donderdag 9 november 2017

Israel een Apartheidstaat?

Ik ben in zwaar conflict met veel Joden nu.
Want ik protesteer tegen hun afstand nemen van Apartheid in Israël.


Het verschil is alleen, dat ik beweer dat Apartheid een goede zaak is, want G-d heeft de rassen geschapen. Ik ben verder best gek op buitenlanders en kleurlingen, maar toen een Marokkaan mij zijn dochter ten huwelijk aanbood weigerde ik, omdat ik vindt dat rassenmixen een strijd tegen G-d is. G-d Schiep de rassen, daar heeft DE HEERE zijn redenen voor. Wat die redenen zijn, dat zijn er verschillende, maar een er van is dat de mensheid zich niet verenigt tegen G-d, zoals ze deed bij de toren van Babel [Genesis 11:1-8].

Dat Israel een Apartheidsstaat is, dat is natuurlijk een goede zaak. Ik ben trots op DE HEERE, dat hij met zijn uitverkoren volk laat zien hoe het moet. Met Apartheid dus. Apartheid is echt een Nederlands product ook, het Nederlandstalige woord wordt over de hele wereld gebruikt, ook door Engelstaligen. Ook weer iets om blij mee te zijn. Joepie, wat zijn de Geuzen toch heilig!

Wat geschiedenis van Apartheid:
Toevallig ontdekte ik, dat Apartheid behalve een Nederlands woord is, wat ook in het Engels gebruikt wordt, het komt ook echt van Nederlanders! De Apartheid in Zuid Afrika was namelijk ingesteld door Hendrik Verwoerd. Die kwam uit Groningen, was geen inheemse Afrikaan. En Zuid Afrika was niet het enige land met politieke Apartheid, het verdrag dat de Nederlanders tekenden met de inheemse Amerikanen voor Nieuw Amsterdam was ook een Apartheidsverdrag. Als de VS zich aan dat verdrag gehouden zou hebben, dan waren de inheemse Amerikanen nooit uitgemoord geweest, maar hadden we een veilige Apartheid in de VS gehad.


De Apartheidsvlag gevierd in de VS

Dit nodigt enige uitleg, want in huidig Nederland is er niets bekend van "The Two Row Wampum Treaty", een Engelstalige term voor Apartheidsverdrag.
Als je meer wil weten over het Apartheidsverdrag bij de koop van Manhattan van de Mik Mak, kan je met die Engelstalige term daar de documentatie over vinden.

Nou, de Joden in Nederland zullen nog steeds vol angst zitten over de realiteit.
Spijtig. Ik verloor ooit al mijn angst, omdat ik serieus wilde proberen G-d te vrezen. Misschien dat die tip helpt. Maar het is natuurlijk wel zo, dat als G-d Israël dwingt tot Apartheid, dat dit Zijn wens is. En hoe mooi wordt alles dan, dat we zien dat we Blanken, Molukkers, Antillianen, Marokkanen, Turken, Chinezen en vele rassen meer hebben in Nederland, allemaal met hun eigen talenten en eigenschappen.

Geen opmerkingen:

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...