijgt de leidersstaf aangereikt door Jezuïeten Generaal Artura Sosa


Waar mee is de EU-filie en xenofilie van de huidige Prins van Oranje, die zich wederom de term koning toe-eigende, te verklaren? Dit jaar kreeg Willem Alexander de leidersstaf toegereikt van de Jezuïeten Generaal! Een goede grap, want Nederland verliest haar soevereiniteit, de macht van de Prins van Oranje is tanende, een calvinistisch staatsbestel zal niet meer worden gedoogd in de EU. En terecht tanende, ziet verwijderen van België van het Koninkrijk der Nederlanden, nadat blijkt dat de Prins van Oranje een, bewust of onbewust want dat is niet bekend, agent is voor het Vaticaan. Anderszins is het zo, dat de dominees niet prediken wat ik hier allemaal vertel in dit artikel, vooral Hervormde dominees niet, neen, ze houden papenmissen op zondagochtend. De dominees zijn daar mee op het foute pad. De staten generaal, welke Bisschopszetels liet installeren in 1853, bevat geen enkele politicus die zich in zal zetten voor installeren van een Sjabbat, of het onderhouden van de Plakkaten uit de Gouden Eeuw. Journalisten bevragen politici op fictieve begrippen als links van rechts, in plaats van nodige vragen over hun loyaliteit aan Rome voor Nederland door de Katholieken, loyaliteit aan Mekka voor Nederland door moslims. In de VS werd John F Kennedy daar wel op bevraagd, voordat hij President werd. Welzeker, na de invasies van Napoleon en Hitler, is de VS protestanter dan Nederland.

Geen opmerkingen:

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...