donderdag 9 november 2017

De gesel der tolerantie

Overal, in binnen- en buitenland, horen we: Nederland is tolerant.
Dat is niet altijd zo geweest! Nederland is pas tolerant sinds we een monarchie zijn. Ofwel, sinds onze republiek was vernietigd door de Patriotten en hun Franse medegelovigen. Als er iets gelovigen zijn, dan zijn het wel de atheïsten! Maar goed, onze republiek was bizonder intolerant: Katholicisme werd niet gedoogd. Gelukkig is er nog wat van die intolerantie overgebleven, de onbekeerbare papisten hier in het zuiden dorsten nog steeds niet openlijk hun propaganda optochten te houden voor Maria. Dat is nog steeds illegaal. Openlijke propaganda was strikt verboden in de republiek, maar door het fanatisme en de infiltratie en sabotages van hun Jezuïeten, werden er op een bepaald moment schuilkerken getolereerd. Water bij de wijn, of wat toepasselijker, cyanide bij de wijn. Schuilkerken waren er hier in Den Bosch, in Amsterdam, waarschijnlijk in meer plekken die bekend staan om de vele illegale Godslasteraars, Baäls papen.

Jawel, het bedrijven van Katholicisme is de ene na de andere Godslastering. De tien geboden zeggen geen afbeeldingen te maken ter aanbidding, het Katholicisme doet niet anders. Maria is volstrekt irrelevant in het Nieuwe testament, iedereen heeft een moeder, maar Baäls papen vinden haar belangrijker dan Jezus, zelfs belangrijker dan God. "Maria is de moeder van God", zeggen ze. Kan dat? Kan G-d een moeder hebben? Werkelijk? Ook een vader dan misschien, wie anders moet incestueus de moeder van G-d bevruchten? Jaja, de bron voor die onzin is bekend: Maria zou bevrucht zijn geweest door G-d, daar was dan een Jood uit geboren. Jezus. Maar dat mag je niet zeggen van de Katholieken, dat Maria een Jodin was! En ook dat andere stukje realiteit wat ik zo vaak herhaal, dat vinden Baäls papen onpasselijk, ketters, beledigend en wat al niet meer. De realiteit beledigend? Zo'n simpele leugen noemen de mensen "een religie". In pogingen tot bekering van atheïsten, poog ik dan uit te leggen dat Katholicisme propaganda is, geen religie. Wat ook waar is .... voor een atheïst. Maar voor iemand die geen atheïst is, is het romanisme de vervolger van christenen, joden, boeddhisten en elke werkelijke religie die er bestaat. Inderdaad, ook Islam is roomse propaganda, want de Koran erkend geen enkele profeet. Mohammed was getrouwd met Aisha toen ze 6 jaar oud was, ontmaagdde haar toen ze 9 jaar oud was, moet dat een profeet zijn? Veelwijverij en 72 maagden bij "martelaarschap". Seks, seks, seks. Vrouwen moeten een hoofddoek op, anders worden ze verkracht. Ongetemde lusten door Arabieren, hoewel elke RELIGIE leert verlangens te disciplineren. Mohammed is de Sigmund Freud van het papisme. Rooms papisme inderdaad, want iedereen weet, behalve moslims, dat Islam is opgezet met behulp van Rome, middels hun spion Kadija. Herkenbare kopvod voor de non door de eeuwen een.

Tolereren van het gekwijl van Baäls papen door het hele land. Op TV, de helft van de omroepen is officieel Katholiek, de rest zwaar geïnfiltreerd. Jezuïeten bouwden zelfs de eerste TV's en bioscopen met hun toverlantaarns. Jezuïeten en drama, eeuwenlange ervaring. Cyanide bij de wijn. Maar al te vaak nog letterlijk ook. Openlijke propaganda is illegaal in dit land, als men dergelijke plakkaten wil gehoorzamen is er een maand lang geen TV, behalve in de gevangenis. Kranten moeten dan personeel werven om de lege plekken in redacties weer bezet te krijgen. Een week geen journaals meer op de radio, alle reclame vervangen door slechts eerlijke product informatie ter advertentie. De consequenties van het naleven van de wet is een enorme cultuuromslag. Het tolereren van propaganda eindigen dan? Er had nooit een schuilkerk gedoogd moeten worden! En wat hebben we nu? Romanist Timmerfrans voor de Katholieke samenzwering die de EU is. Dries van Agt dagelijks bezig met poging tot genocide op Joden in het Midden Oosten. Maar Katholieken in de overheid is toch verboden? Neen, Nederland is voortaan tolerant. Moeten we wachten op Baäls gekweel van Minaretten om eindelijk de wet te gaan handhaven!?


De belangrijkste overtreding van onze Republiek

Hiermee weten Baäls papen zeker dat ze niet eens een schuilkerk meer in hoeven.
Openbare regelrechte inquisitie op ons land, Alva's knuppel.


Mensen horen geen wetten te maken. De 10 geboden waren door de HEERE zelve gegeven, Jezus had geen enkele wet gemaakt noch voorgesteld. Nergens in de Bijbel, hoewel veel verhalen daar uiterst politiek zijn, zien we iemand wetten verordenen. Wetten worden gemaakt door de heidense Romeinen, wat we zien in het nieuwe testament. Daarmee werd dan een onschuldige man doodgemarteld. Aldus het Evangelie. Koning zijn was illegaal in het Romeinse rijk, wat logisch is voor lage machtswellustigen, dus werd ie gekruisigd. Maar Koning David maakte geen wetten, ook Salomon maakte geen wetten. En zo ook de republiek, er werden plakkaten uitgevaardigd als richtsnoer voor beleid. Maar Nederland heeft nu een grondwet en een parlement vol beroepssofisten. In de VS, voordat het de VS was, was het in veel staten verboden voor meesters in de rechten, advocaten, om in het bestuur te werken. Maar nu worden advocaten in het bestuur getolereerd, ook daar. Tolerantie van afwijken van het uitgezette beleid door het bestuur. Elk jaar meer administratie voor alle wetjes die de advocaten in het parlement verzonnen hebben. En een grondwet die begint met een artikel voor het tolereren van papisme in al haar uitwassen.

Vleierij werkt beter dan een Spaanse Armada.

Geen opmerkingen:

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...