zaterdag 4 november 2017

Desiderius Erasmus van Rotterdam, wat u wordt verzwegen.

Buitenlandse bronnen, Belgen Britten Amerikanen. Let op.

Erasmus Universiteit in Rotterdam?
Veel verhalen over Erasmus, weinig feiten. Wat heeft Erasmus gedaan, waardoor hij de belangrijkste intellectueel werd van Europa? Een ontdekking, die de samenleving veranderde, die waar onze beschaving op is gebaseerd. Zonder Erasmus, waren we nu analfabeet, was er geen enkel recht, waren we nog steeds in de Middeleeuwen. Zo belangrijk is de informatie die hier doorgaans verzwegen wordt, terwijl de contrareformatie Nederland geïndoctrineerd.

Wat is indoctrinatie? Dat u kan lezen en schrijven dankzij de democratie, en dat een politicus nooit liegt zijn voorbeelden van indoctrinatie. Dat laatste maakt vaak niets uit, want als iedereen onwaarheden gelooft, dan is een politicus die de waarheid verteld of liegt geen verschil. De geheimhouding door politici is vaak belangrijker dan wat ze beweren, waar of niet. Bovendien, als iemands geloof is gebaseerd op onwaarheden, dan kan een leugen zelfs meer informatie bevatten dan de eenvoudige waarheid.
Het is lastig eenvoudige dingen te vertellen aan een persoon die geïndoctrineerd is. Ter illustratie, er kan nooit meer dan een ding waar zijn. Iets is waar of niet waar, er is geen tussenweg. Als men een fout getal als uitkomst voor een som neemt, dan worden de uitslagen waardeloos. Toch zijn er mensen die beweren wat er verschillende waarheden zijn. Onmogelijk, al kan een definitie voor een bepaald feit veranderen. De waarheid is altijd absoluut, hoe verschillend het pad er heen ook moge zijn.


De vertaling door Erasmus met de originele Griekse tekst langs de vertaling in Latijn
zo zagen alle intellectuelen in Europa dat de RK kerk de Bijbel vervalst had


Dus als therapeut aan de gang om de gekte van Nederlanders wat te verminderen. Nederlanders geloven in democratie. Begrijpen doen de Nederlanders meestal democratie niet. Het geloof van die Nederlanders is zo een dogmatisch geloof, zo zijn ze geïndoctrineerd op school. Niet gedoceerd. Begrijpen van democratie, moeten die lieden aan het twijfelen worden gebracht aan zijn vaststaande dogma's. Waarheid overstijgt dogma's in relevantie, want dogma's zijn afspraken over de waarheid, er is geen rede aan te nemen dat de waarheid daarin ook aanwezig is. Dogma's kunnen een concessie zijn, maar ook een regelrechte onwaarheid. De waarheid is zuiver, zeker niet altijd prettig om te horen, een goed instrument voor humor, tamelijk gevaarlijk. Dogma's worden pas gevaarlijk, als men ze in twijfel trekt.

Wanneer men iemand een feit verteld over democratie, gaat die dat feit snel naast zich neerleggen, gaat u het een mening noemen.
Meningen zijn prima, want niet alles is bekend. Maar de waarheid kent geen mening, ze staat als feit in de realiteit. Politiek gaat over feiten, meningen gaan over onwetendheid. Beslissingen nemen op basis van onwetendheid, dat is onverstandig. Men wordt men er soms wel toe gewongen. Gokken, willekeur, onvoorspelbare uitkomst. Dat is het resultaat van stemmen over meningen. Stemmen over meningen laat weinig los over de feiten, het verteld slechts wat de meerderheid gelooft. Democratie gaat over geloof. Feiten blijven ook bestaan zonder geloof. Een auto kan je omver rijden, en als je dat niet gelooft ben je in levensgevaar.

Dit ter inleiding, want er wordt hier geen mening over Desiderius Erasmus geventileerd.
Tracht dit te onhouden.

Of Erusmus in hemel of hel is, onbekend. Niet bekend of hij een goed of slecht mens was. Erasmus was gestorven als Rooms Katholiek, volgens sommige theologen is hij dan in de hel. Katholieke theologen daarentegen menen weer, dat Desiderius Erasmus in de hemel is, omdat hij Katholiek bleef tot aan zijn dood.

Vergeet het FEIT, F-E-I-T, dat Desiderius Erasmus officieel is gestorven als Rooms Katholiek. Het is volstrekt irrelevant. Als hij uitgetreden was als papist, dan was hij vermoord door de inquisitie. Als de inquistie hem vermoord zou hebben, had hij zijn werk niet kunnen afmaken. Begrijp dat Erasmus al dood was, toen hij een paapse begrafenis kreeg. Hij was dus niet verantwoordelijk was voor de uitspraken van enige pastoor, kapelaan of bisschop der roomse doctrines. Doctrines waar het woord "in-doctrinatie" vanaf stamt. Bij het leggen van dat dode lijk onder de grond in een kist.
...
Misverstanden?
"Desiderius Erasmus was een priester in de Rooms Katholieke kerk."
Dat is een feit. Geen mening dus. Priester in de rooms katholieke kerk was zijn werk, zoals een metselaar inkomen verdient met stenen metselen, een vuilnisman met vuil ophalen enzomeer. Een beroep.
"Desiderius Erasmus was een priester in de Rooms Katholieke kerk."
En dit is verder volstrekt irrelevant, maar ook iets waar hij zelf niet bepaald trots op was, noch zijn studenten. Na en dankzij Erasmus werd het kennis monopolie door de Rooms Katholieke Kerk doorbroken, dus kregen we veel belangrijke intellectuelen die geen priester waren. Isaac Newton, Ingenieur Leeghwater, Hugo de Groot, enzomeer. Tot aan Erasmus, waren het enkel celibatairen en sommige adel die het lezen en schrijven machtig waren


"Er wordt hier geen mening gespuid over Desiderius Erasmus"
Okee.
Is alle in-doctrinatie nu overwonnen? Doctrine is een term, die ten grondslag ligt aan het manipuleren van bevolkingen. Na de Reformatie, kwamen er doctrines die niet uit Roomse bron kwamen. Democratie en politie, ook de meeste doctrines op onze/hun universiteiten, ze komen uit het romanisme.

Maar dit terzijde. In het laatste hoofdstuk van dit boekje, zijn enkele pagina's aan Erasmus gewijd. Was Erasmus een Protestantse theoloog? Maarten Luther moest zijn Bijbel op het werk van Erasmus baseren. Maarten Luther moest zelfs zijn vertaling stoppen. Opnieuw beginnen met vertalen van de Bijbel, omdat Erasmus de werkelijke Bijbel aan het licht had gebracht. Willem Tyndale had zijn Bijbelvertaling ook op het werk van Erasmus had gebaseerd. Was Erasmus zo belangrijk? Waarom zijn de Jezuïeten zo veel met Erasmus bezig, als dat niet een een Katholieke theoloog is? Dat is dus vanwege de Contrareformatie.

Vanwege de Contrareformatie?
Erasmus heeft slechts één ding gedaan, dat is het vertalen van de Bijbel naar de landstaal. Verder niets. Alles wat u vindt aan andere verhalen zijn halve onwaarheden. Ja, Erasmus heeft de Oud Griekse taal ontcijfert, een woordenboek er voor gemaakt, maar dat woorden boek was niet meer dan een Bijbel. Met Griekse naast Latijnse tekst, zodat iedereen in Europa de betekenis van Griekse woorden kon opzoeken.

De Bijbel die Erasmus vertaalde was het Nieuwe Testament.
Deze was geschreven in Grieks, kwam uit Byzantium. Byzantium was het Patriarchaat van de nu dan Russisch Orthodoxe Kerk, want de mensen daar moesten vluchten voor Islam, die iedereen uitmoordde daar in 1453. Zo kwam de textus receptus naar West Europa. Daarnaast waren er versies van de Bijbel in omloop bewaard door mensen die in staat bleken de Rooms Katholieke inquisitie te overleven, zoals de Waldenzen. Maar Waldenzen waren ketters, aldus de Katholieken. Ook andere eerdere Bijbel vertalers werden gecensureerd, zoals Wycliffe. De vertaling van Wycliffe werd tot ketterij verklaard door de Katholieken, alle boeken werden verbrand. Byzantium echter werd gezien als Rooms, maar behalve die vrijbrief, toonde Erasmus aan met zijn vertaling, dat de Rooms Katholieke Kerk de Bijbel opzettelijk had vervalst. Zoals ze dat ook nu doen. Westcott and Hort hebben de textus receptus vervangen door de Nestle-Aland, op basis van Vaticanus en Sinaiticus. De paap kennende, zal "Vaticanus" afwijken van de textus receptus. Om een lang verhaal kort te maken, Jehova's Getuigen en vele protestantse gemeenten en kerken gebruiken heden deze rooms grondtekst van de Bijbel voor hun vertalingen. Als meest betrouwbaar wordt nog steeds gezien de Statenvertaling uit 1637. Deze wordt momenteel gedrukt in Leerdam, de GBS vertaling. Het was voor Katholieken altijd strikt verboden de Bijbel te lezen tot aan 1965, einde van het Vaticanum II concilie, waar een succesvolle vervanging van alle Bijbels door vervalsingen al het vertrouwen had van die lui in het Vaticaan.

Als wij kunnen lezen en schrijven dankzij Erasmus, maar iedereen zegt dat dit is vanwege democratie, dan leven we in een immorele tijd van onwaarheden. Slechtst een van de twee genoemde oorzaken kan waar zijn. Als de Bijbels vervalst worden door de Rooms Katholieke Kerk, maar de Rooms Katholieke Kerk kan in Nederland Minister Presidenten plaatsen als Dries van Agt, Ruud Lubbers, velen meer, zelfs na het beleid van de katholieke gek Adolf Hitler. Papisten die, vanuit een dergelijke post, beslissingen nemen over onderwijs omtrent de Bijbel in de landstaal en de waarheid over Desiderius Erasmus.

Samengevat, er is nu uitgelegd wie Desiderius Erasmus is, opdat u begrijpt waar onze beschaving op is gebaseerd. Maar dus niet op die verhalen van woordenboeken, etiquette regels enzomeer, neen, slechts vanwege het vertalen van de Bijbel. Zowel onze taal als onze politiek. Katholieken behoren niet door ons opgeleid, niet gratis tenminste, maar vooral, Katholieken behoren niet in de politiek. Papisten haten de Bijbel en alles wat er in te vinden is, maar vooral en terzijde, hun loyaliteit is naar de RK kerk allereerst, daarna pas aan hun land. Dat weten ze vaak niet, want het is de indoctrinatie die dit veroorzaakt. De Katholiek die niets onderneemt om die indoctrinatie aan te pakken, deze weet niet dat het vagevuur niet bestaat, maar de hel mogelijk wel. Helaas, het is zo. Als u wekelijks kruisjes gaat ophangen overal, de naam van God ijdel gebruikt, maar de Bijbel wenst te vernietigen, ook al weet u niet wat u doet, dan zal u als zodanig geoordeeld gaan worden. Katholieke landen zijn de armste in Europa, want de mensen daar zijn onwetend over de waarheid.


Enige bronnen in Nederland aub pas bekijken nadat u begrijpt dat deze door doorgaans de Contrareformatie zijn geplaatst.

Geen opmerkingen:

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...